Føl på Risbæk Hede i Klosterheden er uventet fundet dødt

03-03-2023

Naturstyrelsen har i mange år haft naturpleje med kvæg på de lysåbne naturområder ved Klosterheden. Sidste år blev denne naturpleje suppleret med græssende heste på Risbæk Hede, som er en del af Klosterheden. Formålet med naturplejen er at skabe en endnu mere varieret natur og dermed tilbyde flere typer levesteder for hedens dyr og planter.

I forbindelse med styrelsens daglige tilsyn med hestene lørdag den 25. februar blev et føl på Risbæk Hede fundet dødt. Det var uventet, da føllet ved tilsynet dagen før, fredag den 24. februar blev observeret med sædvanlig adfærd og udseende. Derfor har Naturstyrelsen også gjort en ekstra indsats for at prøve at finde årsagen til, at det pågældende føl blev fundet dødt.

Føllet blev i november 2022 sammen med moderen og fem andre hopper af den robuste hesterace Exmoor flyttet fra Naturstyrelsens egen bestand af vilde heste på Langeland. De seks voksne heste og det ene føl har gået på styrelsens arealer på Risbæk Hede og har ved såvel dyrlægekontrol, senest ultimo 2022, som ved Naturstyrelsens lokale enheds daglige tilsyn vurderet som trivelige med normal adfærd.

”Vi er mange både ansatte og skovbesøgende, der siden hestenes ankomst til Klosterheden har glædet os ved at se hestene boltre sig i naturen og ikke mindst at følge føllet og dets positive udvikling lige til det sidste. Det er derfor både trist og uventet at finde føllet dødt, og vi arbejder nu på om muligt at finde dødsårsagen”, oplyser skovrider Poul Ravnsbæk.

Naturstyrelsen har haft to forskellige privatpraktiserende dyrlæger – både den lokale dyrlæge og en specialist i naturplejeheste – til undersøge det døde føl. Ingen af dem har kunnet fastslå en dødsårsag.

Naturstyrelsen vil med dyrlægefaglig rådgivning arbejde videre med at undersøge, om det er muligt at komme dødsårsagen nærmere.

I overensstemmelse med Naturstyrelsens plan for dyrlægekontrol har den lokale dyrlæge også været ude og tilse de seks voksne hopper. Siden seneste dyrlægekontrol i december 2022 vurderes én af hopperne, ud fra bugens omfang, sandsynligvis at være drægtig.Hoppens tilstand følges nøje ved hyppige tilsyn i overensstemmelse med dyrlægens anbefaling.

For at sikre føde til hestene har de lige fra indflytningen på arealet i november 2022 haft adgang til hø, mineraler og vand. Hestene har dog foretrukket at græsse rundt i terrænet og blot nogle få gange ædt af det udlagte hø.

Herunder ses videoklip af de seks hopper under dyrlægens tilsyn onsdag den 1. marts 2023