Naturstyrelsen inviterer til åbent vandløb ved Kollens Mølle

03-03-2023

Kom til uformel indvielse og hør om naturgenopretningsprojektet, få en kop varm kakao og kig på vandløbsdyr torsdag den 16. marts 2023 kl. 16.00.

Efter genetableringen af Jeksen Bæks forløb ved Kollens Mølle i 2021/2022, er vegetationen langs bredden ved at komme igen. Her et billede fra september 2022

Naturstyrelsen gennemførte i 2021/2022 et naturgenopretningsprojekt ved Kollens Mølle i Jeksen Bæk, Skanderborg kommune.

I projektet har Naturstyrelsen fjernet opstemningen ved Kollens Mølle og sløjfet en utidssvarende fisketrappe. Dermed er Jeksen Bæk sluppet løs, og for første gang siden middelalderen er der nu fri passage for alle vandløbets fisk og smådyr.

Projektet er gennemført i tæt samarbejde med Skanderborg Kommune, Museum Skanderborg og naboer til området.

Det vil vi gerne fejre med en uformel indvielse, hvor der vil blive mulighed for at høre nærmere om projektet og området. Der vil også være mulighed for at kigge nærmede på vandløbets smådyr og få en kop varm kakao.

Tid: Torsdag den 16. marts 2023 kl. 16.00 – 17.30

Sted: Overfor parkeringsplads ved Kollens Mølle mellem Kollens Møllevej 22 og 23.