Færdige studierapporter

De nyeste finder du nederst på siden

Har vinterfodring af dådyr (Dama dama L.) en effekt på skovbundsvegetationen i Natura2000-områder i Gribskov Pdf (4 Mb)

Specialerapport af Ditte Gammeltoft. Juni 2008. Det Naturvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet

Genetablering af naturlig hydrologi i Gribskov og St. Dyrehave, et pilotprojekt på stormfaldsarealer.

Virksomhedsprojekt udarbejdet af Skov- & Landskabsingeniør stud. Marie-Louise Olsen i forbindelse med et praktikophold hos Naturstyrelsen i Nordsjælland (2007-2008). Virksomhedsprojektet omhandler lukningen af 12 kilometer aktuelle grøfter. Projektet er udarbejdet som en "slags" drejebog til, hvordan man i praksis realiserer grøftelukninger i skovområder, herunder de praktiske og juridiske hensyn som skal tages, samt konsekvensvurderinger på arts og naturtypeniveau.

Reetablering af naturlig hydrologi i internationale naturbeskyttelsesområder

- krav, problemer og løsninger
Case study: Gribskov(pdf; 25Mb)

Specialerapport af Jill Grønberg Nothlev. April 2008. Det Naturvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet

Naturlig hydrologi i de danske skove – Forvaltningsmæssige forhold

Specialeopgave i skovdyrkning

af Morten Elling og Søren Schmidt Jørgensen

Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer
Center for Skov, Landskab og Planlægning
og
Naturstyrelsen
29. juni 2007

Naturoplevelser- en undersøgelse af udvalgte handicaogruppers præferencer.pdf (6 Mb)
Bilagsliste.pdf

Bachelorprojekt

Skov & Landskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Udarbejdet af:
Jonas Erik Johansen og Andreas Radich Scheffel

Vejleder: Hans Skov-Petersen, Seniorforsker

Afleveret den: 20. juni 2008

Ændringer i vegetationen som konsekvens af udsætning af bævere (Castor fiber) i Nordsjælland (17 Mb pdf )

Kandidatspeciale
Det 'Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Udarbejdet af:
Camilla Kleis og Kie Håland Knudsen

Vejleder: Ib Johnsen

Afleveret den: 1 dec. 2009

Biodiversitet og Natura 2000 i de danske skove_pdf.pdf (4 Mb pdf)

Bachelorprojekt Kaare Tvedergaard Kristensen

Vejleder J. Bo Larsen

Det Biovidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet

Juni 2010

Sårbarhedsanalyse af den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland ‐Arresø og nærmeste opland

15 point bachelorprojekt
Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer, Center for Skov og Landskab

Produceret af: Kristel Helena Jelstrup Hansen, LAB07071 og Louise Liv Appelquist, LAB07014

Vejleder: Lektor Henrik Vejre og Seniorforsker Berit Charlotte Kaae fra Skov og Landskab/ By‐ og landskabsstudier

Projektophold hos: Naturstyrelsen i Nordsjælland

Dato for aflevering: 19. maj 2010

 

Er det muligt at reintroducere den Eurasiske los ( Lynx lynx ) i Kongerned Nordsjælland? (Pdf 5 Mb)

Bachelor projekt Københavns Universitet, Biologisk Institut

af Julie Ane Grove Hinsch

Vejleder: Torben Dabelsteen, Københavns Universitet, Biologisk Institut, Afd. for adfærdsbiologi samt hjælp fra Vildtkonsulent Niels Worm, Skov- og Naturstyelsen Nordsjælland

Aleveret: Fredag den. 4. juni 2010

Handikapvenlig sti ved Esrum Kloster og Møllegård (Pdf )

Pointopgave, Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen
af Linda Kjær Sønderby
Vejleder: Hjørdis Gade Jørgensen, Det Biovidenskablige Fakultet, LIFE - KU, Skov & Landskab, Nødebo
Afleveret juli 2010

GIS-værktøj til planlægning og drift af naturpleje på NST Nordsjælland (19 Mb pdf)

Virksomhedsprojekt, Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen
af Daniel hintz, afleveret juni 2011

