Længe planlagt naturgenopretningsprojekt ved Fussingø bliver nu realiseret.

28-03-2023

Våde naturtyper som højmose, mose og rigkær får nu igen mulighed for at udvikle sig på arealerne ved Tuemosen i Fussingø.

Tilbage i 2015 fik Naturstyrelsen tilskud fra EU’s LIFE midler til at sløjfe dræn og grøfter i Tuemosen.

I 2020 godkendte EU at projektet blev udvidet med engene øst for Tuemosen.

Tilskuddet fra EU udgør 60% af de dokumenterede udgifter.

 

Projektet er dermed et selvstændigt projekt, sat i gang længe før begrebet naturnationalparker blev lanceret. Og det skal nu gøres færdig, inden projektperioden slutter her i 2023.

Hele projektområdet ligger øst for Vasevej lige syd for Læsten Bakker på den modsatte side af ådalen.

Her i foråret 2023 er de sidste myndighedstilladelser faldet på plads, så projektet kan nu realiseres.

Ved at sløjfe dræn og grøfter i området, genskabes de naturlige vandforhold (hydrologi).

Allerede før påske 2023 vil der blive afsat landmålerstokke i og ved Tuemosen.

 

Som første del af projektet bliver der inden for kort tid sat landmålerstokke og pæle op i engene.

Disse markerer over for entreprenøren, hvor der er samlebrønde fra drænsystemet, og hvor drænrørene skal graves over.

Selve arbejdet går i gang, når vi får en periode med lidt mindre nedbør.

 

Anlægsarbejderne udføres af Jakobsen & Blindkilde A.S.

 

Du kan se vandretursfolderen for området ved Fussingø her.

Læs mere om projektet her.