Kulturen i naturen

I uge 32 sætter vi fokus på kulturen i naturen

Kulturen i naturen

Mennesket har påvirket naturen i Nationalpark Kongernes Nordsjælland i årtusinder. Nogle steder har mennesket helt overtaget omgivelserne, f.eks. i byerne, andre steder har mennesket været der, ændret på naturen, sat sit spor og er derefter væk igen. Stedet kan være blevet opgivet, fordi historien har gjort, at der ikke var brug for det mere, eller fordi naturen har taget over. 

Der er masser af spændende kulturspor i Nordsjælland, hvor kultur møder naturen: slotsruiner, gravsteder, klostre, oldtidsveje, forladte landsbyer, parforcejagt-landskaber. De ligger ofte tæt omgivet af naturområder eller huser sågar i sig selv spændende natur.

Steder med historie og natur

Her kan du få inspiration til at besøge nogle af de steder, hvor der er masser af historie, og hvor der samtidig er gode muligheder for at få naturoplevelse.

Aktiviteter

I uge 32 vil der være to dage, hvor I vil kunne få inspiration til at komme tættere på kultursteder med natur.

Tirsdag d. 4. august mellem kl. 10-13 på ved Gurre Slotsruin (kort 7) er der sjove aktiviteter for børn. Kom, når det passer jer inden for de tre timer, så besøgene bliver fordelt.

Torsdag d. 6. august kl. 10 kan I komme med på en tur og høre om historien om Dronningholm Slotruin (kort 2) og naturen omkring den.

Kongelys

Gæt hvad der passer sammen

Det er mennesket, der har givet dyr og planter navne, og der er faktisk mange spændende dyre- og plantearter i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, der har fået navne, som har de noget med konger og munke at gøre. Kan du gætte, hvilke navne der passer til hvad?

Billedquiz: Hvad hører sammen?

Tegners statuepark set ovenfra

Orienteringsløb i Ruslands lyngbakker

Tag børnene med i lyngbakkerne ved statueparken ved Tegners Museum. Der er et orienteringsløb, som du kan starte ved at scanne en QR-kode ved det grønne skilt ved lågen ind til statueparken.

Se hvad du ellers kan lave med børn i statueparken og på museet

Foto: Henrik Sylvest

Gribskov

På jagt med kongerne

Tag mobilen med i skoven og prøv parforcejagt-spillet i Useeum-appen ved at søge på Gribskov.

Foto: Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland

Logo for sommer i vores natur

Aktiviteterne er en del af Vores Natur, hvor Friluftsrådet, DR, Naturstyrelsen og De naturhistoriske museer er gået sammen med nationalparker, naturparker mfl. i hele landet om at vise den danske natur og give befolkningen oplevelser i naturen.

Vores Natur kan også opleves på DR, som igennem året vil vise naturen frem, blandt andet med serien Vilde Vidunderlige Danmark. Vores Natur er støttet af Nordea-fonden, 15. juni-fonden, Aa.V. Jensen Naturfond og Udlodningsmidler til Friluftsliv.