Ynglende fiskeørn i Gribskov

I sommeren 2011 byggede et fiskeørnepar en rede i Gribskov. Siden da er de vendt tilbage, og siden 2017 har man kunnet følge livet i reden direkte her på siden via et webcam.

Fiskeørnereden kan følges direkte via livestreaming

Se livestream i fuldskærm

Opsætningen af web-kameraet er planlagt og justeret i tæt samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening. Foreningens medlemmer deltager med tilsyn af redeområdet. Den lokale redekoordinator vedligeholder en facebookgruppe "Fiskeørneparret i Vandmosen, Grib Skov (DOF)", hvor der orienteres om fiskeørnene, og hvor alle, der har interesse i fiskeørnene og observerer noget vedr. fiskeørnene i Gribskov - stort som småt - er meget velkomne til at skrive observationer ind.

Der kan være dårlige signalforhold i Vandmosen, særligt når skoven er sprunget ud, men vi arbejder løbende på at forbedre streamingen.

Oplev ørnene i skoven

Fiskeørnene er ekstremt sårbare overfor forstyrrelser. Derfor henstiller Naturstyrelsen til, at området hvor fiskeørnene yngler holdes fri for færdsel i perioden 1. april - 31. august. Trods denne anmodning er der dog god mulighed for at se til reden og opleve fiskeørnene, når de flyver til og fra reden. 

Der er bedst udsigt fra Gribsø Bakker, der ligger lidt udenfor yngleområdet. Husk kikkert!

Vi får mange henvendelser fra jer med jeres observationer, tak for det. Vi kan desværre ikke nå at svare på alle henvendelserne.

Vi vil løbende opdatere siden her med begivenheder fra reden.

Længere nede på denne side finder du en række videoer med højdepunkter fra 2020

Begivenheder i 2021:

30. marts 2021: Fiskeørnene er endnu ikke set ved reden. De sidste par år er den første ørn ankommet omkring 1. april, så måske sker der noget i løbet af påsken. Til gengæld har et par lille korsnæb været flittige gæster i reden for at "stjæle" redemateriale til eget brug. Parret kan ses på billedet nedenfor.

2. april landede der en fiskeørn i reden kl. 6.49

Naturstyrelsen har modtaget mange meldinger fra alle jer, som følger ørnereden live på Naturstyrelsens hjemmeside - og tak for det.

Den mest opsigtsvækkende begivenhed indtil videre fandt sted langfredag aften, da en skovmår besøgte reden i nattens mulm og mørke, og endda lagde et "visitkort".....:

Vi har på Naturstyrelsen Nordsjællands facebookside lagt lidt videoklip op med begivenhederne.

7. april: Første parringsakt er registreret, og i øvrigt første gang vi registrerer både han og hun i reden på samme tid (se billede nedenfor)

 

22. april: I dag blev det første æg lagt.

 

25. april: 2. æg lagt.

28. april: 3. æg lagt.

6. maj: Det hele startede så godt og planmæssigt. Desværre har situationen i reden udviklet sig i den forkerte retning. Hannen er ikke set i eller ved reden siden lørdag formiddag d. 1. maj. Om der er sket ham noget er uvist, men han er væk. Hunnen har holdt godt ud, men efter nogle dage, har hun været nødt til at flyve på jagt efter føde selv. Æggene har derfor været "alene" og overladt til elementerne i længere perioder de sidste dage, og i dag har hunnen været væk fra reden det meste af eftermiddagen. Det er muligt, at hunnen vil blive i området og i reden i den kommende tid, måske i håbet om at finde en ny mage, men de æg, der er i reden er sandsynligvis gået tabt nu desværre. Men vi krydser fingre så længe hunnen kommer til reden. Vi lader kameraet køre noget tid endnu for at følge begivenhederne, og hvem ved- måske kommer der i stedet en æggetyv forbi, mens hunnen er væk? Det er naturens til tider barske side.

28. maj: Heldigvis er hunnen blevet i området, og der er blevet gjort kur til hende af mindst én han, som bl.a. har serveret fisk i reden til hende. Vi håber at det betyder, at (måske) det nye par vil finde tilbage til reden i Vandmosen næste år, og få unger på vingerne. Vi lader kameraet køre sæsonen ud (til slut august) så alle I interesserede kan følge med i begivenhederne til trods for, at flyvefærdige unger desværre udeblev i år. I det sidste døgns tid har der desværre været sort skærm. Vi ved at musene i skoven elsker ledninger og teknik, så vores teknikere har i dag været i skoven for at løse problemet - med succes. Nu kører kameraet igen.

