Bioblitz i Gribskov

BioBlitz er en registrering af så mange arter som muligt inden for et døgn og i et afgrænset område. Flora og fauna undersøges af fagfolk og besøgende.

 

Naturstyrelsen Nordsjælland afholder i samarbejde med Gribskov Kommune og naturfaglige foreninger et offentligt BioBlitz-arrangement i den nordlige del af Gribskov. Arrangementet forløber fra d. 16. juni kl. 12 til d. 17. juni kl. 12 2018 - 24 timer i træk.

Vil du være med? Måske bare noget af tiden, så er du meget velkommen.


Kontaktpersoner:  Anne Johannisson: og  Ida Dahl-Nielsen:

Plakat

Program for 2018

Guidede ture på årets Bioblitz:

Tur om biodiversitet og udlægning af urørt skov kl. 12.00 - 14.00 d. 16. juni
Mødested: Maarumhus, Skovvej 43, 3230 Græsted

Oplæg om de nyligt anlagte korridores effekt på insektlivet Kl. 14.45 - 15.30 d. 16. juni
Mødested: I Hessemosen -  på Tuevej , hvor Hessemose Å krydser

Flagermustur kl. 22.00 – 23.30 d. 16. juni
Mødested: Maarumhus. Skovvej 43, 3230 Græsted

Lyslokning af natinsekter kl. 24.00 - 02.00d. 16./17. juni
Mødested: Maarumhus. Skovvej 43, 3230 Græsted

Morgenfugletur kl. 5.00 - 7.00  d.17. juni
Mødested:P-plads ved Tinghussøen lige vest Maarum trinbræt på Tinghusevej (vejnr. 205) 

Vilde blomsters Dag på areal udenfor skoven ved Kagerup kl. 10.00 - 12.00 d. 17. juni
Mødested: P-plads ved Duemosehus/Eriksvej, tæt på Duemose Trinbræt, Ny Mårumvej 261, 3200 Helsinge

 

Og hvorfor så bioblitz?

Bioblitzen kan give en fornemmelse af, hvordan det står til med artsrigdommen i området. Den biologiske mangfoldighed også kaldet biodiversiteten i Danmark er presset, derfor har Danmark sammen med EU sat sig nogle 2020 mål på området.

I statsskovene skal der f.eks. efterlades 5 træer pr. ha. til en langsom død, når områder fældes. Mens stammerne ligger og forgår, vil svampe, insekter og andre smådyr udnytte dem som fødekilde og skjul. Mange af de truede skovdyr, er truede fordi der i mange år ikke har været døde træstammer nok i skovene. Flere døde træer giver, sammen med en mere naturlig vandbalance i skovene og de mange beskyttelseskrav, der er for skovene, et håb om at udviklingen af biodiversiteten vil gå den rigtige vej. året bioblitzområder skal om 8 år udlægges til urørt skov og det er derfor spændende at se hvilke arter der nu og kommer igen, når området har ligget urørt i en periode.

Gribskov Kommune har samarbejde med private lodsejere om naturpleje på værdifulde arealer, og BioBlitzen kan være med til at vise, hvilke arter der er tilknyttet de lysåbne naturtyper.

Tag med ud og oplev naturens rigdom
På Bioblitzen vil det være muligt at komme med ud til de forskellige lokaliteter og opleve den natur og de arter, der er knyttet til netop de forhold, der er der. Naturfolk vil kunne fortælle om naturen i områderne og samtidig vil så mange arter som muligt blive registreret og inddateret.

Tag cyklen, kamera og nysgerrighed med
Programmet er lagt, så det er muligt, at komme rundt i området på gåben eller cykel. Alle er velkomne til at være med til at bestemme arter. Solsorte, bænkebidere, skovsnegle, anemoner, bøgetræer og egern. Alt skal med på listen. Tag derfor syltetøjsglas og et par plastikposer med, en kikkert, en lup og en fuglebog eller hvad du har derhjemme. Og husk en blyant og kamera. Der skal tages masser af billeder - med eller uden blitz.