Gang i Fredensborg

Bålhytte Dageløkke
Bålhytte i Dagløkke Skov

Fredensborg kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland har siden 2007 samarbejdet omkring udvikling af nye typer af aktiviteter i krydsfeltet mellem motion, naturoplevelser og sundhedsfremme.

Faciliteter

Partnerskabet arbejder med at stille gode friluftsfacilieteter til rådighed, som opfordrer til aktivitet og læring, gerne i samarbejde med frivillige organisationer og idrætsforeninger, f.eks. Find vej i... , Multifunktionelle pæle med digitale opgaver, motions- og legerummet Glenten i Knurrenborg Vang, MTB-ruten i Laveskov og Svømmebanen i Esrum sø, hvor du kan låne havtasker og svømme 1000 m på opmærket rute ved Fredensborg Slotspark. På Planteavlsstationen ved Krogerup og i Dageløkke Skov har partnerskabet fået opsat en bålhytte og sammen med Nivå Nu opsat shelters tæt på hytte.


Find vej i ...
Find vej i er en lettilgængelig udgave af orienteringssporten. På et kort er der markeret et antal poster som du skal ud og finde i virkeligheden. I skovene er posterne typisk markeret med en rød pæl med en klippetang. I byen kan det være en fotosafari hvor det handler om at genkende det rigtige sted ud fra et foto. Nogle gange er der både en pæl og et foto, og til nogle projekter er der også lavet quizzer til mobiltelefonen eller en app der fortæller historier fra de forskellige steder.

Gang i Fredensborg har etableret følgende Find vej i –projekter i Fredensborg Kommune:

Find vej i Dageløkke
Find vej i Grønholt
    Baneforslag i Grønholt Vang
Find vej i Knurrenborg Vang
Find vej i Kokkedal

Find vej er et landsdækkende koncept, så har du lyst til mere så finder du masser af ruter at vælge imellem på https://www.findveji.dk/

Udforsk Nivås blågrønne rum – lån aktivitetsudstyr på Nivå Bibliotek

I forbindelse med etableringen af bålhytten i Dageløkke Skov i 2016, er der udviklet en rækkeaktiviteter, hvor du får mulighed for at udforske skovens smådyr, træer og kulturhistorie, og få inspiration til lege og dyste. Der er i alt seks forskellige aktiviteter. Fire af dem foregår med udgangspunkt i Dageløkke Skov. De to andre fra Nivå Havn og Strandpark og Nivaagaard Teglværks Ringovn. Nogle af aktiviteterne er velegnet for familieturen, andre til en skovtur med mange deltagere. 

Aktiviteter og udstyr til låns:
Folder om aktiviteter til låns

Spændende lokaliteter i Dageløkke Skov

MTB Spor i Laveskov

Sporet på ca. 5,5 km. Blev anlagt i 2008 og ligger på begge sider af Strandvejen. Den vestlige side af ruten er knap så kuperet som den østlige.

I 2019 fik sporet, via projekt OnTrail, et materialetilskud til bedre skiltning. I den forbindelse blev der etableret en gruppe af frivillige der hjælper med at forbedre og vedligeholde sporet, så det også kan bevares fremover. Hvis du vil give en hånd med – så kontakt Gang i Fredensborg på tlf.: 41 21 81 90 eller via mail til Obfuscated Email

Glenten  Motions- og legerum i Knurrenborg Vang

Svømmebanen i Esrum Sø 


Svømmer med havtaske

Events

Partnerskabet har i mange år afholt Extremeday for Fredensborg kommunes 9. klasser på skolernes idrætdag. Familiefræs, et familiemotionsløb, men udfordrene og sjove natuopgaver og idrætsaktiviteter, deltaget i Naturens Dag i Nivå Lergravene. 


For skoler

Skolerne i Fredensborg Kommune har fået stillet en undervisningskasse til rådighed, med udstyr og vejledninger til en lang række undervisningsforløb i naturen. Der er i alt seks forskellige aktiviteter, hvor man får mulighed for at udforske skovens smådyr, træer og kulturhistorie, og får inspiration til at lege og dyste. Fire af dem foregår med udgangspunkt i Dageløkke Skov. De to andre fra henholdsvis Nivå Havn og Strandpark og Nivaagaard Teglværks Ringovn.

Udforsk Nivås blågrønne rum for skoler

Find vej i  skole i Nivå 

Events

Partnerskabet har i mange år afholdt Extreme-day for Fredensborg kommunes 9. klasser på skolernes idrætsdag. Familiefræs, et familiemotionsløb, men udfordrende og sjove naturopgaver og idrætsaktiviteter, deltaget i Naturens Dag i Nivå Lergravene.

 motionsredskaber

Sundhedsfremme og fællesskaber

Fredensborg Kommune har, i perioden 2017 – januar 2020, sammen med ni andre kommuner, været med i Friluftsrådets projektet Sund i Naturen. De ti fokuskommuner har gået forrest i arbejdet med at skabe sundhed gennem aktiviteter i naturen.
Partnerskabet har gennem forløbet Sund i Naturen udviklet forløb for borgere med kronisk sygdom og for borgere med stress, angst og depression. Disse forløb tilbydes stadig, nu sammen med forløbet Rigtige mænd. Partnerskabet er også med til at understøtte fællesskaber f.eks. at få Kelleris Kogræsserlaug op at stå. 

Sund i Naturen

 

Aktivitetsforløb for stress, angst eller depressionsramte

Gang i Fredensborg tilbyder et for voksne med stress, angst
eller depression. Der er fokus på at bruge naturen til afslapning,
afstresning og sansning.
I forløbet indgår også udvalgte foreningsaktiviteter.

Aktivitetesforløb for Stress, angst og depressionsramte
i foråret 2021

 Sund i naturen SIN

Aktivitetesforløb for kronikere

Gang i Fredensborg tilbyder to forløb, et for voksne med
kronisk sygdom med fokus på motion og naturoplevelser. 
I forløbet indgår også udvalgte foreningsaktiviteter.

Aktivitetesforløb for kronikere

Kronikere

Rigtige mænd i naturen

Der er i perioden 2019 – 2020 afholdt to forløb i naturen
for voksne mænd, med tilskud fra TrygFonden. Formålet
er at fremme en sundere og mere aktiv livsstil hos
deltagerne, gennem en indsats der kombinerer fysisk
aktivitet og naturaktiviteter med madlavning over bål og
coaching.

De foreløbige resultater er positive og vi arbejder på at
få mulighed for at fortsætte med tilbuddet.  

 Rigtige mænd

 

Rigtige mænd
Med far i naturen

Syv gange henover vinteren og foråret inviterer Gang i
Fredensborg fædre med børn i alderen 4-8 år ud til
aktiviteter i naturen. Nogle som deltagerne
selv kan lave bagefter, andre de kan gå til.

Forløbet gennemføres i samarbejde med Forum for
mænds Sundhed og Fritidsbutik. (Der er venteliste.)

Med far i naturen
Med far i naturen

Hold-Ånd - Kom og vær med i fællesskabet

Hold-Ånd (2020-2022) er et projekt der tilbyder
vejledning til voksne i aldersgruppen 18-65, så
dem der aldrig rigtig kommet i gang med at
dyrke idræt i en forening eller har haft en lang
pause, kan finde netop den idræt og forening,
som passer til den enkeltes lyst og fysiske formåen.

Hold(H)ånd


Hold h ånd

natuRo- Forløb for unge med bekymringer der
fylder for meget

Deltagerne vil stifte bekendtskab med en række fede
natur- og friluftsaktiviteter, som træklatring, mad
over bål, cykle mountainbike, fange rejerr ved kysten,
finde vej i naturen mm. De traditionelle outdoor-
aktiviteter bliver kombineret med mere stille øvelser,
hvor det handler om at bruge naturen til at finde ro og
afkobling.

natuRo

 

natuRo

Fællesskaber

Partnerskabet har været med til at understøtte fællesskaber f.eks. at få Kelleris Kogræsserlaug op at stå. Tilbyde aktiviteter for generationer på tvrærs i samarbejde med Haver til Maver på Krogerup Avlsgård.