Aktiv firmaskovtur

Hold en aktiv firmaskovtur i Store Dyrehave ved Hillerød.

Aktiv firmadag i skoven

Masser af muligheder for aktiviteter og oplevelser i skoven på en sjov og sund måde
Naturstyrelsen har de seneste år udvidet tilbuddene til aktive udfoldelser i statsskovene. I St. Dyrehave ved Hillerød har vi udviklet og opsat faciliteter til Sundhedsspor, Find vej, motionsruter og MTB-spor. Vi ønsker at så mange som muligt kan få kendskab til og glæde af disse faciliteter. Derfor har vi sammensat et koncept for firmaskovture, hvor vi kan vise disse tilbud frem og gøre dem tilgængelige, såvel i arbejdstiden som i fritiden.

Frit valg
For at bringe disse muligheder i spil har vi udviklet otte halvdagsmoduler. De otte halvdagmoduler kan kombineres to og to til heldagsarrangementer eller tages enkeltvis som halvdagsarrangementer.
Aktiviteterne tager udgangspunkt i de faciliteter og aktiviteter som Naturstyrelsen har anlagt og afprøvet i forskellige sammenhænge. I alle aktiviteter bortset fra Sundhedssporet, opdeles gruppen i hold, som sammen udfører aktiviteterne. Som udgangspunkt er der indlagt et pointsystem, således at holdene kan dyste indbyrdes. Pointsystemet kan fravælges.

Samlingsted ved kåten

Forplejning
Til begge typer indgår morgenkaffe og frokost. Haver til Maver fra Krogerup står for forplejningen på tirsdage, onsdag og torsdage, og stiller op med udekøkken, kok og årstidens friskeste råvarer. Der er vand og frugt i løbet af dagen, som sluttes af med kaffe/the og kage. Andre dage kan aftales, men bliver da uden kok.

Eksempler
Otte halvdagsmoduler kan frit kombineres efter eget ønske og behov. Vi har valgt at lægge de mest anstrengende forløb før frokost.

Priser
Pris pr. deltager – heldags arrangement excl. moms: 1.200 kr. incl. let morgenmad, frokost, frugt, vand og eftermiddags kaffe/the og kage
Pris pr. deltager – halvdags arrangement excl. moms: 900 kr. incl. let morgenmad, frokost, frugt og vand
Prisen er for min. 30 deltagere.
For hold mellem 20 og 30 deltagere er prisen hhv. 1.500 kr. og 1.200 kr.
For hold færre end 20 deltagere er prisen: hhv. 1.800 kr. og 1.500 kr.

På MTB

Booking
Firmaskovturene kan bookes hos Torben Hoch på tlf. 7254 3292, Tim Falck Weber på tlf. 72 54 3196, eller Anne Johannisson på tlf.  72 54 3181. Her kan I også få vejledning i valg af moduler.
Folder om aktive firmaskovture

Som hovedregel kan firmaskovturene afholdes tirsdage, onsdage og torsdage, hvor Haver til Maver kan stå for forplejningen. Andre dage kan evt. aftales, dog uden kok.
Aftenture kan også arrangeres. Ring og hør om mulighederne.

Valgfrie moduler:

Naturfitness
Naturfitness er en sjov og anderledes måde at få rørt kroppen på. På den 3-4 km lange bane, inddelt i intervaller, gælder det om at balancere på en væltet stamme, springe over en knækket gren, forcere en grøft, kravle under et væltet træ, løbe zig zag mellem træstubbe el. lign., så alle kroppens muskler bliver rørt. Banens udfordringer er placeret i skovebunden. Mellem intervallerne kan holdet vælge at gå eller løbe på de stier og skoveveje der forbinder banen.
Vær forberedt på at få jord på knæene!

Adventure race
I fire sløjfer drager hvert hold ud, for at find et antal poster og opgaver, som skal løses. Holdet får et kort og kompas med og skal klippe for hver passeret post. Opgaverne skal løses i fællesskab og på kortets mulig tid. (Halvdelen af holdet medbringer cykler til fælles brug.)
Almindeligt fritidstøj, men med fornuftigt fodtøj til bevægelse

Skat i skoven
Skattejagten forgår vha. af mobiltelefonen. Holdet lægger ud med at bestille skattejagten og bliver så guidet gennem skoven vha. af sms´er til forskellige poster, hvor der er opgaver eller skatte der skal findes. Medbring mobiltelefon. Den behøver ikke være Smart.
Alm. fritidstøj og fornuftigt fodtøj til bevægelse.

Find vej i Store Dyrehave
Rundt omkring i St. Dyrehave er der placeret adskillige poster på særlige steder. Langt fra alle står synlige fra skovvej eller sti. Holdet får stillet en opgave, som kan løses ved at samle informationer ved de forskellige poster. Holdet skal finde frem til posterne vha. gps, kompas eller kort.
Alle bør have let motionstøj på og fornuftige gummisko.

MTB med GPS eller O-kort med naturopgaver
Rundt omkring i St. Dyrehave er der placeret adskillige poster tæt på skovvej eller sti. Posterne skal opsøges på cykel, og holdet får stillet en opgave indenfor en tidsramme. Undervejs kan der samles bonustid via naturopgaver ved de udvalgte poster. Holdet skal finde frem til posterne på cykel vha. gps, kompas eller kort. Holdet opfordres til at selv medbringe cykler, men det er dog muligt at leje cykler for et mindre beløb. Alle skal medbringe en godkendt cykelhjelm og bør have egnet motionstøj på og fornuftigt fodtøj.

Kondi-Karl - sjov og fartlege med fokus på kondition
En sjov, anderledes måde at dyrke motion, hvor pulsen flere gange kommer højt op. Man bliver motiveret til motion og høj puls gennem diverse små stafetter og lege som mest foregår i hold, der kæmper mod hinanden.
I konceptet er der lagt op til, at hver enkelt deltager selv kan styre, hvor meget han/hun vil give den gas. Der er hele tiden opsamling, og alle vil kunne være med. Det skal her bemærkes, at har du selv lyst, kan du få brændt dig sig helt ud. Alle bør have let motionstøj på og fornuftige gummisko.

Natur- Karl - sjov og leg med fokus på natur
En sjov, anderledes måde at dyrke motion på. Man bliver motiveret til motion via diverse lege, opgaver og øvelser, hvor naturen er omdrejningspunktet. Niveauet er, så alle kan være med, og motionen er let. NaturKarl kan klares i almindeligt fritidstøj, men med fornuftigt fodtøj til bevægelse.

GPS-løb med naturopgaver
Rundt omkring i St. Dyrehave er der placeret adskillige poster tæt på skovvej eller sti. Holdet får stillet en opgave, som kan løses ved at samle informationer ved de forskellige poster. Der bliver opgivet en bestemt tidsramme, hvor der skal samles point via informationer og opgaver. Holdet skal finde frem til posterne vha. GPS. Alle kan være med. Egnet fritidstøj og fornuftigt fodtøj til bevægelse.

Aftenture
Aftenture kan aftales efter behov, men kan indeholde kanosejllads på Esrum Sø og evt. flagermustur. Hertil aftensmåltid  i kåten og afsluttende aftenhygge ved bålet. Aftenturene kan også startes med et af modulerne fra dagsprogrammerne. Vejret og årstid, spiller en større rolle ved disse arrangementer.

Kåte: Foto:Tentipi

Kanosejllads: Foto: Ole Andersen