27. august: Kameraet er nu slukket for sæsonen.

 

 

Større begivenheder i 2020:

Vi har ladet kameraet køre i en periode, for at se om andre fiskeørne raster på reden under deres træk. Dette er sket i mindst eet tilfælde, men besøget var relativt kort.

30. august er sidste dag, hvor vi har set hannen og en unge, måske begge unger? Det har i år været meget svært at kende forskel på ungerne, men fra vores observationer i skoven ved vi, at ungerne har holdt til i området nær reden indtil nu

24. eller 25. august ser vi ikke hunnen mere

23. 7. Ungerne fodres stadig på reden, men er ude af flyve eller sidder i træer i området det meste af tiden.

18. og 19. juli tog først den ene og siden den anden unge deres første flyveture.

30. 5. 2020 Begge unger overlevede nattens ugleangreb, men det var uhyggelig tæt på at gå galt!

28 .5. 2020 Det anden æg klækkede sen aften

27. 5. 2020 Det første æg klækkede i nat

24. 4. 2020 Det 3. æg blev lagt om natten, hvor forbindelsen til kameraet desværre var nede. Vi så første gang ægget kl. 06.50

21. 4. 2020 kl. 06.45 bliver det andet æg lagt.

18. 4. 2020 kl. 9.55 bliver det første æg lagt.

5. 4. 2020 kl. 06.23 kommer hannen tilbage. Det er en kærlig tilbagekomst, da han lander direkte på ryggen af hunnen, hvorefter de forsøger parring.

4. 4. 2020 kl. 18.17 vender den første fiskeørn tilbage på reden. Det er usikkert om den ankom alene, eller om den havde følgeskab af en anden fiskeørn

Når fiskørnen er ude, er musene i reden

Mindst 3 mus har fundet de 30 meter op i fiskeørnereden for at spise rester i skjul af mørket.
Begge forældrefugle og de to unger holder stadig til i Vandmosen. Ungerne er nu så store, at de kan flyve bort fra reden med maden for at fortære fiskene i fred i et nærtstående træ. De er derfor ikke afhængige af at moderen fodrer dem, og hun vil snart forlade området, mens hannen fortsat vil bringe fisk til reden.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

2 flyvefærdige fiskeørneunger

Begge unger har nu være ude på deres første flyveture. Hannen fanger stadig fisk, som leveres og fordeles på reden.
Ungerne vil i den kommende tid flyve rundt for at træne vingerne. De vil sætte sig i træerne nær reden.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Fodring en våd morgen

Fiskeørnens unger vokser hurtigt. De er nu 9 og 10 dage gamle.
Det sidste æg klækker ikke. Det er nok det æg, som en nat lå 5 timer i kulden på redekanten efter et af de mange ugleangreb. En natugle har gennem længere tid angrebet den gamle fugl om natten. 
Hunnen passer nu ungerne, fodrer, varmer og forsvarer mod fjender. Hannen bringer fisk, bygger videre på reden og holder trueende farer på afstand.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Natlige angreb

Natuglen har løbende angrebet fiskeørnen om natten. Disse angreb er formentlig også skyld i, at det ene æg ikke er klækket. Ægget lå efter et angreb ca. 5 timer på redekanten uden en rugende fugl. På denne video har vi skruet lidt op og ned for hastigheden, så vi har fået 20 minutter til at fylde ca. 11 minutter. Denne gang overlevede begge unger.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Fiskeørnen har fået en unge, se det første æg klække

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Natligt drama

Skru op for lyden og følg dette natlige drama, hvor en natugle river fiskeørnen ud af reden.

Varighed ca. 4 minutter

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Gentagne angreb om natten

Der har i løbet af rugetiden i år været en række natlige angreb af en natugle. Fiskeørnereden ligger indenfor natuglens territorie, og natuglen har nu store unger, som sidder og skriger på mad.

Denne nat angreb natuglen mindst 4 gange. Vi viser selve angrebet i slowmotion, men alligevel ses uglen kun som en skygge.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Det første æg er lagt

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.