Maarum Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse

Arkivskaber: Maarum Skovdistrikt

OA-110

Journalsager

Tidsperiode: 1907-1970

Løbe

nr.

Journal

nr.

Hovedemne

Underemne

Tidsperiode

1

 

Korrespondance

1907/1908

1907-1908

 

Korrespondance

1908/1909

1908-1909

 

Korrespondance

1909/1910

1909-1910

 

Korrespondance

1910/1911

1910-1911

 

2

 

Korrespondance

1911/1912

1911-1912

 

Korrespondance

1912/1913

1912-1913

 

Korrespondance

1913/1914

1913-1914

 

3

 

Korrespondance

1914/1915

1914-1915

 

Kalenderaar 1915

Diverse

1915

 

Kalenderaar 1916

Litra A, Administration, Personelle Forhold m.m.

1916

 

Kalenderaar 1916

Litra B, Budgetter, Aarsoversigter m.m.

1916

 

4

 

Kalenderaar 1916

Litra C, Forhold til andre Institutioner m.m.

1916

 

Kalenderaar 1916

Litra D, Regnskaber m.m.

1916

 

Kalenderaar 1916

Litra E, Skovning, kultur, Frø, Planter m.m.

1916

 

Kalenderaar 1916

Litra F, Underhåndensalgsregnskaber

1916

 

Kalenderaar 1916

Litra G, Korrespondance m.m.

1916

 

Kalenderaar 1916

Litra H, Veje, Skovfred, Hegn m.m.

1916

 

Kalenderaar 1916

Litra I, Bygningssager m.m.

1916

 

Kalenderaar 1916

Litra K, Skatter m.m.

1916

 

Kalenderaar 1916

Litra L, Underbetjente, skovløbere, Hegnsmænd m.m.

1916

 

Kalenderaar 1918

Litra A, Administration i alm. Personelle Forhold m.m.

1918

 

5

 

Kalenderaar 1918

Litra B, Oversigter, Driftsbog, Prismeddelelser

1918

 

Kalenderaar 1918

Litra C, Forhold til andre Institutioner m.m.

1918

 

Kalenderaar 1918

Litra D, Regnskaber m.m.

1918

 

Kalenderaar 1918

Litra E, Skovning, kultur, Frø, Planter m.m.

1918

 

Kalenderaar 1918

Litra F, Underhåndensalgsregnskaber

1918

 

Kalenderaar 1918

Litra G, Korrespondance m.m.

1918

 

Kalenderaar 1918

Litra H, Veje, Skovfred, Hegn m.m.

1918

 

Kalenderaar 1918

Litra I, Bygningssager m.m.

1918

 

Kalenderaar 1918

Litra K, Skatter m.m.

1918

 

Kalenderaar 1918

Litra L, Underbetjente, skovløbere, Hegnsmænd m.m.

1918

 

6

 

Kalenderaar 1919

Litra A, Administration, Personelle Forhold m.m

1919

 

Kalenderaar 1919

Litra B, Budgetter, Aarsoversigter m.m.

1919

 

Kalenderaar 1919

Litra C, Forhold til andre Institutioner m.m.

1919

 

Kalenderaar 1919

Litra D, Regnskaber m.m.

1919

 

Kalenderaar 1919

Litra E, Skovning, kultur, Frø, Planter m.m.

1919

 

Kalenderaar 1919

Litra F, Underhåndensalgsregnskaber

1919

 

Kalenderaar 1919

Litra G, Korrespondance m.m.

1919

 

Kalenderaar 1919

Litra H, Veje, Skovfred, Hegn m.m.

1919

 

Kalenderaar 1919

Litra I, Bygningssager m.m.

1919

 

Kalenderaar 1919

Litra K, Skatter m.m.

1919

 

Kalenderaar 1919

Litra L, Underbetjente, skovløbere, Hegnsmænd m.m.

