Frederiksborg Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse

Arkivskaber: Frederiksborg Skovdistrikt

OA-113

Indeholdende arkivalier fra 1. Frederiksborg Skovdistrikt, 5. Kronborg Skovdistrikt og

6. Kronborg Skovdistrikt

og de gamle Esrum, Frederiksborg, Gurre, Mårum, Nødebo og Stenholt Skovdistrikter

Journalsager

Tidsperiode: 1857- 1988

Løbe

nr.

Journal

nr.

Hovedemne

Underemne

Tidsperiode

1

01.1

Samarbejdsforhold

Lokale samarbejdsudvalg

1972-1974

02.7

Regnskab, Esrum

Årsoversigter

1940-1978

03.0

Arbejdsløn

Esrum distrikt/5. Kronborg

1900-1967

03.0

Arbejdstidsbestemmelser

 

1962-1974

03.0

Jubilæumsgratiale

 

1956-1960

03.0

Overenskomst, diverse

 

1926-1970

03.0

Politimyndighed

 

1943-1974

03.0

Skovarbejdere, Generelt

 

1969-1974

03.0

Skovfogeder, Generelt

Tjenestetid og biindtægter

1961-1963

03.0

Skovløbere, Generelt

 

1924-1970

03.0

Skovridere, Generelt

Repræsentation

1953

03.0

Snetillæg

 

1966

03.0

Tillidsmænd

 

1971-1973

03.0

Tjenestefrihed

 

1968-1969

03.0

Tjenestemandsløn

 

1962-1963

03.0

Underbetjente, Generelt

 

1882-1974

03.6

Løse akkorder

 

1966-1974

03.7

Videreuddannelse

 

1950-1974

 

2

04.0

Skovrider, Esrom

Otto Adolf Arendrup

1957

04.0

Skovrider, Esrum

Ib Thejl Jelnes

1957-1978

04.0

Skovrider, Nødebo

Oscar A. Kampmann

1961-1982

04.0

Skovrider, Nødebo

Svend Gravsholt

1981-1983

04.2

Skovfogeder, diverse

 

1900-1981

04.3

Skovfogedassistenter og aspiranter, diverse

 

1900-1927

04.4

Skovtekniker løse, udvalgt sag

Kurt Kristensen

1978-1981

04.5

Skovarbejder, udvalgt sag

Aksel Sørensen

1942-1971

04.5

Skovarbejder, udvalgt sag

Hans Pedersen

1983

04.5

Skovarbejder, udvalgt sag

Johannes Brun

1980-1987

04.5

Skovarbejder, udvalgt sag

Peter Jørgensen

1979

04.5

Skovarbejdere, 5. Kronborgske Skovdistrikt

Arbejdskontrakter

1857-1908

04.5

Skovarbejdere, diverse

Sagen om arbejdsmand Ernst Petersen

1942-1945

04.5

Skovarbejdere, diverse

 

1901-1985

 

3

04.6

Skovløber, udvalgt sag

Johan Jensen

1929-1940

04.6

Skovløbere, diverse

 

1922-1947

06.0

Arkivering

Til Provinsarkiv fra 5. Kronborgske Skovdistrikt

1901-1906

07.1

Organisationer

Planteavlsstationen

1970-1971

07.2

Organisationer

Statsskovriderforeningen

1944-1974

18.0

Instruktoriske bestemmelser

 

1952-1955

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, 5te Kronborg, 1899-1909

1900-1905

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, 6te Kronborg

1897

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Esrum, 1910-1925

1909-1911

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Esrum, 1925-1940

1925-1927

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Esrum, 1940-1955

1938-1950

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Esrum, 1955-1970

1956-1963

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Esrum, 1970-1985

1968-1984

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Frederiksborg

1980

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Frederiksborg, 1897-1913

1897-1912

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Frederiksborg, 1913-1928

1913-1922

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Frederiksborg, 1928-1943

1928-1935

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Frederiksborg, 1943-1958

1941-1954

 

4

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Frederiksborg, 1958-1973

1958-1972

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Mårum, 1940-1955

1941-1950

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Mårum, 1955-1970

1958

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Mårum, 1970-1980

1968-1969

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Nødebo, 1960-1976

1976

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Nødebo, 1977-1992

1976-1988

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Nødebo, 1993-2008

1988

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Skovholmene, stutterivange

?

