Gang i Fredensborg

Bålhytte Dageløkke
Bålhytte i Dagløkke Skov

Fredensborg kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland har siden 2007 samarbejdet omkring udvikling af nye typer af aktiviteter i krydsfeltet mellem motion, naturoplevelser og sundhedsfremme.

Faciliteter

Partnerskabet arbejder med at stille gode friluftsfacilieteter til rådighed, som opfordrer til aktivitet og læring, gerne i samarbejde med frivillige organisationer og idrætsforeninger, f.eks. Find vej i... , Multifunktionelle pæle med digitale opgaver, motions- og legerummet Glenten i Knurrenborg Vang, MTB-ruten i Laveskov og Svømmebanen i Esrum sø, hvor du kan låne havtasker og svømme 1000 m på opmærket rute ved Fredensborg Slotspark. På Planteavlsstationen ved Krogerup og i Dageløkke Skov har partnerskabet fået opsat en bålhytte og sammen med Nivå Nu opsat shelters tæt på hytte.


Find vej i ...
Find vej i er en lettilgængelig udgave af orienteringssporten. På et kort er der markeret et antal poster som du skal ud og finde i virkeligheden. I skovene er posterne typiske markeret med en rød pæl med en klippetang. I byen kan det være en fotosafari, hvor det handler om at genkende det rigtige sted ud fra et foto. Nogle gange er der både en pæl og et foto, og til nogle projekter er der også lavet quizzer til mobiltelefonen eller en app der fortæller historier fra de forskellige steder.

Gang i Fredensborg har etableret følgende Find vej i –projekter i Fredensborg Kommune:

Find vej i Dageløkke

Find vej i Grønholt Vang

Baneforslag i Grønholt Vang

Find vej i Knurrenborg Vang

Find vej i Kokkedal

Find vej er et landsdækkende koncept, så har du lyst til mere så finder du masser af ruter at vælge imellem på https://www. findveji.dk/


Udforsk Nivås blågrønne rum – lån aktivitetsudstyr på Nivå Bibliotek

I forbindelse med etableringen af ​​bålhytten i Dageløkke Skov i 2016, er der udviklet en rækkeaktiviteter, hvor du får mulighed for at udforske skovens smådyr, træer og kulturhistorie, og få inspiration til lege og dyste. Der er i alt seks forskellige aktiviteter. Fire af dem foregår med udgangspunkt i Dageløkke Skov. De to andre fra Nivå Havn og Strandpark og Nivaagaard Teglværks Ringovn. Nogle af aktiviteterne er velegnet for familieturen, andre til en skovtur med mange deltagere. 

Aktiviteter og udstyr til låns:

Folder om aktiviteter til låns

Spændende lokaliteter i Dageløkke Skov

MTB Spor i Laveskov

Sporet på ca. 5,5 km. Blev anlagt i 2008 og ligger på begge sider af Strandvejen. Den vestlige side af ruten er knap så kuperet som den østlige.

I 2019 fik sporet, via projekt OnTrail, et materialetilskud til bedre skiltning. I den forbindelse blev der etableret en gruppe af frivillige der hjælper med at forbedre og vedligeholde sporet, så det også kan bevares fremover. Sporet blev i 2022 sat fint i stand og folderen blev opdateret. Hvis du vil give en hånd med – så kontakt Gang i Fredensborg på tlf.: 41 21 81 90 eller via mail til Obfuscated Email

 

Bevægelse

Der findes flere motionsruter i skovene i Fredensborg Kommune:

Glenten Motions- og legerum i Knurrenborg Vang 

Knurrenborg Vang folder 

Motionsrute 6 Langstrupstien.pdf

Motionsrute2 Store Donse Dam.pdf

Motionsrute4 Fredtoften Stasevang.pdf

Motionsrute1Isabellaruten_m.seslogo.pdf

Motionsrute3Humleb.strand Krogerup.pdf

Motionsrute5 Nivå Strandenge.pdf

Væsener i Grønholt Vang.pdf

Svømmebanen i Esrum Sø 


Svømmer med havtaske

Begivenheder

Partnerskabet har i mange år afholt Extremeday for Fredensborg kommunes 9. klasser på skolernes idrætdag. Familiefræs, et familiemotionsløb, men udfordrene og sjove natuopgaver og idrætsaktiviteter, deltager i Naturens Dag i Nivå Lergravene. 


