Biller, svampe og cyklister i Faksinge Skov

06-09-2023

Offentlig vandretur i Faksinge Skov onsdag d. 27. september 2023 kl. 16 - 18

Faksinge skov

Faksinge Skov skal være ”urørt skov”. Naturstyrelsen er ved at udarbejde en plan for, hvordan træproduktion ophører, og skoven bliver et endnu bedre levested for planter, dyr, insekter og svampe. Men Faksinge Skov skal også fremover være en vigtig ramme om friluftslivet, som det er i dag. Kom og hør om Naturstyrelsens plan og mød medarbejdere fra Idrætshøjskolen Bosei, der fortæller om friluftslivet i skoven. Nye ideer og forslag til forvaltning og brug af skoven er velkomne.

Mødested Boseis P-plads onsdag d. 27/9 kl. 16.
Turen starter fra Trailcenter Faksinge Skov - lige nord for P-pladsen.
Adressen er: Evensølundvej 5, 4720 Præstø