Naturstyrelsen
Sønderjylland

Naturstyrelsen i Sønderjylland forvalter statens skove og naturarealer i Sønderjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


   

  Kontakt Naturstyrelsen Sønderjylland

  På e-mail: 

  På telefon: 72 54 35 00

  På fax: 74 65 23 32

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00

  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Sønderjylland
  Felstedvej 14
  6300 Gråsten

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399813
  EAN: 5798000860445

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Inge Gillesberg

  Skovrider
  Sønderjylland

  Esben Wendland

  Skovfoged
  Publikumsanlæg, fortidsminder og partnerskaber

  Klaus Sloth

  Vildtkonsulent
  Jagt og fiskeri, bekæmpelse af afrikansk svinepest

  Per Lorenzen

  Skovfoged
  Maskindrift, skovdrift, hugst, flis

  Susanne Thomsen

  Distriktssekretær
  Webbooking, regnskab, folder og skilte

  Martin Østergaard Mariager

  Forstfuldmægtig
  Statslig skovrejsning, projekter, økonomi

  Rune Juelsborg Karsten

  Forstfuldmægtig
  Ejendomsadministration, naturforvaltningsprojekter, LIFE

  Hans-Jørgen Ellemand

  Skovfoged
  Personaleansvarlig for skovarbejderne, Haderslev Dyrehave, Christiansdal Elværk

  John Callesen

  Skovfoged
  Landbrug, hugst, flis, veje, forpagtninger

  Martin Reimers

  Skovfoged
  Naturpleje, bygningsvedligehold

  Trine Sørensen

  Naturskoleleder
  Skovlyst Naturskole

  Mik Haar

  Naturskoleleder
  Kelstrup Naturskole

  Jens Jakob Fristed Sørensen

  Skovløber/Naturvejleder
  Haderslev Dyrehave

  Preben Knudsen

  Skovløber
  Karpedrift

  Erling Plath

  Skovarbejder

  Morten Krause Hansen

  Skovarbejder

  Ole Fogh Pedersen

  Skovløber

  Ove Diedrichsen

  Skovarbejder

  Steffen K. Panton

  Skovløber

  Terkild Straarup

  Skovløber

  Thor Ihle

  Skovløber

  Rasmus Frederik Duus

  Skov- og Landskabstekniker elev

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

  Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne