6. Kronborg Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse

Arkivskaber: 6. Kronborg Skovdistrikt

OA-110

Indeholdende arkivalier fra 6. Kronborg Skovdistrikt og 1. Kronborg Skovdistrikt

Journalsager

Tidsperiode: 1797-1907

Løbe

nr.

Hovedemne

Underemne

Tidsperiode

1

Diverse

 

1797-1897

Gribskovbanens anlæg m.m.

1835-1871

1835-1871

 

2

Gribskovbanens anlæg m.m.

1872-1891

1872-1891

Korrespondance

1865-1869

1865-1869

 

3

Korrespondance

1869-1875

1869-1875

 

4

Korrespondance

1875-1882

1875-1882

 

5

Korrespondance

1882-1888

1882-1888

 

6

Korrespondance

1888-1893

1888-1893

 

7

Korrespondance

1893-1898

1893-1898

 

8

Korrespondance

1898-1903

1898-1903

 

9

Korrespondance

1903-1907

1903-1907

Bøger og protokoller

Tidsperiode: 1857-1944

Løbe

nr.

Titel

År

10

Driftsbog

1857-1870

Driftsbog

1871-1876

Journal over indkomne og ekspederede sager fra 1881-1916

1881-1916

 

11

Kulturprotokol for 6.de Kronborg Skovdistrict fra den 1.April 1880 til 1.10.1882

1880-1882

 

12

Kultur Protokol

1883-1911

 

13

Pengeregnskabs-Protocol

1868-1879

 

14

Penge - Udgiftsprotokol

1883-1913

 

15

Protokol over Forsøg med Opelskning af udenlandske Træarter foretagne paa 6. Kronborg Skovdistrikt

1870

Protokol over Planteskolearbejder

1898-1911

Protokol over Planteskolearbejder

1897-1912

Regnskab for Brændepladsen ved Dronningemølle

1867-1872

 

16

Skovningsprotokol

1868-1883

 

17

Synsprotokol for Maarum Skovriderbolig

1899-1942

Synsprotokol for Skovfogedboligen Bjørstrup

1878-1944

Synsprotokol for Skovfogedboligen Nyhegn

1878-1936

 

18

Udbytte-Protokol for Bøg. A.

1883-1911

 

19

Udbytte-Protokol for Bøg. B.

1883-1911

 

20

Udbytte-Protokol for Eg. A

1883-1911

 

21

Udbytte-Protokol for Eg. B

1883-1911

 

22

Udbytte-Protokol for forskjelligt Løvtræ. A.

1883-1911

 

23

Udbytte-Protokol for forskjelligt Løvtræ. B.

1883-1911

 

24

Udbytte-Protokol for Naaletræ. A.

1883-1911

 

25

Udbytte-Protokol for Naaletræ. B.

1883-1911

 

26

Udbytte-Protokol. Naaletræ. I. B

1906

Se også:

Afleveringsfortegnelse for 3. Kronborg Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for 4. Kronborg Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for Nødebo Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for 5. Kronborg Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for Esrum Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for Maarum Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for Frederiksborg Skovdistrikt

Arkivalier til Landsarkivet