Skovrejsningsområder

Skovrejsning Skævinge Skov

Enheden Nordsjælland har 3 igangværende Skovrejsningsområder.

Skovrejsningsområderne ligger i enhedens sydvestlige del. Alle områderne tilplantes efterhånden som ejendomme  indenfor Skovrejsningsområderne bliver opkøbt. Skovrejsningsområderne etableres i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, HOFOR (Hovestadens Forsyningsselskab), de pågældende kommuner og evt. lokale vandforsyningsselskaber. Hvert område etableres med skov, lysåbne arealer og friluftstilbud. Og hvert skovrejsningsområde har sit skovrejsningsråd, som følger udviklingen og kommer med forslag i forbindelse med etableringen af de nye skove.

Læs mere om enkelte skovrejsningsområder:

Æbelholt Skov

Gørløse Skov

Hørup Skov

Skovrejsning Bjergaarden