Ynglende fiskeørn i Gribskov

I sommeren 2011 byggede et fiskeørnepar en rede i Gribskov. Siden da er de vendt tilbage, og siden 2017 har man kunnet følge livet i reden direkte her på siden via et webcam.

Fiskeørnereden kan følges direkte via livestreaming

Se livestream i fuldskærm

Større begivenheder i 2020:

Vi har ladet kameraet køre i en periode, for at se om andre fiskeørne raster på reden under deres træk. Dette er sket i mindst eet tilfælde, men besøget var relativt kort.

30. august er sidste dag, hvor vi har set hannen og en unge, måske begge unger? Det har i år været meget svært at kende forskel på ungerne, men fra vores observationer i skoven ved vi, at ungerne har holdt til i området nær reden indtil nu

24. eller 25. august ser vi ikke hunnen mere

23. 7. Ungerne fodres stadig på reden, men er ude af flyve eller sidder i træer i området det meste af tiden.

18. og 19. juli tog først den ene og siden den anden unge deres første flyveture.

30. 5. 2020 Begge unger overlevede nattens ugleangreb, men det var uhyggelig tæt på at gå galt!

28 .5. 2020 Det anden æg klækkede sen aften

27. 5. 2020 Det første æg klækkede i nat

24. 4. 2020 Det 3. æg blev lagt om natten, hvor forbindelsen til kameraet desværre var nede. Vi så første gang ægget kl. 06.50

21. 4. 2020 kl. 06.45 bliver det andet æg lagt.

18. 4. 2020 kl. 9.55 bliver det første æg lagt.

5. 4. 2020 kl. 06.23 kommer hannen tilbage. Det er en kærlig tilbagekomst, da han lander direkte på ryggen af hunnen, hvorefter de forsøger parring.

4. 4. 2020 kl. 18.17 vender den første fiskeørn tilbage på reden. Det er usikkert om den ankom alene, eller om den havde følgeskab af en anden fiskeørn

Længere nede på denne side finder du en række videoer med højdepunkter fra 2020

Vi får mange henvendelser fra jer med jeres observationer, tak for det. Vi kan desværre ikke nå at svare på alle henvendelserne.

Opsætningen af web-kameraet er planlagt og justeret i tæt samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening. Foreningens medlemmer deltager med tilsyn af afspærringerne til redeområdet. Den lokale redekoordinator vedligeholder en Facebookgruppe "Fiskeørneparret i Gribskov Skov (DOF)", hvor der orienteres om fiskeørnene, og hvor alle der har interesse i fiskeørnene og observerer noget vedr. fiskeørnene i Gribskov - stort som småt - er meget velkomne til at skrive observationer ind.

Der er dårlige signalforhold i Vandmosen, hvorfor der vil kunne opleves udfald i kortere og længere tid.

Oplev ørnene i skoven

Området hvor fiskeørnene yngler er lukket for offentlighedens færdsel i perioden 1. april - 31. august 2017. Trods afspærringen er der dog god mulighed for at se til reden og opleve fiskeørnene, når de flyver til og fra reden. 

Der er bedst udsigt fra Gribsø Bakker, der ligger lidt udenfor det afspærrede område. Husk kikkert!

Når fiskørnen er ude, er musene i reden

Mindst 3 mus har fundet de 30 meter op i fiskeørnereden for at spise rester i skjul af mørket.
Begge forældrefugle og de to unger holder stadig til i Vandmosen. Ungerne er nu så store, at de kan flyve bort fra reden med maden for at fortære fiskene i fred i et nærtstående træ. De er derfor ikke afhængige af at moderen fodrer dem, og hun vil snart forlade området, mens hannen fortsat vil bringe fisk til reden.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

2 flyvefærdige fiskeørneunger

Begge unger har nu være ude på deres første flyveture. Hannen fanger stadig fisk, som leveres og fordeles på reden.
Ungerne vil i den kommende tid flyve rundt for at træne vingerne. De vil sætte sig i træerne nær reden.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Fodring en våd morgen

Fiskeørnens unger vokser hurtigt. De er nu 9 og 10 dage gamle.
Det sidste æg klækker ikke. Det er nok det æg, som en nat lå 5 timer i kulden på redekanten efter et af de mange ugleangreb. En natugle har gennem længere tid angrebet den gamle fugl om natten. 
Hunnen passer nu ungerne, fodrer, varmer og forsvarer mod fjender. Hannen bringer fisk, bygger videre på reden og holder trueende farer på afstand.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Natlige angreb

Natuglen har løbende angrebet fiskeørnen om natten. Disse angreb er formentlig også skyld i, at det ene æg ikke er klækket. Ægget lå efter et angreb ca. 5 timer på redekanten uden en rugende fugl. På denne video har vi skruet lidt op og ned for hastigheden, så vi har fået 20 minutter til at fylde ca. 11 minutter. Denne gang overlevede begge unger.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Fiskeørnen har fået en unge, se det første æg klække

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Natligt drama

Skru op for lyden og følg dette natlige drama, hvor en natugle river fiskeørnen ud af reden.

Varighed ca. 4 minutter

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Gentagne angreb om natten

Der har i løbet af rugetiden i år været en række natlige angreb af en natugle. Fiskeørnereden ligger indenfor natuglens territorie, og natuglen har nu store unger, som sidder og skriger på mad.

Denne nat angreb natuglen mindst 4 gange. Vi viser selve angrebet i slowmotion, men alligevel ses uglen kun som en skygge.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Det første æg er lagt

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.