For skoler

Skolerne i Fredensborg Kommune har fået stillet en undervisningskasse til rådighed, med udstyr og vejledninger til en lang række undervisningsforløb i naturen. Der er i alt seks forskellige aktiviteter, hvor man får mulighed for at udforske skovens smådyr, træer og kulturhistorie, og får inspiration til at lege og dyste. Fire af dem foregår med udgangspunkt i Dageløkke Skov. De to andre fra henholdsvis Nivå Havn og Strandpark og Nivaagaard Teglværks Ringovn.

Udforsk Nivås blågrønne rum for skoler

Find vej i skole i Nivå 

Begivenheder

Partnerskabet har i mange år afholdt Extreme-day for Fredensborg kommunes 9. klasser på skolernes idrætsdag. Familiefræs, et familiemotionsløb, men udfordrende og sjove naturopgaver og idrætsaktiviteter, deltager i Naturens Dag i Nivå Lergravene.

 motionsredskaber

Sundhedsfremme og fællesskaber

Fredensborg Kommune har, i perioden 2017 – januar 2020, sammen med andre kommuner, været med i Friluftsrådets projekt Sund i Naturen. De ti fokuskommuner har gået forrest i arbejdet med at skabe sundhed gennem aktiviteter i naturen.
Partnerskabet har gennem forløbet Sund i Naturen udviklet forløb for borgere med kronisk sygdom og for borgere med stress, angst og depression. Disse forløb tilbydes stadig, nu sammen med forløbet Rigtige mænd. Partnerskabet er også med til at understøtte fællesskaber f.eks. at få Kelleris Kogræsserlaug op at stå. 

Forløb i naturen

Sund i naturen -RO

Et forløb for voksne der er udfordret med stress, angst og/eller depression

Nyt forløb starter på onsdag den 8. marts 2023

Der er fokus på at bruge naturen til afslapning, afstresning og sansning.
I forløbet indgår også udvalgte foreningsaktiviteter.

Deltagelse kræver ikke henvisning.

Aktivitetsforløb i foråret 2023

 Sund i naturen_ro

Aktivitetsforløb for kronikere

Gang i Fredensborg tilbyder forløb, et for voksne med
kronisk sygdom med fokus på bevægelse og naturoplevelser. 
I forløbet indgår også udvalgte foreningsaktiviteter.

Nyt forløb starter i efteråret 2023.

Kronikere

Rigtige mænd i naturen

Formålet er at fremme en sundere og mere aktiv livsstil hos
deltagerne, gennem en indsats, der kombinerer fysisk
aktivitet og naturaktiviteter med bl.a. madlavning over bål. 

 Rigtige mænd

 

Rigtige mænd
Med far i naturen

Syv gange henover vinteren og foråret inviterer Gang i
Fredensborg fædre med børn i alderen 4-8 år ud til
aktiviteter i naturen. Nogle som deltagerne
selv kan lave bagefter, andre de kan gå til.

Forløbet gennemføres i samarbejde med Forum for
mænds Sundhed og Fritidsbutik. (Der er venteliste.)

Med far i naturen
Med far i naturen

Hold-Ånd - Kom og vær med i fællesskabet

Hold-Ånd (2020-2022) er et projekt, der tilbyder
vejledning til voksne i aldersgruppen 18-65, så
de aldrig rigtigt er kommet i gang med at
dyrke idræt i en forening eller har haft en lang
pause, kan netop finde den idræt. . . og forening,
som passerer til den enkeltes lyst og fysiske formåen.

Holde i hånden


Holde i hånden

 

 

Fællesskaber

Partnerskabet har været med til at understøtte fællesskaber f.eks. at få Kelleris Kogræsserlaug op at stå. Tilbyde aktiviteter for generationer på tvrærs i samarbejde med Haver til Maver på Krogerup Avlsgård.