Insekter og andre smådyr

Opdag insekterne i det åbne land og de smådyr og insekter, der lever i skovbunden

Ude i landet summer, flyver, gnasker, kribler og krabler det af liv gennem hele sommersæsonen. Insekter og andre smådyr findes over alt, men ikke de samme alle steder. Heldigvis, for ved at leve forskellige steder, bliver der plads til dem alle i naturen. Sommerfugle og andre flyvende insekter finder man flest af i det åbne landskab eller i lysninger i skoven, mens skovbunden og døde træer er et godt sted at lede efter smådyr der helst lever fugtigt og skyggefuldt. Ved søer og vandløb flyver guldsmede og vandnymfer rundt. Om vinteren er det noget sværere at finde smådyrene. For dem handler det nu om at overleve vinteren uden at få til. Nogle gør det ved at overvintre som æg eller pupper.

Tisvilde Hegn og Melby Overdrev er rige på sommerfugle, der findes mere end 40 arter. Det er også der, at den specielle myreløve lever. Et stort guldsmedelignende insekt, hvis larver er ret rå. De graver sig ned i sandet i en tragt, som er en ren myrefælde. Myrerne glider ned ad siderne, direkte i kæberne på myreløve-larven.

Der bliver flere og flere døde træer i de nordsjællandske skove. Mange insekter lægger æg i det døde træ og deres larver æder sig tykke og fede af træet. Mange dyr bruger også det døde træ som gemmested – under stammer og grene eller under barken.

Aktiviteter

Print gør-det-selv aktiviteter:

God idé at medbringe

 • Insektsuger og en hvid plasticpose eller hvidt viskestykke – I kan se i videoen nedenfor, hvordan man laver én og bruger den
 • Sommerfuglenet og syltetøjsglas
 • Andre dyrefælder - se hvordan her
 • En opslagsbog om insekter og andre smådyr.
 • Printede naturbingoplader og blyant
 • Printet ark med smådyr i skoven fra Skoven i Skolen
Myre

Spil naturbingo

Print bingopladerne ud med insekter og smådyr. Tag bingopladen med ud på opdagelse i det åbne land og i skoven, og se, hvem der først kan få pladen fuld.

Du kan evt. få hjælp af vores folk, der står klar til at hjælpe dig mellem kl. 10-13 tirsdag d. 7. juli ved Melby Overdrev (kort 1) og torsdag d. 9. juli i Teglstrup Hegn ved Hellebæk Kohave (kort 7)

Find og tegn insekter

I Danmark er der ca. 20.000 forskellige insekter, og dertil kommer alle de andre smådyre. Men selv om det kan lyde uoverskueligt, så er der måder man kan forenkle hele den artsrigdom på og få lidt overblik. I denne opgave kan I nøjes med at finde dyr til seks grupper, der i grove træk beskriver krible krable livet omkring os. Med papir og blyant – og måske net og andre fælder, skal I prøve at finde forskellige dyr og tegne dem. Forsøg at få så mange detaljer som muligt med, så kan I måske finde dem i en opslagsbog. Måske kan I også finde dyrene hjemme eller tæt på hvor I bor. Find insekter og smådyr der har:

 1. Gennemsigtige vinger (fx bier, fluer, hvepse, guldsmede, myg)
 2. Farvede vinger (fx dag- og natsommerfugle, biller)
 3. Seks ben (alle insekter – fx græshopper, blomstertæger)
 4. Otte ben (mejere, edderkopper og mider)
 5. Mange ben (fx bænkebidere, skolopendre, tusindben)
 6. Ingen ben (fx regnorme, snegle)
Hvepsebi

Find insekter i det åbne land

I de åbne områder, specielt hvor der er mange blomster er der ofte mange flyvende insekter. Mange insekter lever af nektar og pollen fra blomsterne, så det er et godt sted at gå på opdagelse. Hvis I har et sommerfuglenet, kan I være heldige at fange mange forskellige insekter som I kan kigge på i nettet. Det er svært at fange insekter, mens de flyver i luften, men hvis I fører nettet med en glidende bevægelse fra side til side gennem planterne, er der gode muligheder for at fange en masse dyr. Hvis ikke I har et net, så sæt jer et sted med mange blomster og kig på insekterne, mens de sidder stille i blomsten og suger nektar op.

Tirsdag d. 7. juli mellem kl. 10-13 på Melby Overdrev(kort 1) vil der være mulighed for at få hjælp til at kigge på, hvad I har fanget.

Skarnbasse

Find smådyr i skovbunden

Mellem plantestængler tæt på jorden, under sten, grene og i gamle træstubbe kan I finde mange forskellige slags insekter og smådyr. Nogle af dem lever af plantedele eller hjælper med at nedbryde gamle planter, træ og døde dyr. Men der er også rovdyr, der går på jagt i skovbunden. Mange insekter lever et liv, hvor deres tid som larve er længere end deres voksne liv, og i skoven er der mange overvintringssteder. 

Når man er på insektjagt, er det en god idé at have en fotobakke eller et syltetøjsglas med til at kigge på de dyr, I fanger, og det kan være både sjovt og smart at have en insektsuger med. I kan finde et link nedenfor til, hvordan I selv kan lave sådan en.

Torsdag d. 9. juli mellem kl. 10-13 i Teglstrup Hegn (kort 7) ved Hellebæk Kohave, vil der være mulighed for at få hjælp til at kigge på, hvad I har fanget.