Erfaringer fra Tvorup Klitplantage bruges i andre europæiske skovprojekter

09-03-2023

Formålet med det hele er intet mindre end at udvikle en opskrift på, hvordan man bedst muligt forbedrer naturen i lignende skove i hele verden.

På billedet ses et skovareal fra Tvorup Klitplantage, hvor grøfterne i skoven blev lukket i 2011.

Vi er nu i fuld gang med monitorering af skove, hvor der tidligere er lukket grøfter. På billedet ses et skovareal fra Tvorup Klitplantage, hvor grøfterne i skoven blev lukket i 2011.

Data herfra skal bidrage til viden om, hvad der sker med skoven når vi lukker grøfter og derved genskaber den naturlige vandbalance i jorden. Der bliver bl.a. målt på mængden af dødt ved, størrelse og højde på træer, floradække samt kronedække.

Området i Tvorup er et led i et større projekt kaldet SUPERB, hvor hovedområdet for Thy er placeret i Nystrup plantage.

Her kommer der de kommende år til at ske en række tiltag herunder bl.a. lukning af grøfter, dannelse af en korridor der skal forbinde to hedearealer og fjernelse af en invasive arter som f.eks. sitkagran.

Det er et EU finansieret projekt, som har til formål at samle viden om, formidle samt gennem en række konkrete indsatser, skabe grundlaget for en rigere natur i en række skovlandskaber fordelt over hele Europa.

 

 

Formålet med det hele er intet mindre end at udvikle en opskrift på, hvordan man bedst muligt forbedrer naturen i lignende skove i hele verden.

Al data fra det fireårige SUPERB projekt bliver samlet i én database, som kan bruges på europæisk og globalt plan, når man skal i gang med et skovgenopretningsprojekt.

 

Link til SUPERBs hjemmeside om den danske del af projektet:

https://forest-restoration.eu/demo-area-nordsjaelland-and-thy-denmark/

 

Cornelia Maj Christensen

Biolog