Nødebo Skovdistrikt

Afleveringsfortegnelse

Arkivskaber: Nødebo Skovdistrikt

OA-108

Indeholdende arkivalier fra de gamle 3. Kronborg og 4. Kronborg Skovdistrikt,

Mårum, Nødebo og Stenholt Skovdistrikter

Journalsager

Tidsperiode: 1788-1976

Løbe

nr.

Journal

nr.

Hovedemne

Underemne

Tidsperiode

1

11.1

Militære øvelser

 

1946-1974

11.2

Militære arealer

 

1953-1973

12.1

Politiets øvelser

 

1971-1974

12.3

Statsbanerne

Banekort

1931-1962

12.6

CF - øvelser

 

1971-1974

16.0

Brandforsikring

 

1910-1959

18.4

Skovkongresser

 

1948-1950

18.5

Besøg fra fremmede forstmænd

Korrespondance m.m.

1929-1949

 

2

18.5

Besøg i eller fra udlandet

 

1941-1974

18.6

Studieophold

 

1947-1965

18.8

Forespørgsler om danske forhold

 

1949-1953

20.4

Rejseunderstøttelse

 

1973-1974

20.7

Legater

 

1909-1960

21.2

Faglige foreninger

 

1961-1973

21.8

Samarbejdsudvalg

 

1972-1974

22.0

Dansk Skovforening

 

1912-1929

23.0

Publikum - diverse

Besværinger fra publikum m.m.

1929-1947

23.0

Publikum - diverse

Forespørgsler

1920-1922

 

3

23.0

Publikum - love

 

1952-1972

23.1

Publikum - Henvendelser og klager

 

1947-1974

23.2

Skovfester

 

1935-1969

23.3

Lejrslagning

Almindeligt

1932-1963

23.3

Lejrslagning

Lejrplads ved Bakkehus

1974-1975

23.3

Lejrslagning

Lejrplads ved Helledes Bakke

1973-1975

23.3

Lejrslagning

Lejrslagning diverse steder

1930-1975

23.3

Lejrslagning

Lejrslagning i Nødebo Holt

1929-1974

23.3

Lejrslagning

Overtrædelser af regler for lejrslagning

1967-1974

23.4

Ansvar overfor Publikum

Diverse

1953-1969

23.4

Ansvar overfor Publikum

Færdselsulykke med Volvotraktor

1970-1972

23.5

Idrætsudøvelse

Almindeligt vedr. Idrætsorganisationer

1942-1964

23.5

Idrætsudøvelse

Diverse

1952-1974

23.5

Idrætsudøvelse

Feriehjem i Valby Hegn

1943

23.5

Idrætsudøvelse

Golfbane i Odderdamsengene

1969-1972

23.5

Idrætsudøvelse

løb

1950-1974

23.5

Idrætsudøvelse

Motionsbaner

1972-1974

23.5

Idrætsudøvelse

Ridning

1957-1974

23.5

Idrætsudøvelse

Skihopbakke ved Fruebjerg

1940-1941

23.5

Idrætsudøvelse

Skydebane

1911-1966

 

4

23.5

Idrætsudøvelse

Øvelser

1935-1974

23.6

Stianlæg i Gribskov

 

1940-1943

23.6

Vandreture

Gribskovturen

1965-1973

23.6

Vandreture

Marcharrangementer

1970-1974

23.6

Vandreture

Plastiklaminerede skilte

1969

23.7

Udvalget vedr. Idrætsorganisationers øvelser

 

1944-1951

23.8

Forbrydelser

Andre skovforbrydelser

1911-1974

23.8

Forbrydelser

Henkastning af affald

1960-1972

23.8

Forbrydelser

Indbrud i arbejdsskure

1971-1974

23.8

Forbrydelser

Skovtyveri

1912-1974

 

5

23.8

Forbrydelser

Strejfende hunde

1947-1974

23.8

Forbrydelser

Ulovlig motorkørsel

1929-1974

24.8

Beskæftigelse af ordenspolitimænd

 

