Bioblitz i Gribskov 2018

BioBlitz er en registrering af så mange arter som muligt inden for et døgn og i et afgrænset område. Flora og fauna undersøges af fagfolk og besøgende.

Naturstyrelsn Nordsjælland har afholdt 5 Bioblitz arrangementer i samarbejde med kommuner og en stor gruppe artseksperter.
Sidste arrangement blev afholdt i 2018. 

Naturstyrelsen Nordsjælland afholdt i samarbejde med Gribskov Kommune og naturfaglige foreninger et offentligt BioBlitz-arrangement i den nordlige del af Gribskov. Arrangementet forløb fra d. 16. juni kl. 12 til d. 17. juni kl. 12 2018 - 24 timer i træk.

746 arter på Bioblitz 2018

746 arter blev det til, da Bioblitz 2018 løb af stablen i døgnet 16.- 17. juni i Gribskovs nordvestlige del omkring Maarumhus. Smådyrene toppede med 380 arter, herefter kom planterne med 270 arter. Fugle og svampe rundede hver de 40 arter og de resterende dyr gav 13 arter. Tilsammen er det en anelse mere end Store Dyrehave (2017) med 705 arter, Tisvilde Hegn (2015) 646, Gribskov midt-øst (2014) 744 og kun overgået af Teglstrup Hegn (2016) med 817.

Tre arter regnes for sjældne: Otteradet ulvefod, Busket skæglav og en blomstertæge. Af relativt sjældne arter kan nævnes planterne Snylterod, liden pileurt og liden vintergrønt. Blandt smådyrene er det bl.a. Tvebånd-Dagugle, Blodrød Blomsterbuk, Falsk Skjoldbille og Sumpgræshoppe, der regnes for relativt sjældne.

 

Fugle   42
Planter 270
Smådyr 380
Større dyr   13
Svampe + bakterie   41
I alt 746

Se artslisten her

Snylterod


Kontaktpersoner:  Anne Johannisson: og  Ida Dahl-Nielsen:

Plakat

Program for 2018

Guidede ture på årets Bioblitz:

Tur om biodiversitet og udlægning af urørt skov kl. 12.00 - 14.00 d. 16. juni
Mødested: Maarumhus, Skovvej 43, 3230 Græsted

Oplæg om de nyligt anlagte korridores effekt på insektlivet Kl. 14.45 - 15.30 d. 16. juni
Mødested: I Hessemosen -  på Tuevej , hvor Hessemose Å krydser

Flagermustur kl. 22.00 – 23.30 d. 16. juni
Mødested: Maarumhus. Skovvej 43, 3230 Græsted

Lyslokning af natinsekter kl. 24.00 - 02.00d. 16./17. juni
Mødested: Maarumhus. Skovvej 43, 3230 Græsted

Morgenfugletur kl. 5.00 - 7.00  d.17. juni
Mødested:P-plads ved Tinghussøen lige vest Maarum trinbræt på Tinghusevej (vejnr. 205) 

Vilde blomsters Dag på areal udenfor skoven ved Kagerup kl. 10.00 - 12.00 d. 17. juni
Mødested: P-plads ved Duemosehus/Eriksvej, tæt på Duemose Trinbræt, Ny Mårumvej 261, 3200 Helsinge

 

Og hvorfor så bioblitz?

Bioblitzen kan give en fornemmelse af, hvordan det står til med artsrigdommen i området. Den biologiske mangfoldighed også kaldet biodiversiteten i Danmark er presset, derfor har Danmark sammen med EU sat sig nogle 2020 mål på området.

I statsskovene skal der f.eks. efterlades 5 træer pr. ha. til en langsom død, når områder fældes. Mens stammerne ligger og forgår, vil svampe, insekter og andre smådyr udnytte dem som fødekilde og skjul. Mange af de truede skovdyr, er truede fordi der i mange år ikke har været døde træstammer nok i skovene. Flere døde træer giver, sammen med en mere naturlig vandbalance i skovene og de mange beskyttelseskrav, der er for skovene, et håb om at udviklingen af biodiversiteten vil gå den rigtige vej. året bioblitzområder skal om 8 år udlægges til urørt skov og det er derfor spændende at se hvilke arter der nu og kommer igen, når området har ligget urørt i en periode.

Gribskov Kommune har samarbejde med private lodsejere om naturpleje på værdifulde arealer, og BioBlitzen kan være med til at vise, hvilke arter der er tilknyttet de lysåbne naturtyper.

Tag med ud og oplev naturens rigdom
På Bioblitzen vil det være muligt at komme med ud til de forskellige lokaliteter og opleve den natur og de arter, der er knyttet til netop de forhold, der er der. Naturfolk vil kunne fortælle om naturen i områderne og samtidig vil så mange arter som muligt blive registreret og inddateret.

Tag cyklen, kamera og nysgerrighed med
Programmet er lagt, så det er muligt, at komme rundt i området på gåben eller cykel. Alle er velkomne til at være med til at bestemme arter. Solsorte, bænkebidere, skovsnegle, anemoner, bøgetræer og egern. Alt skal med på listen. Tag derfor syltetøjsglas og et par plastikposer med, en kikkert, en lup og en fuglebog eller hvad du har derhjemme. Og husk en blyant og kamera. Der skal tages masser af billeder - med eller uden blitz.