Kronvildttælling 2023

02-05-2023

Siden 1994 har et team af morgenfriske tællere stået tidligt op en forårslørdag for at optælle kronvildtet i alle Naturstyrelsens plantager fra Nyminde til Ho, i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn og på de private arealer omkring statens jord. Tællingen sker i et samarbejde mellem lokale jægere, Forsvaret, og Aage V. Jensens Fonde og Naturstyrelsen.

Tællingen udføres fra kl. 5 til 7 på en lørdag omkring 1. maj og med samme metode hvert eneste år, og giver derfor godt et billede af bestandens udvikling gennem årene. Tællingerne er et vigtigt redskab i Naturstyrelsens forvaltning af kronvildtet, og danner baggrund for planlægningen af årets afskydning i området. Tælletidspunktet er valgt, da kronvildtet på denne tid af året primært søger føde på enge og andre åbne arealer med friskt græs. Hinderne er højdrægtige, og i løbet af de næste 4 uger fødes størstedelen af årets kronkalve, og så vokser bestanden med ca. 25 %. Tælleresultatet skal derfor ses som et mål for hvor mange dyr, der minimum er i området, og ingen kender det eksakte antal. Årets tælling viste 1645 krondyr, og den historiske udvikling ses i grafen herunder.