21.2

Driftsplanlægning

Driftsplan, Stenholt, 1960-1975

1961-1966

21.2

Driftsplanlægning

Kulturkartotek 1955, Esrom

1955

21.2

Driftsplanlægning

Kulturkort I 1955, Esrom

1955

21.2

Driftsplanlægning

Kulturkort II 1955, Esrom

1955

21.2

Driftsplanlægning

Kulturkort III 1955, Esrom

1955

21.2

Driftsplanlægning

Kulturkort 1956, Frederiksborg Distrikt

1956

21.2

Driftsplanlægning

Matrikulære forhold

1945-1951

21.2

Driftsplanlægning

Skovparts- og distriktsgrænser (1)

1960-1988

 

5

21.2

Driftsplanlægning

Skovparts- og distriktsgrænser (2)

1960-1988

21.2

Skovstatistik

 

1963-1974

21.2

Økonomiske analyser

Analyse af gruppe B

1948-1967

21.2

Økonomiske analyser

Skovpartsstørrelse

1964

23.7

Skovbørnehaver

Forskelligt

1970-1972

26.2

Artsforvaltning, Insekter

Myg

1982

26.2

Artsforvaltning, Planter

Orkidéer

1986-1987

26.2

Botaniske Undersøgelser

 

1979-1987

26.2

Naturforvaltningsprojekt

Fugleø i Esrum Sø

1953-1975

26.2

Naturforvaltningsprojekt

Fønstrup Bæk

1985-1988

26.2

Naturforvaltningsprojekt

Stenholt Mølle

1988

26.2

Naturforvaltningsprojekt

Søborg Sø

1986-1988

26.2

Naturpleje

Enebærkrat i Villingerød

1956-1973

26.2

Naturpleje

Fåreavlsprojekt, Nødebo skovpart

1985-1986

26.2

Naturpleje

Græsningsskov i Søskoven

1987-1988

26.2

Zoologiske Undersøgelser, Forskelligt

Undersøgelse af forekomsten af fugle og pattedyr

1980

26.2

Zoologiske Undersøgelser, Fugle

Diverse

1968-1988

26.2

Zoologiske Undersøgelser, Fugle

Hulrugende Fugle

1983-1988

26.2

Zoologiske Undersøgelser, Fugle

Insecticider og fugle

1964-1968

 

6

26.2

Zoologiske Undersøgelser, Fugle

Redekasseforsøget

1982-1987

26.2

Zoologiske Undersøgelser, Fugle

Rovfugleregistrering

1961-1988

26.2

Zoologiske Undersøgelser, Fugle

Sortspætte

1973-1988

26.2

Zoologiske Undersøgelser, Insekter

Biavlsforsøg

1973

26.2

Zoologiske Undersøgelser, Padder og Krybdyr

Diverse

1988

26.2

Zoologiske Undersøgelser, Pattedyr

Hjortevildt, Kronhjorten fra Enghaven

1987

26.2

Zoologiske Undersøgelser, Pattedyr

Lækat, brud og mår

1976-1977

26.2

Zoologiske Undersøgelser, Pattedyr

Okse i Snevret Hegn

1987

27.1

Publikumsundersøgelser

Befolkningens fritidsliv

1964

27.1

Publikumsundersøgelser

Projekt Skov og Folk

1976-1977

27.1

Regler for færdsel, Esrum Sø

Overtrædelser

1966-1974

27.1

Regler for færdsel, Esrum Sø

Regler før 1963

1950-1960

27.1

Regler for færdsel, Esrum Sø

Udarbejdelse af nye regler

1964-1974

27.1

Regler for færdsel, Skoven

 

1979-1987

27.2

Forsvarets brug

Øvelser, Statistik

1976-1982

27.2

Publikum

Hestekøretøjer

1973

27.2

Publikum

Hundetræning

1971

27.2

Publikum

Marcher

1973-1974

27.2

Publikum

Marcher, Statistik

1980-1982

27.2

Publikum

Motionsløb

1972-1974

27.2

Publikum

Motororienteringsløb

1959-1973

27.2

Publikum

Orienteringsløb, statistik

1976-1987

27.2

Publikum

Ridning

1968-1987

27.2

Publikum

Skovfester

1937-1974

27.2

Publikum

Spejderarrangementer

1964-1971

27.2

Publikum

Øvelser

1962-1974

 

