Havørnene er tilbage i reden ved Farum Sø

28-03-2023

Igen i år er der glæde hos Naturstyrelsen og blandt ornitologer, idet det ser ud til, at der er succes hos havørnene i reden ved Farum Sø.
Ornitolog Peter Bonne Eriksen fortæller, at det nu er 4. sæson, at parret ruger på reden.

Foto: Peter Bonne Eriksen

”Reden blev fundet ved et tilfælde i 2020 af en lokal ornitolog, og den er placeret i meget utilgængeligt område, hvor den er bygget i toppen af en fyr. Første år kom der ingen unger og teorien blandt ornitologerne er, at der blev lagt æg, men ørnene blev forstyrret - mest sandsynligt af en fremmed ørn, der blandede sig i idyllen. Så første år med reden var desværre uden succes.

Men året efter (2021) gik det meget bedre, idet to flyvefærdige unger kunne ses på reden, og senere kunne de ses forskellige steder rundt om Farum Sø, hvor de blev fodret af forældrene eller de øvede sig i at flyve og jage. I 2022 var der igen succes i reden, men denne gang kom der dog kun en enkelt unge på vingerne. Sidste år blev første æg lagt allerede omkring 18. februar - det samme kan meget vel være tilfældet i år med en mild vinter”, fortæller Peter Bonne Eriksen.

I Naturstyrelsen er begejstringen naturligvis også stor. Charlotte Mølgaard, der er arealkoordinator for området, hvor reden er, beretter, at Naturstyrelsen er umådelig glad for, at ornitologerne holder øje med reden og hvert år melder tilbage til Naturstyrelsen med nyt fra reden.
”Når der kommer melding fra ornitologerne om, at nu er ørnene i gang med yngleforberedelserne, så får vores lokale skovløber besked, og han sætter med det samme skilte op, der fortæller folk, at ørnene nu er i gang ved reden, og lad endelig være med at gå ind i området, så ørnene forstyrres.
Heldigvis er reden placeret i et træ inde i et meget sumpet og utilgængeligt område, så det begrænser helt naturligt lysten til at færdes derinde.” forklarer Charlotte Mølgaard.

Havørnen i Danmark er en fortælling om, hvordan dyrene igen kan indfinde sig, når bare vi giver plads og muligheder. Havørnenes historie handler om ca. 100 års forfølgelse med gift og krudt kombineret med forurening og deraf golde eller ødelagte æg. Heldigvis er vi blevet klogere, og i 1996 dukkede det første ynglepar op igen. Dengang var det håbet, at vi på et tidspunkt ville komme op på 75 par i Danmark.  

Ole Friis Larsen, der er artscaretaker for havørn i Dansk Ornitologisk Forening for havørn forklarer, at ”Havørnebestanden i Danmark har det godt, den går pænt frem, og den bliver ved med at gå frem. I Dansk Ornitologisk Forening har vi beregnet, at der sidste år var 161 besatte reder med Havørne i Danmark. Ikke alle par yngler hvert år, hvilket er normalt også i andre lande. 149 af parrene lagde æg og begyndte at ruge. Undervejs er der dog en del, der kan og vil gå galt; æg klækker ikke, og unger dør af forskellige årsager. Slutresultatet blev derfor, at i 2022 var der 112 ynglepar, og de fik sammenlagt 177 unger ud at flyve”.

Og hvor skal du så gå hen, hvis du vil se ørnene. Peter Bonne Eriksen har følgende fine tip:
”Yngleparret bliver i territoriet hele året og fanger fisk i såvel Farum sø som Furesø og Søndersø. Det er sågar observeret, at ørnene stjæler fisk fra skarver på Søndersø, når de har haft besværet med at dykke efter dem og er klar til at fortære dem på overfladen. Ørnene kan dog sagtens finde på at flyve længere væk for at jage, og flere gange er de observeret i Maglemosen i Ganløse Ore og endda sidende og hvile på en lav pæl på Flyvestation Værløse.”