Søhøjlandet

 

Naturstyrelsen Søhøjlandet forvalter de arealer, der ses på kortet - både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi arbejder også med overvågning af beskyttede naturtyper, og sjældne og beskytte planter og dyr.

Enheden er også involveret i en lang række grønne projekter til gavn for det lokale friluftsliv, ligesom vi er repræsenteret i de lokale Grønne Råd.

Søhøjlandet administerer også udlejningen af Lystrupminde Naturskole.


 

Kontakt Naturstyrelsen Søhøjlandet

På e-mail: ,

på telefon: 72 54 39 51

eller på fax: 86 80 47 30

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag til torsdag: 8.30 til 16.00
Fredag: 8.30 til 15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid kan du ringe direkte på kontakttelefonen.

Henvendelser om sæler skal ske til telefon 7254 3952.

 

Naturstyrelsen Søhøjlandet
Vejlbo
Vejlsøvej 12
8600 Silkeborg

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399511
EAN: 5798000860322

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Søren Hald

Skovrider
Naturpleje & arealdrift

Lars Bruun Hansen

Vildtkonsulent
Jagt, regulering & beredskab

Jan Kjærgaard

Naturvejleder
Beskyttet natur, sjældne arter, fortidsminder

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Naturstyrelsen
Søhøjlandet

Naturstyrelsen Søhøjlandet forvalter statens skove og naturarealer i Søhøjlandet  - både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver angående vildtskader og behandler dispensationer angående vildtforvaltning.

Vi arbejder også med overvågning af beskyttede naturtyper, og sjældne og beskytte planter og dyr.

Enheden er også involveret i en lang række grønne projekter til gavn for det lokale friluftsliv, ligesom vi er repræsenteret i de lokale Grønne Råd.

Kalender

    Se alle...


    Det kan du lave i naturen

    Forms RadioButton List Field *

    Felter med (*) skal udfyldes