Naturstyrelsen
Søhøjlandet

Naturstyrelsen Søhøjlandet forvalter statens skove og naturarealer i Øst- og Midtjylland - både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Arealerne går fra Harrild Hede i vest til Nordby Bakker på Samsø i øst og fra Silkeborgskovene i nord til Vorsø i syd.

Vi rådgiver angående vildtskader og behandler dispensationer angående vildtforvaltning.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter samt skovrejsningsprojekter.

 

Kalender

  Se alle...

  Det kan du lave i naturen

  Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
  Læs mere om cookies

   

  Kontakt Naturstyrelsen Søhøjlandet

  E-mail: 

  Tlf. 72 54 39 51

   

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Søhøjlandet
  Vejlbo
  Vejlsøvej 12
  8600 Silkeborg

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399511
  EAN: 5798000860322

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Søren Hald

  Skovrider
  Chef for arealenheden

  Malene Qvistgaard

  Forstfuldmægtig
  Stedfortræder, ejendomsadministration, budget og regnskab,

  Lene Tiedemann

  Sekretær
  Bogholderi

  Louise Mattie Vendelbo

  Kontorassistent
  Webbooking, udlejning af Lystrupminde Naturskole

  Steen Fjederholt

  Skovfoged
  Biodiversitet, vildtpleje, vildtkonsulent (ulv og ulveangreb), arealansvarlig for Kompedal Plantage

  Niels Toftegaard Jensen

  Skovfoged
  Naturpleje og skovdrift, arealansvarlig for Gludsted Plantage, Bølling Sø og Den Skæve Bane

  Hans Jensen

  Skovfoged
  Friluftsliv, partnerskaber, frivillige, naturpleje, salg, arealansvarlig for Nørlund Plantage, Palsgård Skov og Ikast Byskov

  Torben Bøgeskov

  Naturcenterleder og naturvejleder
  Naturcenter Harrild Hede, friluftsliv, presse og kommunikation, arealansvarlig for Vorsø, Rugballegård Skov og Husoddestien

  Lars Bruun Hansen

  Vildtkonsulent
  Jagtprøver, Jagtlovgivning, Biotopplaner, Regulering af skadevoldende vildt

  Christian Lyllof Qvortrup

  Skovfoged
  Personaleskovfoged, arealansvarlig for Nordskoven, Bjørnholt og Trækstien

  Anders Søsted Skovfoged

  Skovfoged
  Nåletræsansvarlig, arealansvarlig for Vesterskoven, Kobskov Vest, Lysbro Skov og Samsø

  Knud Erik Hesselbjerg

  Forstfuldmægtig
  Partnerskaber og friluftsprojekter

  Anne Gro Thomsen

  Biolog, projektleder
  Vådområdeprojekter, lavbundsprojekter og LIFE projekter

  Mette Lynegaard Klenum

  Skov- og Landsskabsingeniør
  Naturpleje, græsningsaftaler, forpagtninger

  Marie Louise Simmelsgaard Platz

  Projektleder
  Lavbundsprojekter og vådområdeprojekter

  Thorbjørn Nørgård

  Skovfoged
  Løvtræsansvarlig, specialtræ, friluftsliv, arealansvarlig for Sønderskoven, Østerskoven, Thorsø Bakker og Himmelbjerget

  Anders Busse

  Specialkonsulent
  Skovrejsningsprojekter

  Per Kristensen

  Driftsleder/ingeniør
  Arealansvarlig for Vestbirk Vandkraftværk, ”Den genfundne Bro” og Bryrupbanestien

  Asbjørn Bech

  Driftsvagt
  Vestbirk Vandkraftværk

  Hans Christian Millgaard

  Skovløber
  Tjenestebolig i Kompedal Plantage

  John Larsen

  Skovløber og naturvejleder
  Tjenestebolig i Kompedal Plantage

  Hans Flø

  Skovløber
  Tjenestebolig på Harrild Hede/Nørlund Plantage

  Keld Martinussen

  Håndværker

  Jette Nielsen

  Håndværker, vicevært

  Gorm Andersen

  Skovløber
  Tillidsmand 3F

  Henning Nielsen

  Skovløber
  Pyntegrønt

  Steen Johansen

  Skovløber

  Mikkel Bruhn

  Skovløber

  Sten Løv Andersen

  Skovarbejder

  Martin B. Henriksen

  Skovløber

  Flemming Overgaard

  Skovløber

  Joachim Halfdan Krogh Krüger

  SLING-elev

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

  Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne