Naturstyrelsen
Midtsjælland

Naturstyrelsen i Midtsjælland forvalter statens skove og naturarealer i Midtsjælland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt. Vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


   

  Kontakt Naturstyrelsen Midtsjælland

  E-mail: 

  Tlf.: 72 54 32 88

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag til torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Midtsjælland
  Mantzhøj
  Ulkerupvej 1
  4500 Nykøbing Sj.

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399961
  EAN: 5798000870208

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Jens Peter Simonsen

  Skovrider
  Administration

  Carsten Poulsen

  Skovfoged
  Naturpleje, naturgenopretning, forpagtning, skovdrift, løvtræskovfoged (DRC) Midtsjælland og Storstrøm

  Hans Christian Jessen

  Skovfoged
  Skovdrift, MTB, fortidsminder

  Jens Nielsen

  Skovfoged
  Skovrejsning, naturpleje, personale, MTB

  Lindhardt Mikkelsen

  Forstfuldmægtig
  Ejendomme, udlejning, køb og salg, vedligehold af bygninger, partnerskabsprojekter

  Berit Land Nielsen

  Forstfuldmægtig
  Projektleder på lavbundsprojekter i Midt- og Nordsjælland, livstræer, NATURA 2000-plejeplaner

  Morten Elling

  Forstfuldmægtig
  Projektmedarbejder, livstræer

  Henrik Jørgensen

  Vildtkonsulent
  Jagt- og vildtforvaltning, skadevoldende vildt, jagtprøver, vildtreservater

  Bodil Fjelbro Klavsen

  Kontorfuldmægtig
  Administration og økonomi, administration af jagtprøver

  Palle Graubæk

  Enhedssekretær, Skovløber på Hovvig
  Friluftsfaciliteter, booking af skove og lejrpladser, nabohenvendelser

  Ebbe Erforth Larsen

  Skovløber
  Røsnæs

  Henrik Danshøjgaard

  Skovløber
  Boserup Skov

  Kristian Selmer

  Skovløber
  Bidstrup skovene, jagtprøvesagkyndig

  Leif Nielsen

  Skovløber
  Annebjerg Skov

  Morten Bidstrup

  Skovløber
  Kongsøre Skov

  Dan Vinther

  Skovarbejder

  Palle Andersen

  Skovarbejder

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.