7

27.3

Publikumsfaciliteter

Affaldsstativer

1969-1980

27.3

Publikumsfaciliteter

Bueskydningsbane

1959

27.3

Publikumsfaciliteter

Flugtskydningsbane for Skovskolen

1970-1977

27.3

Publikumsfaciliteter

Hundeskove

1971-1988

27.3

Publikumsfaciliteter

Lejrpladser/Lejrslagning

1930-1988

27.3

Publikumsfaciliteter

Motionsbaner

1972-1974

27.3

Publikumsfaciliteter

Ridestier

1971-1984

27.3

Publikumsfaciliteter

Skiløjper

1981-1988

27.3

Publikumsfaciliteter

Stiforbindelse ved Petersgården

1984

27.3

Publikumsfaciliteter

Vandre-og cykelruter

1985-1988

27.3

Publikumsfaciliteter

Vejskilte, Borde, bænke og grillsteder

1964-1973

27.4

Information

Naturskoler, forskelligt

1986-1988

27.4

Information

Naturvejledning, forskelligt

1985-1987

27.4

Information

Skilte, vejvisere og bomme

1939-1985

27.4

Information

Udstilling i "Byporten"

1977

27.4

Information

Vandretursfoldere

1976-1986

27.4

Information

Vandretursfoldere, Store Dyrehave

 

27.5

Skovforseelser

 

1941-1974

27.6

Den Tyske Værnemagts Ammunitionslejr

 

1940-1946

 

8

30.1

Udsætning af vildt

Sikavildt

1923-1924

30.2

Opdræt og fodring

Diverse

1978-1980

30.6

Regulering af vildt

Diverse

1971-1976

30.6

Regulering af vildt

Sikavildt

1948-1984

30.6

Regulering af vildt

Skarv

1983-1988

30.7

Vildtsygdomme

 

1961-1988

30.9

Strejfende vildt

Elg

1948-1952

30.9

Strejfende vildt

Kronvildt

1985-1987

31.0

Jagtlov

Tilladelser og dispensationer

1975-1983

31.0

Jagtudøvelse

Diverse

1946

31.3

Jagtudøvelse

Natjagt

1954-1976

31.4

Jagtudøvelse

Jagt fra motordrevet køretøj

1964-1988

31.6

Jagtudøvelse

Ammunition

1976-1988

33.0

Jagt

Kongejagt, Freerslev Hegn

1978-1988

 

9

33.2

Jagt

Klapjagt

1970-1988

33.3

Jagt

Pürsch

1973-1988

33.4

Jagt

Andre jagtformer og -redskaber

1968-1985

33.4

Jagt

Trykjagt

1976-1988

33.6

Jagt

Skovskolens jagt

1975-1988

 

10

34.0

Vildtreservater

Esrum Sø

1967-1980

35.0

Jagtudleje

Diverse

1969-1987

35.2

Jagtindleje

 

1928-1946

36.1

Priser på nedlagt vildt

 

1967-1985

36.3

Salg af vildt

Skind

1974-1985

36.7

Trafikdræbt vildt

 

1975-1987

36.8

Nedlagt vildt

Esrum

1936-1988

36.8

Nedlagt vildt

Forskellige opgørelser

1867-1988

36.8

Nedlagt vildt

Nødebo

1929-1988

 

11

37.0

Vildtskader hos naboer

Krage/skadejagt i Lille Hestehave

1972-1987

37.0

Vildtskader hos naboer

Møllevangs Frugtmarked

1963-1977

38.0

Jagtforseelser

Diverse

1942-1987

38.0

Jagtforseelser

Jørgen Hansen og Jonny Johansen

1971-1979

39.2

Lystfiskeri, Diverse

Projekt Søørred

1987-1988

39.2

Lystfiskeri, Diverse

Åleyngel

1979-1984

39.2

Lystfiskeri, Esrum Sø

Diverse

1955-1975

39.2

Lystfiskeri, Esrum Sø

Fiskekort

1956-1983

39.2

Lystfiskeri, Esrum Sø

Klager i 1972

1972-1973

39.2

Lystfiskeri, Esrum Sø

Klager i 1974

1974

 

