Naturstyrelsen
Midtsjælland

Naturstyrelsen i Midtsjælland forvalter statens skove og naturarealer i Midtsjælland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt. Vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

    Se alle...

    Det kan du lave i naturen

    Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
    Læs mere om cookies

     

    Kontakt Naturstyrelsen Midtsjælland

    E-mail: 

    Tlf.: 72 54 32 88

     

    Naturstyrelsen har åbent:

    Mandag til torsdag: 8.30-16.00
    Fredag: 8.30-15.00

    Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

    Naturstyrelsen Midtsjælland
    Mantzhøj
    Ulkerupvej 1
    4500 Nykøbing Sj.

    CVR nr. 33157274
    P-nr. 1016399961
    EAN: 5798000870208

    Find vej (Google maps)

    Lokale medarbejdere

    Jens Peter Simonsen

    Skovrider
    Administration

    Carsten Poulsen

    Skovfoged
    Naturpleje, naturgenopretning, forpagtning, skovdrift, løvtræskovfoged (DRC) Midtsjælland og Storstrøm

    Hans Christian Jessen

    Skovfoged
    Skovdrift, MTB, fortidsminder

    Jens Nielsen

    Skovfoged
    Skovrejsning, naturpleje, personale, MTB

    Lindhardt Mikkelsen

    Forstfuldmægtig
    Ejendomme, udlejning, køb og salg, vedligehold af bygninger, partnerskabsprojekter

    Berit Land Nielsen

    Forstfuldmægtig
    Projektleder på lavbundsprojekter i Midt- og Nordsjælland, livstræer, NATURA 2000-plejeplaner

    Morten Elling

    Forstfuldmægtig
    Projektmedarbejder, livstræer

    Henrik Jørgensen

    Vildtkonsulent
    Jagt- og vildtforvaltning, skadevoldende vildt, jagtprøver, vildtreservater

    Bodil Fjelbro Klavsen

    Kontorfuldmægtig
    Administration og økonomi, administration af jagtprøver

    Palle Graubæk

    Enhedssekretær, Skovløber på Hovvig
    Friluftsfaciliteter, booking af skove og lejrpladser, nabohenvendelser

    Ebbe Erforth Larsen

    Skovløber
    Røsnæs

    Henrik Danshøjgaard

    Skovløber
    Boserup Skov

    Kristian Selmer

    Skovløber
    Bidstrup skovene, jagtprøvesagkyndig

    Leif Nielsen

    Skovløber
    Annebjerg Skov

    Morten Bidstrup

    Skovløber
    Kongsøre Skov

    Dan Vinther

    Skovarbejder

    Palle Andersen

    Skovarbejder

    Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

    Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

    Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

    Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne