Kreaturer skal pleje Gadevang Mose

04-05-2023

Kreaturer er med forårets komme nu sluppet fri i Gadevang Mose, hvor de skal græsse og dermed pleje mosens natur, så den ikke gror til i krat og buske.

Udsætning af kreaturerne er del af en genopretning af mosen, som Naturstyrelsen Nordsjælland har udført i samarbejde med Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Danmarks Naturfond. Mosen er som led i projektet overdraget fra Danmarks Naturfond til Naturstyrelsen, der fremover vil stå for plejen af området i samarbejde med lokale borgere og den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

Naturstyrelsen har hen over efterår og vinter iværksat en indsats for at genoprette naturen i mosen. Styrelsen har ryddet for opvækst af træer og buske, og sat nye hegn, så området igen kan blive græsset. Ud over de nævnte arter vil kragefod, kæruld og den kødædende soldug få glæde af plejen. Som del af projektet er græsningsarealet udvidet ind i skoven. Det giver en mere ”robust fold”, som indeholder flere tørre arealer, gammel skov og læ til de græssende dyr, og som tilføjer endnu mere biodiversitet til området.

Adgangsforhold og formidling er ligeledes forbedret med nye klaplåger, broer og boardwalks og der vil blive opsat nyt skilt.

Mosen har en fin tørvemosenatur, bl.a. findes den fine lille grøn busksommerfugl i mosen. Tørvemosen er helt ”svensk” i sit udtryk med lyng, tyttebær og tørvemos. Men mosen er under stærk tilgroning, og tørvenaturen er i fare for at forsvinde, bl.a. fordi der har manglet dyr til at holde birk, rødel og fyr nede.

Læs mere om Gadevang Mose her: https://www.dknf.dk/oplev-fondens-naturomrader/gadevang-mose/