1919

 

7

23.8

Skovforbrydelser

Skovtyveri

1927-1963

31.1

Mårum Lund

Vandforsyningsanlæg

1930-1940

47.7

Gribskovbanen

Brandfaren i Gribskov

1921-1944

47.7

Gribskovbanen

Fældning og Kapning langs banelinien

1925-1946

47.7

Gribskovbanen

Klage

1932

47.7

Gribskovbanen

Nedlægning af Læssespor

1941-1943

 

8

60.7

Kultur

Køb af frø og planter

1961-1970

73.4

Løvtrækunder

A/S De Forende Træskofabrikker

1944-1947

73.4

Løvtrækunder

A/S Junckers Savværk

1939-1948

73.4

Løvtrækunder

A/S Kolds Savværk

1940-1947

73.4

Løvtrækunder

A/S Korinth Savværk

1941-1949

73.4

Løvtrækunder

A/S R. Collstrup

1936-1948

73.4

Løvtrækunder

A/S Øresø Fabrik

1947-1948

73.4

Løvtrækunder

Diverse

1942-1948

 

9

73.4

Løvtrækunder

Frederikssunds Skibsværft

1943-1947

73.4

Løvtrækunder

Kagerup Trævarefabrik

1937-1947

73.4

Løvtrækunder

Kvistgaard Stavfabrik

1931-1948

73.4

Løvtrækunder

Løvtræ-Savværket A. Gotth Olsen

1939-1948

73.4

Løvtrækunder

Maarum Savværk og Børstetræsfabrik

1939-1948

73.4

Løvtrækunder

Roskilde Klemmefabrik

1930-1948

73.4

Løvtrækunder

V. Hjort & Co.

1940-1948

75.7

Tørv

Analyse af Maglemose, Harager Hegn

1940

75.7

Tørv

Ikke benyttede forhandlinger

1940-1945

 

10

75.7

Tørv

Tørveproduktion, diverse

1940-1944

75.7

Tørv

Tørveproduktion, Maglemose

1945-1949

75.7

Tørv

Tørveproduktion, Samuels Mose

1945

77.2

Udleje

Areal i Valby Hegn

1932-1937

82.0

Jagt

Jagter 1943

1943-1944

82.0

Jagt

Jagter 1944

1944-1945

82.0

Jagt

Jagter 1945

1945-1946

82.0

Jagt

Jagter 1946

1946-1947

82.0

Jagt

Jagter 1947

1947-1948

 

11

82.0

Jagt

Jagter 1954-1962

1954-1962

85.2

Salg af nedlagt vildt

Jagtregnskab

1948-1954

85.8

Statistik over nedlagt vildt

 

1929-1957

87.0

Jagtforbrydelser

 

1922-1955

 

Bøger og Protokoller

Tidsperiode: 1910-1969

Løbe

nr.

Titel

år

12

Afgang af Træeffekter i Finansaarene 1927-1930

1927-1930

 

13

Afgang af Træeffekter i Finansaarene 1930-1934

1930-1934

 

14

Afgangsprotokol, Maarum Skovdistrikt

1939-1943

 

15

Beholdningsbog for Maarum Skovdistrikt. Finansaaret 1934/35

1934-1938

 

16

Bygningsprotokol for Skovfogedstedet Bjørstruphus

1944-1969

 

17

Driftsbog for Maarum Distrikt

1910-1925

 

18

Driftsbog for Maarum Distrikt 1925-1940

1925-1940

 

19

Driftsbog for Maarum Distrikt 1940-1955

1940-1955

 

20

Jagtregnskab for Maarum Skovdistrikt fra 1. Oktober 1923

1923-1942

Journal for Maarum Skovdistrikt fra 1. Januar 1916 til 31. maj 1919

1916-1919

Journal for Maarum Skovdistrikt, fra 1. Juni 1919 til 7. December 1923

1919-1923

Journal for Maarum Skovdistrikt, fra 7. December 1923-

1923-1942

Porto til skovfogeder/Lønafgiftsberegning

1941-1943

 

21

Skovningsbog for Maarum Skovdistrikt i Finansaarene 1927-1930

1927-1929

 

22

Skovningsbog for Maarum Skovdistrikt i Finansaarene 1930-1934

1930-1933

 

23

Skovningsbog for Maarum Skovdistrikt, Finansaaret 1934-1938

1934-1938

 

24

Tilgangsprotokol. Maarum Skovdistrikt

1938-1943

 

25

Udhugning paa Maarum Skovdistrikt

1910-1938

 

26

Underhaandensalgs - Protokol

1928-1938

Underhaandensalgs - Protokol

1931-1934

Underhaandensalgs - Protokol

1934-1937

Underhaandensalgs - Protokol

1937-1942

 

27

Underhaandensalgs - Protokol

1938-1942

Se også:

Afleveringsfortegnelse for 3. Kronborg Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for 4. Kronborg Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for Nødebo Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for 5. Kronborg Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for Esrum Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for 6. Kronborg Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse for Frederiksborg Skovdistrikt

Arkivalier til Landsarkivet