Skov og Landskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Vejleder: Lektor Anne-Kristine Lauridsen, skov- og Landskab, Nødebo
Praktikvejleder: skovfoged Søren Agerlund, Naturstyrelsen i Nordsjælland

Sustainable Tourism and Development in Protected Areas 4Mb pdf
Experiences across Europe as guidance for an evolving National Park in Denmark

Master Thesisin the study program ENVEURO – Environmental Sciences in Europe University of Life Sciences
Copenhagen Universität
Hohenheim, Stuttgart
afLisa Prechtl,march 2012

Supervisor: Prof. Dr. Martin Dieterich
Co-Supervisor: Berit Charlotte Kaae
Ekstern vejleder: Ida Dahl-Nielsen

Sårbarhedsanalyse af Gribskov

Kandidatspeciale, Sårbarhedsanalyse af Gribskov
Zonering i Nationalpark Kongernes Nordsjælland, afleveret 15. feb. 2012

Vejleder: Helge Ro-Poulsen
Praktikvejleder: Ida Dahl-Nielsen, Naturstyrelsen Nordsjælland

Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Biologisk Institut, Sektion for Terrestrisk Økologi

Arrenæs - forslag til rekreativ udnyttelse og forbindelser

Bachelorprojekt på Landskabsarkitektur

Arrenæs - Planning for recreational use and availability
af Julie Lund Egetoft og Anna Gerd Ellerbæk

Vejleder: Henrik Vejre
Praktikvært: Søren Agerlund Rasmussen, Naturstyrelsen Nordsjælland

Skov og Landskab
Det Biovidenskabelige Fakultet
Københavns Universitet.
Maj 2012

Gurre Slotsruin og det omkringliggende landskab
(37GB pdf)


Bachelor projekt af Phi Sylvester Tidemann
Gurre Slotsruin og det omkringliggende landskab afleveret 23. maj 2014
Landskabsarkitektur ved Københavns Universistet
Vejleder: Henrik Vejre, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Ekstern vejleder: Ida Dahl-Nielsen, Naturstyrelsen Nordsjælland

 

Skovrejsning på Lønsgård - En del af den kommende Skævinge Skov
Bilag

 

Bachelorprojekt af Trine Fryjana Theede
Skovrejsning på Lønsgård - En del af den kommende Skævinge Skov
Vejleder: Jørgen Bo Larsen, institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Ekstern Vejleder: Ida Dahl Nielsen, Naturstyrelsen Nordsjælland

 

 Woodland grazing - effects of horse grazing on ground vegetation and forest structures.pdf

Master Thesis - Lasse Gottlieb
Woodland grazing
Effects of horse grazing on ground vegetation and forest structures
Vejleder: Rita Merete Buttenschøn
Ekstren vejleder: Niels Worm, Naturstyrelsen Nordsjælland
29.07.2015

Udpining af landbrugsjorde på Arrenæs Fra omdriftsjord til lysåben natur

Udpining af landbrugsjorde på Arrenæs - Fra omdriftsjord til lysåben natur
Reduction of soil fertility on farmland on Arrenæs - From arable land to pasturable grassland
Jakob Helmer Nielsen
Københavns Universitet - Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen, 2017
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning – Skovskolen
Vejleder: Anna Worm
15.6.2017

An investigation of the foundation for reintroducing the Eurasian otter (Lutra lutra) in northern Zealand

An investigation of the foundation for reintroducing the Eurasian otter (Lutra lutra) in northern Zealand
Stine Deepika Christiansen
Supervisor: Torben Dabelsteen
A thesis presented for the degree of Master of Science
Department of Geosciences and Natural Resource Management
University of Copenhagen - Denmark
6th of August, 2017

Anlæggelse af kavdaverpladser i Nordsjælland

Alexander Hede Lundstrøm og Anreas Kjærulf Sommer
Bachelor opgave - Delopgave 1
Skov-og Landskabsingeniør hold 2018
Vejleder: Nick Leyssac
14. juni 2018

 
Estimating change
A design proposal advocationg eperimentation wich climate adaption in an afforesrtation project.
Johannes Malte Schwaab
Supervisor: Erik Dahl Kjær
Department of Geosciences and Natural Resource Management
University of Copenhagen - Denmark
02.06.2020