Arkivalier til Landsarkivet

I starten af 2004 blev Frederiksborg Statsskovdistrikts, nu Naturstyrelsen i Nordsjælland, arkivalier fra 1788 til og med 1988 afleveret til Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. I disse indgår arkivalier fra flere nu nedlagte distrikter nemlig 3., 4., 5., og 6. Kronborg Skovdistrikt, Maarum Skovdistrikt, Esrum Skovdistrikt og Nødebo Skovdistrikt. Sagerne omhandler alt muligt forskelligt. Der er sager om anlæg af Gribskovbanen, tjenestejord til skovløberhuse, krybskytteri, salg af træ og meget mere. I forbindelse med afleveringen blev der udarbejdet en række fortegnelser over de afleverede sager:

Afleveringsfortegnelse for 3. Kronborg Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for 4. Kronborg Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for Nødebo Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for 5. Kronborg Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for Esrum Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for 6. Kronborg Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for Maarum Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for Frederiksborg Skovdistrikt

Jane sætter distriktets arkivalier på plads. Foto: Hans Holbech
Arkivalierne sættes på deres endelige plads i landsarkivet