Træk-et-træ på Melby Overdrev

21-03-2023træk et træ arrangement

Søndag den 26. marts kl. 10.00 – 13-00 – husk det er sommertid! - inviterer Naturstyrelsen Nordsjælland og DN Halsnæs endnu en gang til en aktiv dag på Melby Overdrev, så Sjællands største hede og et af de 15 bedste naturområder i Danmark ikke springer i skov. De små selvsåede fyrre- og birketræer skal fjernes, så lyngen, heden og det enestående dyre- og planteliv bevares.

Dagens indsats afsluttes med gratis grillpølser, sandwich, øl og vand.

Der vil fra Tangvej i Asserbo være markeret med skilte og flag til ’Campen’. Naturstyrelsen har grejet med, arbejdshandsker må man selv medbringe.

Overdrev er en kulturskabt naturtype, som er et resultat af menneskets brug af naturen. Dyrene har græsset på den jord, der ikke var god nok til at opdyrke, ofte et stykke uden for landsbyen. Eller bonden har taget høslet på overdrevet for at have mad til sine dyr om vinteren. Lynnedslag bevirkede ofte, at lyng og førne (dødt plantemateriale) brændte, hvilket gav lys og luft, så nye planter kunne vokse frem. For at naturtypen overdrev kan bevares, er vi nødt til at efterligne datidens brug af overdrevene. På Melby Overdrev agerer vi ’græssende kvæg’ ved at fjerne ønsket opvækst. Naturstyrelsen foretager hvert år kontrollerede afbrændinger forskellige steder for at forny lyngen og bevare heden lysåben. I sommerhalvåret græsser kvæg, heste og geder i indhegnede udvalgte områder.

Da militæret brugte Melby Overdrev som øvelsesområde, medvirkede deres ageren til at skabe den forstyrrelse, der er nødvendig for at bevare heden. Efter militæret forlod Melbylejren 2003 blev det altså nødvendigt med ’en hjælpende hånd’. Den kan DU give søndag den 26. marts.

Naturstyrelsen Nordsjælland og DN Halsnæs håber at se rigtig mange, både børn og voksne.