Plan for Nordskoven nord for Slagelse er i høring frem til 6. oktober 2023

06-09-2023

Høringssvar sendes til Naturstyrelsen Storstrøm pr. mail senest fredag den 6. oktober 2023.

Skovkort Nordskoven
Skovplan for Nordskoven

 

Nordskoven i Slagelse er et samarbejdsprojekt mellem Naturstyrelsen og Slagelse Kommune startet op i 2012.
I 2021 fik projektet en bevilling til gennemførelse af en multifunktionel jordfordeling (MUFJO). Jordfordelingen blev afsluttet 1. april 2023 og gav som resultat, at Nordskoven bliver 78 ha større. Det endelige udkast til plan for den nye skovrejsning er nu klar til offentlig høring. Frist for høringssvar 6.10.2023.

Brugerrådet for Nordskoven har været involveret i processen og der har været afholdt to borgermøder om projektet. Det har givet en lang række input og ønsker til, hvordan skoven skal se ud, som der er taget hensyn til i udarbejdelsen af planen.

Det er hjemmehørende arter af løvtræer og buske, som benyttes, og planforslaget har prioriteret rekreativ sammenhæng med stier og gode betingelser for udvikling af biodiversitet. F.eks. er der projekteret nye vandløb og småsøer, ligesom der lægges arealer ud til fri dynamik.
Udover skovområdet er der nu opkøbt 34 ha omkring Gudum Å til Nordskoven, hvor MUFJO-projektet gennemfører en genopretning de kommende år.

Send Høringssvar

Høringssvar/kommentarer sendes til Naturstyrelsen Storstrøm på mail Obfuscated Email og mærkes ”Høring Nordskoven”. Frist for høringssvar er 6. oktober m2023.

 

Hent skovplanen i pdf