1952

25.0

Uddannelse

Diverse

1971-1972

25.0

Uddannelse

Forstkandidatelever

1949-1969

25.4

Skovskolen

Byggesag

1962-1963

25.4

Skovskolen

Diverse

1963-1972

25.4

Skovskolen

Forhandlinger

1952-1958

25.4

Skovskolen

Skovning

1963-1974

25.4

Skovskolen

Skovtekniker - uddannelse

1964-1973

 

6

25.5

Skovteknikerelever

 

1943-1974

30.0

Arealstatistik

Nødebo distrikt

1911-1959

30.0

Arealændring

Bivej 6 og 9 gennem Nødebo

1932-1939

30.0

Arealændring

Diverse

1933

30.0

Arealændring

Gadevangsvejen

1938-1943

30.0

Arealændring

Landevej nr. 15, Helsingevejen

1930-1934

30.0

Arealændring

Oversigtsareal ved Kildeport trinbrædt

1929

30.0

Arealændring

Pederstrupvangvejen

1938-1941

30.0

Distriktsomlægning

Nejede Vesteskovs henlæggelse

1959-1960

30.0

Distriktsomlægning

Omlægning af skovparter på Nødebo distrikt

1960-1972

30.0

Distriktsomlægning

Omlægning pr. 1. April 1967

1967

30.0

Distriktsomlægning

Oprettelse af Stenholt Skovdistrikt

1961

30.0

Distriktsomlægning

Overtagelse af Nejlinge Skovpart

1970

 

7

30.0

Driftsplan

Diverse

1930-1966

30.0

Driftsplan

Ændringer til driftsplan Maarum 1955-1970

1960-1967

30.0

Driftsplan

Ændringer til driftsplan Nødebo 1898-1914

1912-1913

30.0

Driftsplan

Ændringer til driftsplan Nødebo 1914-1929

1914-1928

30.0

Driftsplan

Ændringer til driftsplan Nødebo 1929-1944

1930-1941

30.0

Driftsplan

Ændringer til driftsplan Nødebo, 1944-1960

1944-1960

30.0

Driftsplan

Ændringer til driftsplan Nødebo, 1960-1975

1960-1974

30.0

Driftsplan

Ændringer til driftsplan Stenholt, 1960-1975

1964

30.0

Kommunegrænseændring

Kagerup Station

1973

30.0

Særlige arealer

 

1966-1970

30.2

Kulturkartotek

 

1961

30.6

Driftsbog

Bemærkninger til perioden 1914-1929

1913-1924

30.6

Driftsbog

Bemærkninger til perioden 1929-1944

1929-1943

30.6

Krigens følger

 

1943-1946

30.9

Matrikulære omdelinger

Mellem Nødebo og Frederiksborg distrikt

1965-1972

30.9

Æstetiske udvalg

 

1935-1958

 

8

31.0

Skovrider

L.B. Brüel

1909-1929

31.0

Skovrider

O. A. Kampmann

1942-1972

31.0

Skovrider

Poul Rosen

1929-1958

31.1

Overförsterbolig

Egelund

1909-1910

31.1

Sagkyndige erklæringer

Ahorn på Esplanaden

1951-1952

31.1

Sagkyndige erklæringer

Fredensborg alléen

1949

32.1

Forstassistent, udvalgt sag

Erik Lassen

1933

33.0

Kagerup Skovpart

 

1945-1947

33.0

Skovfoged

Diverse

1911-1959

33.1

Tjenestejord

Gadevangshus

1947-1950

33.1

Tjenestejord

Høbjerghus

1946-1953

33.1

Tjenestejord

Kageruphus

1929-1964

 

9

33.1

Tjenestejord

Nejlingehus

1931-1968

33.1

Tjenestejord

Pælehus

1926-1971

33.1

Tjenestejord

Rødeledshus

1930-1959

33.1

Tjenestejord

Spåneltshus

1884-1950

33.1

Tjenestejord

Strøgårdsvang

1912-1961

33.1

Tjenestejord, generelt

Fritagelse for grundskyld

1965-1968

33.1

Tjenestejord, generelt

Indberetninger

1932-1971

33.1

Tjenestejord, generelt

Jordlodsfradrag

1931-1974

33.6

Skovfogeders kørsel for skoven

 

1937-1945

34.0

Skovfogedaspirant

Diverse

1912-1949

34.0

Skovfogedaspirant, udvalgt sag

Halvor Barbro Nielsen

1963-1964

34.0

Skovfogedassistent

Diverse

1946

34.0

Skovfogedassistent, udvalgt sag

Ole Sylvest Jakobsen

1965-1967

 

10

35.0

Rang

 

1947-1953

35.2

Politimyndighed

 

1943-1973

35.5

Tjenestebolig

Rottebekæmpelse

1929-1931

35.9

Honorarer

 

1965-1969

36.0

Befordring - diæter

 

1949-1974

36.1

Tjenestemandsforhold

Diverse

1914-1925

36.1

Tjenestemandsforhold

Flyttegodtgørelse

1959-1962

36.3

Pension

 

1788-1928

36.5

Uniform

Uniformstilskud

1959-1964

36.8

Tjenestemandsbrænde

 

1952-1969

36.9

Præmieobligationer

 

1948

37.0

Kontorartikler

 

1946-1949

37.0

Skemata

 

1924-1971

37.2

Telefon

 

1931-1948

37.4

Kontorholdsgodtgørelse

 

1936-1970

37.6

Arkivering

 

1962-1971

37.8

Kontorbrænde

 

1960-1961

38.0

Medhjælpssum

 

1946-1961

38.4

Kontormedhjælp

 

1942-1970

38.5

Kontorpersonale

Diverse

1965-1970

39.0

Skovløbere

Diverse

1882-1967

 

11

39.0

Skovløbere

Lønninger

1910-1928

39.0

Skovløbere generelt

 

1929-1971

39.0

Skovløbere, udvalgt sag

Aksel Vilfred Sørensen

1947-1975

39.0

Skovløbere, udvalgt sag

Søren Aage Carlsen

1949-1955

39.1

Underbetjent, generelt

 

1909-1960

39.1

Underbetjentsteder

Diverse

1919-1926

39.1

Underbetjentsteder

Elektricitet

1926-1928

39.1

Underbetjentsteder

Installation af bad og WC, Maarum

1962-1968

39.1

Underbetjentsteder

Installation af bad og WC, Nødebo

1965-1966

39.1

Underbetjentsteder

Vandforsyning

1950-1974

39.2

Serveringsvirksomhed

Gribsøhus

1929-1950

39.3

Sølvbægre - anerkendelse

 

1947-1952

39.6

Udleveringsgodtgørelse

 

1931-1955

39.7

Uniformshuer

 

1970-1973

39.8

Skovløberbrænde

 

1962-1970

39.9

Arbejdsforhold

 

1910-1927

39.9

Skovarbejder

Diverse

1960

39.9

Skovarbejder

Generelt

1920-1921

 

12

39.9

Skovarbejder, løse

Generelt

1929-1938

39.9

Skovarbejder, udvalgt sag

Arne Dan Petersen

1975

39.9

Skovarbejder, udvalgt sag

Jens S. Mortensen

1956-1957

39.9

Skovarbejder, udvalgt sag

Otto Henrik Pedersen

1956-1957

39.9

Skovarbejder, udvalgt sag

Per Fogh Hansen

1975

39.9

Skovarbejder, udvalgt sag

Svend Aage Simonsen

1964-1970

40.0

Magelæg

Diverse

1933-1952

41.0

Arealsalg

Areal af Valby Hegn

1935-1941

41.0

Arealsalg

Areal til bivej nr. 11, Valby Hegn

1933-1935

41.1

Arealafståelse

Bivej nr. 12

1941-1969

41.1

Arealafståelse

Bivej nr. 14

1956-1957

41.1

Arealafståelse

Selskovvej

1952-1957

42.2

Brændesankning

 

1929-1973

 

13

42.3

Deputatbrænde

 

1920-1974

42.3

Deputater diverse

 

1929-1949

42.5

Fredning, generelt

Diverse

1926

42.5

Fredning, generelt

Standardisering af skilte

1970

42.6

Fredningsværdige vådområder

 

1969

42.8

Byplanvedtægt nr. 41

Eventuel fredning af matr. nr. 10, Nødebo

1974-1975

43.4

Snekastning

 

1929-1948

43.5

Andre afgifter

 

1940

46.1

Hegn og skel

Opsætning af hegn

1947-1957

46.3

Hegn og skel

Låger til Høbjerg Hegn

1920

47.1

Offentlige veje

Bivej nr. 12, Valby Hegn

1924-1944

47.1

Offentlige veje

Bivej nr. 13, Græsted - Maarum

1957

47.1

Offentlige veje

Bivej nr. 16, Græsted - Maarum

1958

47.1

Offentlige veje

Diverse

1914-1954

47.1

Offentlige veje

Selskovvej og Hillerødsholmvej

1931-1935

47.1

Offentlige veje

Vej gennem Høbjerg Hegn

1924-1942

47.1

Overkørsler

Bivej 6

1960

47.1

Skovens veje

Færdselstavler m.v.

1955-1970

47.1

Skovens veje

Motorkørsel ad Midtlinievej til Piberdam

1970

47.1

Skovens veje

Motorkørsel til Esrum Sø

1954-1963

47.1

Skovens veje

Opsætning af Hjorteskilte

1953-1954

47.2

Parkeringspladser

 

1961-1974

47.3

Vildtspejle

 

1963-1965

 

14

47.4

Kørsel på distriktets veje

Afslåede andragender

1959-1974

47.4

Kørsel på distriktets veje

Diverse tilladelser

1930-1974

47.4

Kørsel på distriktets veje

Filmoptagelser

1961-1974

47.4

Kørsel på distriktets veje

Fotografering

1958-1974

47.4

Kørsel på distriktets veje

Invalider, gamle og andre

1963-1974

47.4

Kørsel på distriktets veje

Leverandørernes kørsel til skovløberstederne

1939-1961

47.4

Kørsel på distriktets veje

Motorsport

1966-1972

47.4

Kørsel på distriktets veje

Postbud

1956-1961

47.7

Jernbanen

1860-1939

1860-1939

 

15

47.7

Jernbanen

1940-1967

1940-1967

48.1

Esrum Sø

Fiskeriforpagter

1939

48.1

Esrum Sø

Færgemand Jandal

1957

48.1

Esrum Sø

Rørskær

1930-1938

48.1

Esrum Sø

Trækning af brændepramme

1929-1935

48.1

Nellerød Åen

Høbjerg Hegn

1933-1960

48.1

Skovsøen

Græsted Hegn

1926

48.1

Spildevandsafledning

Valby Hegn

1949-1950

48.1

Søer og damme

Diverse

1913-1954

48.1

Tobro å og Sigers å

Valby Hegn

1872-1959

48.1

Uddybning af Pøleåen

 

1921-1930

 

16

48.4

Afløb til Esrum Sø

Tuberkulosehjemmet på Stenslettegaarden

1930-1937

48.4

Offentlige kloakanlæg

 

1958-1967

49.4

Skovfred og lystanlæg

Bænke, affaldskurve, opslagstavler m.m.

1927

50.0

Arbejdskraft

 

1974

51.0

Overenskomst

Diverse

1935-1974

51.2

Fortolkning - Konflikter

 

1970

51.3

Tillidsmænd

 

1934-1974

51.7

Særlige akkordsatser

Diverse

1966-1967

51.7

Særlige akkordsatser

Udslæbnings- og udkørselsakkorder

1967-1974

51.8

Arbejdstid - fortjeneste

 

1952-1966

52.0

Sikkerhed

Forbindsæsker

1930-1940

52.0

Sikkerhedsarbejde

Internt sikkerhedsarbejde

1972-1973

52.0

Sikkerhedsarbejde

Mødeindkaldelser

1973

52.0

Sikkerhedsarbejde

Ulykkesstatistik

1973-1974

52.2

Sygehjælp

Skovarbejder Hans Jensens tilskadekomst

1974

52.3

Ulykkesrapporter

 

1973

52.4

ATP

 

1964-1965

52.4

Understøttelse

 

1968

52.5

Livsforsikring

 

1909-1915

52.8

Spiserum og skure

 

1943

53.3

Beskæftigelse

 

1973-1974

53.3

Beskæftigelsesarbejder

 

