Ulovlig kørsel

28-06-2023

Naturstyrelsen Vestjylland vil i den kommende tid øge fokus på ulovlig kørsel i skove og på naturarealer

Pæl med piktogrammer, der angiver at motorkørsel er forbudt - og hunden skal i snor

Undersøgelser viser, at skovgæster sætter særligt stor pris på mødet med f.eks. et rådyr eller krondyr, når de går tur i skoven. Modsat er mødet med en bil, på en lukket skovvej, en meget negativ oplevelse. Naturstyrelsen ønsker at understøtte muligheden for, at skovturen bliver en god oplevelse, hvor man har ro til at nyde naturen og stilheden.

Desværre er det Naturstyrelsen Vestjyllands oplevelse, at der den seneste tid er øget uvedkommende motorkørsel af biler, knallerter o.lign. i flere af styrelsens skove, hvilket understøttes af et stigende antal henvendelser om ulovlig kørsel fra skovgæster.

Skovrider Poul Ravnsbæk: vi har besluttet at Naturstyrelsen Vestjyllands medarbejdere, i den kommende tid, vil skærpe opmærksomheden på ulovlig motorkørsel. Konstateres der lovovertrædelser vil vi skrive en rapport – og overdrage denne til politiet.

Hvad siger reglerne?
Det er Naturbeskyttelsesloven, der sætter rammerne for færdsel i naturområder. Helt generelt er færdsel kun tilladt til fods og på cykel. Der er dog flere offentlige veje gennem de midt- og vestjyske skove – og her er bilkørsel selvfølgelig tilladt. Når man kører fra den offentlige vej ind på en af Naturstyrelsens veje igennem naturområderne, fx i en skov, vil der være opsat en rød pæl med piktogrammer, der viser hvad du må og eksempelvis angiver at motoriseret kørsel ikke er tilladt. Flere steder vil der også være opsat bomme eller kædeafspærringer. I Husby Klitplantage, hvor der opleves ekstraordinær meget motorkørsel i skoven, er der netop opsat kædeafspærringer ved flere skovveje. 

To weekender om året er der åben for kørsel i hele skoven
Mange af naturområderne i det midt- og vestjyske er store – og dermed kan der være langt at gå fra parkeringspladserne til dit yndlingssted. I mange år har vi derfor haft den en tradition, at der ved løvspring i maj samt i ”tyttebærweekenden” i august har været var åbnet for, at man kan køre i bil ind i skoven, hvor det normalt ikke er tilladt at køre. Mere konkret drejer det sig om, at Naturstyrelsen dispenserer fra naturbeskyttelseslovens regler, så kørslen er givet fri den første hele weekend (hvor både lørdag og søndag falder i måneden) i maj og den sidste hele weekend i august. Begge muligheder annonceres på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Pas på GPS´en
Når ”skovens folk” møder en bil på afveje, er forklaringen ofte ”at jeg har kørt efter GPS´en” – men det gør altså ikke kørslen lovlig. Man skal derfor være opmærksom på skiltningennår man kører i naturen. 

Yderligere oplysninger: vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen, 20 31 11 80