Kulturen i naturen

Se kulturen i naturen og omvendt!

Kulturen i naturen

Mennesket har påvirket naturen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland i årtusinder. Nogle steder har mennesket helt overtaget omgivelserne, f.eks. i byerne, andre steder har mennesket været der, ændret på naturen, sat sit spor og er derefter væk igen. Stedet kan være blevet opgivet, fordi historien har gjort, at der ikke var brug for det mere, eller fordi naturen har taget over. 

Der er masser af spændende kulturspor i Nordsjælland, hvor kultur møder naturen: slotsruiner, gravsteder, klostre, oldtidsveje, forladte landsbyer, parforcejagt-landskaber. De ligger ofte tæt omgivet af naturområder eller huser sågar i sig selv spændende natur.

Steder med historie og natur

Her kan du få inspiration til at besøge nogle af de steder, hvor der er masser af historie, og hvor der samtidig er gode muligheder for at få naturoplevelse.

Aktiviteter

Der findes rigtig mange spændende steder i Nordsjælland, hvor Kongerne gennem tiderne har sat sig spor og præget landskabets udformning. Der er mange ruiner af slotte og borge, som har ligget og stadig ligger i naturen. Også Stenalder, Jernalder og Bronzealder er rigt repræsenteret i Nordsjælland. Meget i form af gravhøje. Her på siden kan I få inspiration til at komme tættere på kultursteder og deres natur.

 

Kongelys

Gæt hvad der passer sammen

Det er mennesket, der har givet dyr og planter navne, og der er faktisk mange spændende dyre- og plantearter i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, der har fået navne, som har de noget med konger og munke at gøre. Kan du gætte, hvilke navne der passer til hvad?

Billedquiz: Hvad hører sammen?

Tegners statuepark set ovenfra

Orienteringsløb i Ruslands lyngbakker

Tag børnene med i lyngbakkerne ved statueparken ved Tegners Museum. Der er et orienteringsløb, som du kan starte ved at scanne en QR-kode ved det grønne skilt ved lågen ind til statueparken.

Se hvad du ellers kan lave med børn i statueparken og på museet

Foto: Henrik Sylvest

Gribskov

På jagt med kongerne

Tag mobilen med i skoven og prøv parforcejagt-spillet i Useeum-appen ved at søge på Gribskov.

Foto: Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland