Gang i Fredensborg

Dageløkke bålhytte

Fredensborg kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland har siden 2007 samarbejdet omkring udvikling af nye typer af aktiviteter i krydsfeltet mellem motion, naturoplevelser og sundhedsfremme.

Faciliteter

Partnerskabet arbejder med at stille gode friluftsfacilieteter til rådighed, som opfordre til aktivitetet og læring, gerne i samrbejde med frivllige organisationer og idrætsforeninger, f.eks. Find vej i... , Multifunktionelle pæle med digitale opgaver, motions- og legerummet Glenten i Knurrenborg Vang, MTB-ruten I Laveskov og Svømmebanen i Esrum sø, hvor du kan låne havtasker og svømme 1000 m på opmærket rute ved Fredensborg Slotspark. På Planteavlssationen ved Krogerup og i Dageløkke Skov har partnerskabet fået opsat en bålhytte og sammen med Nivå Nu opsat shelters tæt på hytte.

Prøv GPS- matematikspil i Dageløkke Skov

 

 Findveji

Events

Partnerskabet har i mange år afholt Extremeday for Fredensborg kommunes 9. klasser på skolernes idrætdag. Familiefræs, et familiemotionsløb, men udfordrene og sjove natuopgaver og idrætsaktiviteter, deltaget i Naturens Dag i Nivå Lergravene. For skoler

Skolerne i Fredensborg Kommune har fået stillet en undervisningskasse til rådighed, med udstyr og vejledninger til en lang række undervisningsforløb i naturen. Der er i alt seks forskellige aktiviteter, hvor man får mulighed for at udforske skovens smådyr, træer og kulturhistorie, og får inspiration til at lege og dyste. Fire af dem foregår med udgangspunkt i Dageløkke Skov. De to andre fra henholdsvis Nivå Havn og Strandpark og Nivaagaard Teglværks Ringovn.

 Extremeday

 

Sundhedsfremme

Fredensborg Kommune har, i perioden 2017 – januar 2020, sammen med ni andre kommuner, været med i Friluftsrådets projektet Sund i Naturen. De ti fokuskommuner har gået forrest i arbejdet med at skabe sundhed gennem aktiviteter i naturen.

Partnerskabet har gennem forløbet Sund i Naturen udviklet forløb for borgere med kronisk sygdom og for borgere med stress, angst og depression. Disse forløb tilbydes stadig, nu sammen med forløbet Rigtige mænd.

 

Fællesskaber


Partnerskabet har været med til at understøtte fællesskaber f.eks. at få Kelleris Kogræsserlaug op at stå. Tilbyde aktiviteter for generationer på tvrærs i samarbejde med Haver til Maver på Krogerup Avlsgård.