1920-1946

 

17

54.4

Mekaniserings-økonomi

 

1948-1959

54.5

Skovarbejderskolen

Instruktørerne, økonoma

1948-1958

54.5

Skovarbejderskolen

Tilsynsrådet

1947-1958

54.5

Skovskolen - kursus

 

1949-1973

54.6

Arbejdsteknik

Særlige kurser og ekskursioner

1966-1974

55.2

Motorsave

 

1952-1967

55.7

Justervæsenet

 

1953-1954

55.8

Værktøj

 

1955-1974

56.2

Traktorer

Diverse

1949-1972

56.2

Traktorer

Fornyelse af traktorer

1948-1974

56.2

Traktorer

Indregistrering

1950-1971

56.2

Traktorer

Traktorredskaber

1965-1974

56.7

Benzinregnskab

 

1947-1956

18

60.0

Frø og planter

1913-1952

1913-1952

 

19

60.0

Frø og planter

1953-1974

1953-1974

60.1

Godkendte bevoksninger

 

1945-1974

60.3

Køb og salg af frø

 

1955-1966

60.4

Kåringsdeklarationer

 

1961

60.5

Egen planteskole

 

1954-1963

60.6

Forædling - frøavl

 

1949-1971

60.8

Planteavlsstationens tilsynsråd

 

1947-1956

 

20

61.2

Kulturrensning

 

1964-1969

61.4

Kulturbog

Nødebo 1913/14

1913-1914

61.4

Kulturbog

Nødebo 1914/15

1914-1915

61.4

Kulturbog

Nødebo 1915/16

1915-1916

61.4

Kulturbog

Nødebo 1922/23

1922-1923

61.4

Kulturbog

Nødebo 1928/29

1928-1929

61.4

Kulturbog

Nødebo 1929/30

1929-1930

61.4

Kulturbog

Nødebo 1930/31

1930-1931

61.4

Kulturbog

Nødebo 1931/32

1931-1932

61.4

Kulturbog

Nødebo 1932/33

1932-1933

 

21

61.4

Kulturbog

Nødebo 1933/34

1933-1934

61.4

Kulturbog

Nødebo 1934/35

1934-1935

61.4

Kulturbog

Nødebo 1935/36

1935-1936

61.4

Kulturbog

Nødebo 1936/37

1936-1937

61.4

Kulturbog

Nødebo 1937/38

1937-1938

61.4

Kulturbog

Nødebo 1938/39

1938-1939

61.4

Kulturbog

Nødebo 1939/40

1939-1940

61.4

Kulturbog

Nødebo 1940/41

1940-1941

61.4

Kulturbog

Nødebo 1941/42

1941-1942

 

22

61.4

Kulturbog

Nødebo 1942/43

1942-1943

61.4

Kulturbog

Nødebo 1943/44

1943-1944

61.4

Kulturbog

Nødebo 1944/45

1944-1945

61.4

Kulturbog

Nødebo 1945/46

1945-1946

62.0

Zoologi

 

1941-1974

62.1

Dyreskader

Bekæmpelse af mus

1944-1972

62.1

Dyreskader

Insektangreb

1910-1969

62.1

Sikavildtskader

Beskydning af sikavildt

1950-1974

62.1

Sikavildtskader

Sikavildt m.m

1935-1955

62.3

Særlige Botaniske skader

 

1951-1952

62.5

Meteorologiske skader

Diverse

1956-1968

62.5

Meteorologiske skader

Stormfald

1953-1968

63.0

Skov- brand -kredse

Brandfogeder

1944-1965

 

23

63.2

Brand

Brandslukning m.m.

