Naturstyrelsen
Søhøjlandet

Naturstyrelsen Søhøjlandet forvalter statens skove og naturarealer i Øst- og Midtjylland - både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Arealerne går fra Harrild Hede i vest til Nordby Bakker på Samsø i øst og fra Silkeborgskovene i nord til Vorsø i syd.

Vi rådgiver angående vildtskader og behandler dispensationer angående vildtforvaltning.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter samt skovrejsningsprojekter.

Abonnér på nyheder fra Søhøjlandet

Få Naturstyrelsen Søhøjlandets nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Det kan du lave i naturen


 

Kontakt Naturstyrelsen Søhøjlandet

E-mail: Obfuscated Email

Tlf. 72 54 39 51

Henvendelser om sæler på tlf. 72 54 39 52

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

 

Naturstyrelsen Søhøjlandet
Vejlbo
Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399511
EAN: 5798000860322

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Søren Hald

Skovrider
Chef for arealenheden

Louise Mattie Vendelbo

Kontorassistent
Webbooking

Tilde Bech Simonsen

Kontorfunktionær

Toran Maagaard Schwartz

Forstfuldmægtig
stedfortræder, ejendomsadministration, budget og regnskab

Malene Qvistgaard

Projektleder
Naturnationalpark Nørlund Plantage og Harrild Hede
Erik Dylmer

Hans Erik Dylmer

Projektleder Naturnationalpark Kompedal

Niels Toftegaard Jensen

Skovfoged
Naturpleje og skovdrift, arealansvarlig for Gludsted Plantage, Bølling Sø og Den Skæve Bane

Lars Bruun Hansen

Vildtkonsulent
Jagtprøver, Jagtlovgivning, Biotopplaner, Regulering af skadevoldende vildt

Christoffer Worm

Personaleskovfoged
Naturplejeprojekter

Christian Lyllof Qvortrup

Skovfoged, vildtkonsulent
arealansvarlig for Nordskoven og Bjørnholt

Mette Lynegaard Klenum

Skov- og Landsskabsingeniør
Naturpleje, §3 beskyttet natur og arealansvarlig for Samsø

Anders Busse

Specialkonsulent
Skovrejsningsprojekter

Anne Gro Thomsen

Biolog, projektleder
Vådområdeprojekter, lavbundsprojekter og LIFE projekter

Marie Louise Simmelsgaard Platz

Projektleder
Lavbundsprojekter og vådområdeprojekter

Thorbjørn Nørgård

Skovfoged
Friluftsliv, faciliteter, skovdrift, specialtræer, urørt skov, arealansvar for Silkeborgskovene, Trækstien, Himmelbjerget og Kloster Mølle

Karen Højfeldt Rasmussen

Biolog
Naturcenterleder, pressekontakt, friluftsliv

Anders Lund Jensen

Specialkonsulent
Klimalavbundsprojekter og vådområdeprojekter

Ditte Grube Barild

Biolog
På barsel

Markus Mellerup

Biolog
Naturpleje, forpagtninger, urørt skov og §3 beskyttet natur

Anne Jensen

Specialkonsulent
Klimalavbundsprojekter og vådområdeprojekter

Malene Ulrik

Biolog
Urørt skov og friluftsliv

Asla Fynbo Madsen

Sling-praktikant

Hans Christian Millgaard

Skovløber
Tjenestebolig i Kompedal Plantage

Per Kristensen

Driftsleder/ingeniør
Arealansvarlig for Vestbirk Vandkraftværk, ”Den genfundne Bro” og Bryrupbanestien

Asbjørn Bech

Driftsvagt
Vestbirk Vandkraftværk

Hans Flø

Skovløber
Tjenestebolig på Harrild Hede/Nørlund Plantage

Jette Nielsen

Håndværker, vicevært

John Larsen

Skovløber og naturvejleder

Gorm Andersen

Skovløber

Mikkel Bruhn

Skovløber

Sten Løv Andersen

Skovarbejder

Martin B. Henriksen

Skovløber
Tillidsmand 3F

Flemming Overgaard

Skovløber
Andreas Jensen

Andreas Demant Jensen

Skovløber

Ida Havelund Rasmussen

Skov- og naturteknikerelev

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne