Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturstyrelsen
Østsjælland

Naturstyrelsen i Østsjælland forvalter statens skove og naturarealer i Østsjælland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Enheden er projektleder for de lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


   

  Kontakt Naturstyrelsen Østsjælland

  På e-mail: 

  På telefon: 72 54 33 35

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Østsjælland
  Syvstjernen
  Fægyden 1
  3500 Værløse

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399996
  EAN: 5798000870185

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Kim Søderlund

  Skovrider
  Overordnet arealansvar, ejendomsadministration samt skovrejsning

  Stephan Springborg

  Naturvejleder
  Vildtkonsulent

  Lars Stubkjær Nielsen

  Skovfoged
  Arealudleje, landbrugsforpagtninger samt administration af Farum Sø, Furesø og Bastrup Sø

  Jens Nielsen

  Skovfoged
  Skovrejsning, naturpleje, naturgenopretning og pleje af fortidsminder. Skel mod naboer til skovene ved Buresø, Farum og Ganløse samt nye skove

  Dorte Flindt-Egebak

  Personaleleder - forstfuldmægtig
  Personaleadministration og maskiner samt vedligeholdelse af veje og stier. Skel mod naboer til Hareskovene, Nørreskoven, Vestskoven og Karlstrup Skov

  Jens Bjarke Hansen

  Skovfoged
  Hugst og salg af træ. Skel mod naboer til Tokkekøb Hegn, Ravnsholt Skov og Sønderskov

  Jesper Tranberg

  Forstfuldmægtig
  Budget samt udleje af bygninger og arealer. Friluftsliv og partnerskaber

  Charlotte Mølgaard

  Specialkonsulent
  Flyvestation Værløse - administration og udvikling

  Henrik Søfeldt Jørgensen

  Centerleder
  Naturcenter Herstedhøje - naturcenterets aktiviteter og tilbud

  Lone Folander

  Overassistent
  Bookninger på enhedens arealer og information om arrangementer

  Gitti Andersen

  Kontorfuldmægtig
  Regnskab

  Kim Moesgaard

  Skovløber

  Morten Ziegler Mortensen

  Skovløber

  Bo Bjerregaard

  Skovløber

  Thomas Wedel Friis

  Skovløber

  Lars Gregers Poulsen

  Skovløber

  Allan B. Iversen

  Skovløber

  Jens Trier Madsen

  Skovløber

  Morten Nielsen

  Skovløber

  Poul Henrik Jørgensen

  Skovløber

  Thomas Scheibel

  Skovløber

  Torben K. Andersen

  Skovløber

  William Siefert

  Skovløber

  Kristian Dagsland Nilsson

  Skovarbejder

  Dan Vinther

  Skovarbejder

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.