12

39.2

Lystfiskeri, Esrum Å

 

1930-1974

39.2

Lystfiskeri, Følstrup Damme

 

1964-1969

39.2

Lystfiskeri, Karlssø

 

1967-1973

39.2

Lystfiskeri, Store Funkedam

 

1968-1973

39.2

Lystfiskeri, Store Gribsø

 

1941-1974

39.2

Lystfiskeri, Tørvegravene i Stenholt Indelukke

 

1972-1987

39.4

Erhvervsfiskeri, Esrum Sø

Forpagter Oscar Andersen

1939-1971

39.4

Erhvervsfiskeri, Esrum Sø

Forpagter Preben Winther

1986-1988

39.4

Erhvervsfiskeri, Esrum Sø

Forpagter Villy Winther Christensen

1971-1985

39.4

Erhvervsfiskeri, Esrum Sø

Forpagtning, diverse

1959-1971

39.4

Erhvervsfiskeri, Esrum Sø

Forskelligt

1844-1974

 

13

39.4

Erhvervsfiskeri, Esrum Sø

Fra Frederiksborg Amtsstue

1907-1962

39.4

Erhvervsfiskeri, Esrum Sø

Ålefiskeri

1901-1941

39.4

Stenfiskeri, Esrum Sø

Forespørgsel

1931-1934

39.5

Ulovligt fiskeri

 

1959-1973

 

14

40.1

Køb fra Offentlig Myndighed

Diverse

1917-1974

40.1

Køb fra Offentlig Myndighed

Nordbanens hus 16 og 19

1943-1945

41.0

Arealsalg

Skovridergården Kalholmgård

1895-1896

41.0

Arealsalg

Vognmandsjordene nord for Teglgårdssøen

1934-1943

41.1

Salg til Offentlig Myndighed

Diverse

1912-1972

41.1

Salg til Offentlig Myndighed

P-pladser

1934-1937

42.3

Byrder og rettigheder

Deputater

1882-1971

45.0

Jordadministration

Dræning af Hestehaven

1935-1966

45.0

Jordadministration

Dræning af jorde ved Esrum Møllegård (1)

1936-1941

 

15

45.0

Jordadministration

Dræning af jorde ved Esrum Møllegård (2)

1936-1941

45.0

Jordadministration

Dræning af jorde ved Malte Enghave

1921

45.0

Jordadministration

Dræning af Lille Hestehave

1919-1921

45.0

Jordadministration

Dræning af tjenestejord til Hingsterhus

1921

45.0

Jordadministration

Dræning af tjenestejord til Ostrupgård

1920-1921

45.1

Tjenestejord, generelt

Gødningstilførsel

1957-1969

45.1

Tjenestejord, generelt

Jordlodsfradrag

1941-1974

45.1

Tjenestejord, generelt

Tillægsjord ved Nyhegnshus

1950

45.3

Forpagtning

Jord ved Esrum Møllegård

1968

45.3

Forpagtning

Jord ved Gilbjerggård

1974

45.3

Forpagtning

Jord ved Spidsengen

1973

45.3

Forpagtning

Jord ved Søskoven

1960-1967

45.3

Forpagtning

Tjenestejord ved Bjørnstruphus

1971-1974

45.3

Forpagtning

Tjenestejord ved Boseruphus

1923-1969

45.3

Forpagtning

Tjenestejord ved Jesperhus

1969-1974

45.3

Forpagtning

Tjenestejord ved Kirkeltehus

1974

45.3

Forpagtning

Tjenestejord ved Maarum Tinghus

1937-1946

45.3

Forpagtning

Tjenestejord ved Nyhegnshus

1960-1971

45.3

Forpagtning

Tjenestejord ved Ostrupgård

1900-1969

45.3

Forpagtning

Tjenestejord ved Ostruphus

1914-1969

45.3

Forpagtning

Tjenestejord ved Pælehus

1971-1974

45.3

Forpagtning

Tjenestejord ved Sleteltehus

1957-1974

 