1929-1974

63.3

Brand

Indberetning om brande

1911-1972

63.4

Redningskorps

 

1947-1974

65.0

Forstlige Forsøgsvæsen

Diverse forsøg

1932-1976

65.0

Forstlige Forsøgsvæsen

Forsøgsareal nr. 74

1933-1972

65.4

Forsøg Stenholt distrikt

 

1967

65.4

Landbohøjskolens forsøg

 

1944-1971

 

24

65.5

Planteavlsstationens forsøg

 

1953-1974

65.8

Egne målinger

 

1938-1963

65.9

Forsøg, diverse

 

1911-1928

65.9

Forsøg, naturhistoriske

Diverse

1913-1921

65.9

Forsøg, naturhistoriske

Maglemose

1911-1946

66.0

Vurdering - historie

Nedlagte gårde i Gribskov

1969

66.5

Vurdering - historie

Almindelig skovbrugshistorie

1964

66.7

Vurdering - historie

Jagt- og Skovbrugsmuseet

1941-1962

66.9

Vurdering - historie

Historiske sager

1931-1951

67.1

Skovteknisk Institut

 

1972-1973

70.0

Forskningsudvalg

Fiberpladefabrik

1948

70.0

Forskningsudvalg

Teknologisk Institut

1964

71.1

Eksport

A B Cellulosaved

1969-1974

71.1

Eksport

A.B. Werner Abrahamsen

1963-1972

71.1

Eksport

Diverse

1954-1969

71.1

Eksport

Fostvedt A/S

1968-1969

71.1

Eksport

G. Løwe

1971

71.1

Eksport

Skogägernas Lövträ AB

1969-1970

71.1

Eksport

Skåneskog

1970-1974

71.1

Eksport

SMAB

1965-1974

72.1

Erstatning for merhugst

 

1946-1949

72.1

Fordeling af pligthugst

 

1941-1945

72.1

Gavntræ - merhugst

 

1951-1952

72.1

Gavntræhugst

Indberetninger

1941-1949

 

25

72.1

Pligthugster

 

1910-1920

72.2

Intern fastsættelse af gavntræhugsten

 

1948-1952

72.3

Afsætningspolitik

 

1941-1951

73.1

Skovkredsmøder

 

1934-1959

73.3

Bark - garvestoffer

 

1941-1949

73.3

Brænde

Amtsbrændselsudvalgets udleveringsordrer

1941-1949

73.3

Brænde

Amtsfordelingsinstitutionen for brænde

1918-1919

73.3

Brænde

Diverse

1940-1949

 

26

73.3

Brænde

Generatorbrænde

1940-1946

73.3

Brænde

Indberetninger til Amtsbrændselsudvalget

1941-1945

73.3

Brænde

Korrespondance vedr. brændsel

1920-1940

73.3

Brænde

Rationeret salg af Kakkelovnsbrænde

1941

73.3

Brænde

Stødbrænde

1940-1947

 

27

73.3

Bundgarnspæle

 

1939 -1974

73.3

Hugst af egetræ

 

1940-1948

 

28

73.3

Hugst af nåletræ

 

1935-1948

73.3

Papirtræ

De  forenede papirfabrikker

1952-1962

73.3

Stavtræ

 

1941-1959

73.4

A. Jespersen & Søn

 

1972-1973

73.4

A/S Bay & Vissing

 

1958-1960

73.4

A/S Langeskov Finérværk

 

1959-1962

73.4

Afbarkningscentralen

 

1964-1974

73.4

Bording Emballagefabrik

 

1960-1962

73.4

Borup Træskofabrik

 

1960-1966

73.4

C. Wright & Co.

 

1935-1947

73.4

Carl Jeppesens trævarefabrik

 

1960-1969

 

29

73.4

Collstrop

 

1936-1974

73.4

Diverse korrespondance

1910-1938  (1)

1910-1938

 

30

73.4

Diverse korrespondance

1910-1938  (2)

1910-1938

73.4

Diverse korrespondance

1939-1974  (1)

1939-1974

 

31

73.4

Diverse korrespondance

1939-1974  (2)

1939-1974

73.4

Glamsbjerg Trævarefabrik og Savværk

 

1938-1939

73.4

Glumsø

 

1962-1974

73.4

I. P. Simonsen

 

1967

73.4

I/S Nordkøb

 

1970-1973

73.4

Impregneringsanstalten

 

1936-1969

 

32

73.4

Juncker

 

1936-1974

 

33

73.4

Jørgen Larsen

 

1970-1973

73.4

Kagerup Trævarefabrik

 

1936-1974

73.4

Københavns Røgeriejerforening

 

1957-1963

73.4

Købere A - E

 

1939-1974

73.4

Købere F - N

 

