Ørne Tv er nu i gang: Følg fiskeørnene i Gribskov live

02-03-2023tom rede

Her fra start marts måned er der nu tændt for det webcam, der følger en fiskeørnerede i Gribskov. Det er forventningen, at der ca. 1. april vil komme et fiskeørnepar, som vil indtage reden ved Vandmosen og yngle. Indtil de ankommer, er der også typiske andre besøg, som kan følges. Bl.a. kom skovmåren på besøg flere gange i marts sidste år. Naturstyrelsen har siden 2017 opsat et webcam, som filmer reden hen over år, sommer og efterår, og hjemmesiden vil løbende blive opdateret med begivenheder fra parrets liv i og omkring reden. Støtte fra Nationalpark Kongernes Nordsjælland har sikret, at det også i 2023 er muligt at følge fuglenes liv på webcam.

 

I 2022 fik redens fiskeørnepar to veludviklede unger som blev flyveklare og klar til at opleve verden uden for reden. Det er forventningen af fiskeørneparret igen vil finde deres vej frem til reden og forhåbentligt få ynglesucces. Det er vigtigt at fuglene får fred og ro til at etablere sig i reden. Styrelsen henstiller derfor til, at man holder sig på afstand af reden i yngleperioden fra 1. april til 31. august (yngleområdet vil være fysisk markeret i skoven ved veje og stier), og holder sig opdateret og oplever fuglene via hjemmesiden og videoklip, eller fra observationsposterne i skoven, som fremgår af kortet på vores hjemmeside om ørnene. 

 

Følge fiskeørnene her