Studieprojekter og praktikpladser i Nordsjælland

Skov- og naturteknikerpraktikanter:

Enheden har som regel 3 - 5 (SLING og NAKU) praktikanter. 

Øvrige studerende som ønsker at lave bachelor opgaver, specialer eller lig. bedes henvende sig via enhedens hovedpostkasse.

Forslag til nye studieprojekter i Naturstyrelsen:

Beskrivelse af studieprojekter


Færdige studieprojekter:

Her kan du se nogle af de mange rapporter, som studerende har udarbejdet om emner knyttet til Naturstyrelsen i Nordsjælland. 

Færdige studierapporter