16

45.3

Forpagtning

Tjenestejord ved Thoruphus

1913-1968

45.3

Græsning, udleje

Eng i afdeling 213

1969

45.3

Græsning, udleje

Engene

1900-1905

45.3

Græsning, udleje

Græsmosen

1899-1900

45.3

Græsning, udleje

Odderdamsengene

1966-1970

45.3

Græsning, udleje

Svandsmosen

1967-1974

45.3

Jord, udleje

Jord i Harager Hegn

1952-1973

45.3

Jord, udleje

Jord ved Mårum Station

1901-1967

45.4

Asfaltfabrik, udleje

 

1947-1988

45.4

Forsvaret, udleje

Ammunitionsmagasiner

1939-1973

45.4

Forsvaret, udleje

Areal i Brødeskov

1962-1973

45.4

Forsvaret, udleje

CF-central i afd. 102

1964-1974

45.4

Forsvaret, udleje

CF-mobiliseringsstation

1958-1973

45.4

Forsvaret, udleje

Gennemgangsområde - Hvideportvej

1957-1973

45.4

Forsvaret, udleje

Radarstation Multebjerg

1955-1973

45.4

Forsvaret, udleje

Søminedepot

1961-1974

45.4

Fredensborg Dameroklub, udleje

 

1946-1969

 

17

45.4

Fredensborg Roklub, udleje

Areal ved Esrum Sø

1933-1947

45.4

Hillerød Golfklub, udleje

 

1966-1974

45.4

Impregneringsanstalt, udleje

Impregneringsanstalt i Stenholtvang

1936-1988

45.4

Mårumkilden, udleje

 

1952-1988

45.4

Radiokædetårn i St. Dyrehave, udleje

 

1966-1973

45.4

Skydebane, udleje

Skydebane i Snevret Skov

1946-1961

45.4

Skydebane, udleje

Skydebane ved Rågårdshus

1947-1950

45.5

Bistader, udleje

Biavlere

1964-1974

45.5

Fredensborg Havn, udleje

 

1974

 

18

45.5

Færgefart Esrum Sø, udleje

Færgemand A. Jandal

1943-1974

45.5

Planteskole, udleje

Statens Forstlige Forsøgsvæsen

1941-1972

45.5

Sørup Havn, udleje

Del af Sørup Havn v. Preben Winter

1972

45.5

Sørup Havn, udleje

Ved Oskar Andersen

1970-1971

46.1

Skel

Diverse

1897-1958

47.1

Broer

Løngangsbro over Pøleaaen

1898

47.1

Veje

Diverse

1876-1933

47.1

Veje

Hestehavevej

1935-1936

47.1

Veje

Isterødvejen (skovoverkørsler)

1968-1975

47.1

Veje

Kirkeltevejen

1941-1946

47.1

Veje

Kongevejen

1950-1972

 

19

47.1

Veje

Overdrevsvejen

1964-1972

47.1

Veje

Sandviggårdsvejen

1934-1957

47.4

Færdselret og vedligehold

Tolvkarlevej og Skrædderledsvej

1963-1971

47.4

Færdselstilladelse

Diverse

1935-1952

47.4

Færdselstilladelse

Hingsterhusvej

1905-1949

47.4

Køretilladelser

 

1954-1971

47.7

Gribskovbanen

 

1894-1969

47.7

Jernbane

Diverse

1937-1940

47.7

Jernbane gennem Lille Hestehave

 

1924-1931

47.7

Jernbanen Hillerød-Frederiksværk

Freerslev Hegn

1894-1897

47.7

Jernbanen Holte-Hillerød

 

1916-1931

47.8

Elektriske ledninger

Vognmandsmarken

1927-1932

47.8

Vejbelysning

Funkevej

1967

 

20

48.1

Fredensborg Havn

Etablering

1970-1974

48.1

Søer, diverse

Frederiksborg Slotssøs vandområde

1950-1974

48.1

Søer, Esrum Sø

Aktiviteter på Esrum Sø

1955-1968

48.1

Søer, Esrum Sø

Evt. havn i Esrum Sø

1971

48.1

Søer, Esrum Sø

Opsyn, opsynsberetninger

1961-1971

48.1

Søer, Esrum Sø

Siv- og rørskær

1916-1946

48.1

Søer, Esrum Sø

Vandskisport på Esrum Sø

1958-1977

48.1

Søer, Esrum Sø

Vandstand

1936-1969

48.1

Søer, Teglgårdssø

Oprensning

1937-1974

48.1

Søer, Teglgårdssø

Rørlægning

1953-1955

48.1

Sørup Havn

Bådpladser

1974-1986

48.1

Sørup Havn

Udvidelse

1971-1972

48.1

Vandløb, Skelbæk

Rørlægning af Skelbækken

1929-1977

 

21

48.2

Spildevandsudledning

Esrum Sø

1983-1987

48.2

Vandindvinding

Diverse søer

1960-1976

48.2

Vandindvinding

Esrum Sø

1960-1979

48.4

Spildevandsafledning

Diverse

1944-1966

48.5

Skovens afvanding

Diverse

1919-1937

49.6

Lystanlæg

 

1898-1908

52.1

Arbejdstilsyn

 

1976-1986

52.3

Arbejdsmiljø

Personligt sikkerhedsudstyr

1966-1973

52.3

Internt Sikkerhedsarbejde

 

1972-1974

52.3

Ulykkesstatistik

 

1967-1974

52.8

Spiseskure

 

1966

53.1

Beskæftigelsesplaner

Diverse

1942-1966

53.2

Beskæftigelsesarbejder

Beskæftigelse af arbejdsløse

1976-1977

53.2

Beskæftigelsesarbejder

Diverse

1941-1943

53.2

Beskæftigelsesarbejder

Eventuel energikrise

1973

53.2

Beskæftigelsesarbejder

Gribskovlejren

1941-1944

53.5

Civil Værnepligt

Militærnægterlejren - administrationen

1918-1975

 

22

53.5

Civil Værnepligt

Militærnægterlejren - Assistenten

1935-1953

53.5

Civil Værnepligt

Militærnægterlejren - diverse

1951-1975

53.5

Civil Værnepligt

Militærnægterlejren - Inspektøren

1934-1956

56.2

Maskiner

Esrum distrikt

1972

56.8

Benzin og Olie

 

1951-1970

57.0

Transport

 

1969-1971

58.0

Erstatninger

 

1965-1971

60.0

Frøplantager

Nedlagte

1948-1964

60.6

Køb af planter og frø

1901-1940

1901-1940

 

23

60.6

Køb af planter og frø

1941-1974

1941-1974

61.0

Kultur

Kulturudvalg

1967

61.0

Renholdelse

Kemikaliebestilling

1983-1988

61.0

Renholdelse

Mekanisk og kemisk

1960-1974

61.0

Renholdelse

Round-Up, forsøg m.m

1986-1988

61.0

Renholdelse

Vildtbeskyttelsesmiddelbestilling

1984-1988

61.1

Bevoksningspleje

Gødskning og kalkning

1977-1988

61.1

Bevoksningspleje

Hugstanalyser

1906-1985

 

24

61.1

Bevoksningspleje

Hugstforslag

1980-1988

62.1

Forstzoologiske skader

Diverse

1947

62.1

Forstzoologiske skader

Elmesyge, registrering

1981-1988

62.1

Forstzoologiske skader

Grannålevikleren, overvågning

1977-1987

62.1

Forstzoologiske skader

Hjortevildt, forsøg m.m.

1955-1981

62.1

Forstzoologiske skader

Insekter

1939-1982

62.1

Forstzoologiske skader

Mus, bekæmpelse m.m.

1958-1979

62.1

Forstzoologiske skader

Nonner, overvågning

1983-1988

62.1

Forstzoologiske skader

Snudebiller, diverse forsøg

1969-1983

62.1

Forstzoologiske skader

Typograf, overvågning m.m.

