Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Midtjylland

Naturstyrelsen i Midtjylland forvalter statens skove og naturarealer i Midtjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter og yder hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur-, miljø og friluftsprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


  Kontakt

  På e-mail: 

  På telefon: 72 54 36 90

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Midtjylland
  Feldborggård
  Bjørnkærvej 18
  7540 Haderup

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399627
  EAN: 5798000860629

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Poul Ravnsbæk

  Skovrider
  Chef for Naturforvaltningsenheden

  Torben Bøgeskov

  Naturcenterleder
  Naturcentre, partnerskaber, naturvejledning, friluftsliv, presse og -kommunikation

  Gitte Eriksen

  Naturcenterleder
  Naturcenterdrift, naturvejledning

  Elsebeth Houe

  Naturcenterleder
  Naturcenterdrift, naturvejledning

  Jens Peter Clausen

  Skovfoged
  Skovdrift, hugst og flisning, webbooking

  Steen Fjederholt

  Skovfoged
  Biodiversitet, vildtpleje, vildtkonsulent (ulv og ulveangreb)

  Hans Jensen

  Skovfoged
  Partnerskab, frivillige, naturpleje, salg

  Niels Toftegaard Jensen

  Skovfoged
  Naturpleje og -projekter, drift

  Marie Louise Simmelsgaard Platz

  Projektleder
  Naturprojekter, biodiversitet

  Trine Munck Skovdal

  Biolog
  Naturvejledning, naturforvaltning, biodiverstitet

  Morten Moesgaard Ravnholt

  Skovfoged
  Personaleleder, driftsleder

  Christina Glass Sørensen

  Enhedssekretær
  Booking af naturcentre

  Jens Bøving

  Skovløber
  Tjenestebolig i Søby Brunkulslejer

  Egon Christensen

  Skovarbejder

  Jens Godskesen

  Skovløber og naturvejleder
  Tjenestebolig i Feldborg Nørreskov

  Hans Flø

  Skovløber
  Tjenestebolig på Harrild Hede/Nørlund Plantage

  Holger Hansen

  Skovløber og naturvejleder
  Tjenestebolig ved Gudenåens Kilder

  Niels H. Knudsen

  Skovløber
  Tjenestebolig i Gludsted Plantage

  John Larsen

  Skovløber og naturvejleder
  Tjenestebolig i Kompedal Plantage

  Helge Lund

  Skovløber
  Tjenestebolig i Hastrup Plantage

  Benny Lynggård

  Skovløber
  Tjenestebolig i Feldborg Nørreskov

  Keld Martinussen

  Håndværker og skovløber
  Tjenestebolig i Palsgård Skov

  Hans Christian Millgaard

  Skovløber
  Tjenestebolig i Kompedal Plantage

  Steen Ravn

  Skovløber
  Ansvarlig for Webbooking, tjenestebolig i Alheden Skov

  Lea Stidsen Steensen

  Natur- og Friluftsvejleder

  Peter Stein Strüssmann

  Skovarbejder

  Niels Kjærgaard Sørensen

  Skov- og naturteknikerelev

  Jonas Rahn Jensen

  Praktikant

   

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.