1939-1974

 

34

73.4

Købere O - Ø

 

1937-1974

73.4

Per Aarsleff A/S

 

1971

73.4

Rødekro Savværk

 

1969-1972

73.4

Skovstatistik

 

1955-1971

73.4

Statens Forsøgsmejeri

 

1930-1937

73.4

Stenholt Savværk

 

1936-1972

73.4

Tømmerleverancer

 

1966-1973

73.4

V. Bjelka

 

1960-1964

73.4

Vallø

 

1968-1972

73.4

Vandbygningsvæsenet

 

1932-1933

 

35

73.6

Auktionssalg

 

1934-1958

73.7

Prisfastsættelse

 

1950-1974

73.8

Transport

 

1930-1968

74.0

Almindelige salgsregler

 

1953-1974

74.1

Sortering

 

1910-1925

74.3

Kredit - sikkerhed

Stenholt Brændeplads

1969

75.0

Biprodukter

Diverse

1941-1943

75.0

Biprodukter

Grusgravning

1972-1973

75.4

Grankogler

 

1943-1944

75.4

Grønt - Juletræer

 

1942-1974

75.4

Mos

 

1929-1934

75.6

Enge

Afd. 22

1936-1958

75.6

Enge

Flægmose

1922

75.6

Enge

Odderdamsengene

1949-1959

75.6

Enge

Ole Andersens Mose

1929-1963

75.6

Enge

Skrupmosen

1930

75.6

Enge

Spidsengen

1923-1972

75.6

Enge

Store Selbæk Mose

1960-1965

75.6

Enge

Svansmosen

1922-1967

75.6

Enge

Tokkerup Enghave

1947-1971

75.6

Enge, diverse

Drift og grundforbedring

1911-1936

 

36

75.6

Jordadministration

Grundforbedring

1920-1921

75.6

Landbrugsvirksomhed

Græsning diverse

1910-1974

75.6

Landbrugsvirksomhed

Græsning på Odderdamsengene

1922-1939

75.6

Landbrugsvirksomhed

Græsningsskov på Pibersletterne

1974

75.7

Tørv

Diverse

1941-1949

75.7

Tørv

Tørvekørsel gennem Nejede Vesterskov

1943-1944

75.7

Tørv

Tørveproduktion i Hovmosen

1941-1946

75.7

Tørv

Tørveproduktion i Odderdamsmosen

1940-1949

75.7

Tørv

Tørveproduktion i Spidsengen

1948

75.7

Tørv

Tørveskær i Bøndernes Tørvemose

1922

75.8

Asfaltfabrik

Diverse

1932-1971

75.8

Asfaltfabrik

Regnskaber

1948-1974

75.8

Sten og grus

Stenproduktion

1948-1952

 

37

76.0

Brændeplads

 

1931 -1974

77.2

Amtets grusgrav

 

1929-1974

77.2

Forpagtning

Diverse arealer

1910-1929

77.2

Forpagtning

Pibersletterne

1929

 

38

77.2

Forpagtning

Tjenestejord ved Gravervangshus

1929-1959

77.2

Forpagtning

Tjenestejord ved Nejlingehus

1968-1973

77.2

Forpagtning

Tjenestejord ved Pælehus

1913-1971

77.2

Forpagtning

Tjenestejord ved Skovridergaarden Skovfryd

1909-1937

77.2

Grusgravning i afd. 285

 

1931-1939

77.2

Kulsvidning

 

1942-1953

77.4

Diverse udleje

Biavlere

1965-1974

77.4

Diverse udleje

Forskelligt

1933-1944

77.4

Diverse udleje

Iskagebod i afd. 518

1936-1937

79.9

Diverse tilladelser

 

1912-1976

80.0

Vildtkundskab

 

1940-1970

80.2

Opdræt og fodring

Sliksten

1930-1957

80.5

Leje af jagt hos fremmede

Kontrakter om jagtleje m.m.