1981-1988

62.2

Plantepatologiske skader

Rodfordæver, forsøg m. stødsmøring

1984

62.2

Plantepatologiske skader

 

1960-1985

63.0

Brandvedtægt

 

1971

63.0

Katastrofeberedskab

 

1960-1961

63.0

Skovbrand, sandflugt og andre skader

 

1937-1961

63.0

Skovbrande

 

1969-1988

 

25

63.1

Råtrædepot, Esrum Sø

Stormfald 1981

1982-1987

63.1

Stormskader

Stormfald 1937-1968

1937-1968

63.1

Stormskader

Stormfald 1981-1988

1981-1988

63.1

Tømmerdepot, Esrum Sø

Stormfald 1968

1968-1972

63.4

Skovdød

Døende graner 1977

1977

63.4

Skovdød

Jordforsuring, undersøgelser

1983-1986

63.4

Skovsundhed

Overvågning

1984-1988

 

26

70.1

Indenlandsk vedforsyning

 

1935-1953

70.1

Nåletræhugst

Fordeling

1969-1972

70.1

Pligthugster

 

1940-1947

70.1

Træindustriens Forskningsinstitut

 

1955-1957

71.1

Træhandel, udlandet

AB Cellulosaved

1967-1973

71.1

Træhandel, udlandet

Simmerhag & Holm

1970-1974

71.1

Træhandel, udlandet

Skåneskog

1969-1974

71.1

Træhandel, udlandet

SMAB

1964-1974

73.1

Træhandel, indland

A/S De Forenede Træskofabrikker

1972-1974

73.1

Træhandel, indland

Dansk Træimprægnering

1966-1968

73.1

Træhandel, indland

Salgsoversigter

1972-1974

73.1

Træhandel, indland

Skovens Træemballage

1971

73.4

Afbarkningscentralen

 

1964-1974

73.4

Centralsavværket

 

1967-1973

73.4

Collstrup

 

1964-1974

73.4

Den Tyske Værnemagt

Beslaglæggelsesordrer m.v.

1945-1947

73.4

Frederikssund Skibsværft

Ishavsskib til Grønland

1943-1944

73.4

Hyllinge Savværk

 

1965-1974

 

27

73.4

Juncker

 

1935-1974

73.4

Jyderup Dyvelfabrik

 

1972-1974

73.4

Jørgen Larsen

 

1970-1972

73.4

Mørkøv Savværk

 

1973-1974

73.4

Nordkøb I/S

 

1970-1973

73.4

Nordtræ I/S

 

1965-1966

73.4

Orehoved Træ- og Finerindustri

 

1967-1974

73.4

Rødekro Savværk

 

1972-1974

73.4

Thorvald Pedersen

 

1971-1973

73.4

Vallø Stifts Savværk

 

1970-1974

73.5

Brænde

Frederiksborg Amts Brændselsudvalg

1940-1948

73.5

Brænde

Generatorbrænde

1940-1943

73.5

Brænde

Stødbrænde

1940-1945

73.5

Brændehugst og -salg

Retningslinjer

1973

73.5

Piloteringspæle

 

1970-1973

73.7

Brændepriser

 

1973-1974

73.7

Løvtræpriser

 

1939-1974

73.7

Nåletræpriser

 

1942-1952

75.0

Biprodukter, Bivirksomheder

 

1947-1974

75.7

Grusgravning

Diverse

1973

75.7

Grusgravning

Frederiksborg Amts Vejvæsen

1950-1973

75.7

Tørvemoser på 1. Frederiksborgske

Dræningsplan

1921

75.7

Tørvemoser på Esrom Statsskovdistrikt

 

1941-1952

75.7

Tørvemoser på Nødebo Statsskovdistrikt

Tørveskær i Bøndernes Tørvemose

1980-1981

 

Bøger og protokoller

Tidsperiode: 1881-1971

Løbe

nr.

Titel

År

28

Protokol over Skovløberstederne paa Frederiksborg Skovdistrikt

1933-1965

 

29

Synsprotokol for Skovfogedboligen Bassehus under 1. Frederiksborg Skovdistrikt

1881-1931

Synsprotokol for Skovfogedstedet Bassehus, 1. Frederiksborg Distrikt

1931-1966

Synsprotokol for Skovfogedstedet Hingsterhus

1933-1971

 

Se også:

Arkivalier til Landsarkivet

Afleveringsfortegnelse for 4. Kronborg Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for Nødebo Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for 3. Kronborg Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for Esrum Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for 6. Kronborg Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for Maarum Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for Frederiksborg Skovdistrikt