1928-1959

80.6

Bekæmpelse

Diverse

1933-1974

80.6

Bekæmpelse

Egern

1937-1944

80.7

Vildtsygdomme

 

1961-1975

80.9

Vildtpleje

 

1957-1973

 

39

81.0

Jagtlov

 

1967-1974

81.1

Elge i Nordsjælland

 

1933-1953

81.2

Natjagt

 

1923-1964

81.3

Jagttegn

 

1929-1946

81.4

Ammunition

Fælles indkøb af jagtpatroner

1974

82.0

Jagtens udøvelse

 

1946-1973

82.2

Kongejagt

 

1929-1963

82.2

Kongens vildt

 

1945-1971

82.3

Sneppejagt

 

1941-1972

82.5

Klapjagt

1929-1950

1929-1950

 

40

82.5

Klapjagt

1951-1975

1951-1975

82.6

Andejagt

 

1971-1975

82.6

Bukkejagt

 

1970-1975

82.6

Jagt på Skovkolens areal

 

1971-1976

82.9

Jagtsager

Diverse

1910  -1947

82.9

Nedkørt vildt

 

1951-1954

83.0

Reservater

Esrum Sø

1966-1967

84.0

Jagtudleje

 

1969-1970

 

41

85.1

Vildtpriser

 

1971-1974

85.2

Jagtregnskaber

1906-1919

1906-1919

85.2

Jagtregnskaber

1920-1953

1920-1953

 

42

85.3

Plombering

 

1951

85.5

Salg af levende vildt

 

1956

85.8

Vildtstatistik

 

1867-1975

86.0

Vildthegn

 

1918-1925

87.0

Krybskytteri

 

1911-1975

88.0

Fiskeri

 

1920-1959

88.7

Ulovligt fiskeri

 

1955-1968

 

43

92.0

Almindelige regnskabsforhold

 

1953-1974

93.0

Afgang på træeffekter

Statistik

1946-1947

93.0

Afgang på træeffekter til andre

 

1968-1973

93.5

Afgang på træeffekter til eget brug

 

1929-1949

94.0

Hugststatistik

 

1936-1974

94.1

Diverse Regnskaber

 

1920-1921

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1911/12

1912

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1912/13

1913

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1913/14

1914

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1914/15

1915

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1915/16

1916

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1916/17

1917

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1917/18

1918

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1918/19

1919

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1919/20

1920

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1920/21

1921

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1921/22

1922

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1922/23

1923

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1923/24

1924

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1924/25

1925

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1925/26

1926

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1926/27

1927

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1927/28

1928

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1928/29

1929

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1929/30

1930

 

44

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1930/31

1931

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1931/32

1932

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1932/33

1933

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1933/34

1934

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1934/35

1935

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1935/36

1936

 

45

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1936/37

1937

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1937/38

1938

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1938/39

1939

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1939/40

1940

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1940/41

1941

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1941/42

1942

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1942/43

1943

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1943/44

1944

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1944/45

1945

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1945/46

1946

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1946/47

1947

 

46

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1947/48

1948

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1948/49

1949

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1949/50

1950

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1950/51

1951

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1951/52

1952

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1952/53

1953

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1953/54

1954

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1954/55

1955

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1955/56

1956

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1956/57

1957

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1957/58

1958

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1958/59

1959

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1959/60

1960

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1960/61

1961

 

47

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1961/62

1962

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1962/63

1963

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1963/64

1964

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1964/65

1965

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1965/66

1966

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1966/67

1967

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1967/68

1968

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1968/69

1969

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1969/70

1970

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1970/71

1971

94.1

Årsoversigter

Nødebo distrikt 1971-1974

1971-1974

Bøger og protokoller

Tidsperiode: 1914-1972

Løbe

nr.

Titel

År

48

Driftsbog for Nøddebo Distrikt fra 1914-1929

1914-1930

 

49

Driftsbog for Nøddebo Distrikt fra 1929-1944

1929-1945

 

50

Fogedbog for VIII Retskreds, Hillerød Købstad med Frederiksborg Birk

1923-1934

 

51

Skovningsbog for planperioden 1929-1944, Nøddebo Distrikt

1929-1932

 

52

Synsprotokol for Skovfogedstedet Spånneltshus

1934-1972

Synsprotokol  for Skovridergården Pibergården

1970-1972

Synsprotokol for Skovridergaarden Skovfryd

1928-1962