Naturstyrelsen
Storstrøm

Naturstyrelsen Storstrøm forvalter statens skove og naturarealer på Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Det kan du lave i naturen

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

 

Kontakt Naturstyrelsen Storstrøm

På e-mail:  

På telefon: 54 43 90 13

Naturstyrelsen har åben:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Storstrøm
Hannenovvej 22
4800 Nykøbing F.

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399902
EAN: 5798000860216

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Claus Jespersen

Skovrider
Chef for arealforvaltningen, vildtforvaltning og jagtprøver

Helge Raakjær Frost

Forstfuldmægtig
Souschef, bygningsadministrator, økonomiansvarlig

Mette Skat Buhr

Personaleskovfoged, driftsskovfoged

Lars Richter Nielsen

Vildtkonsulent
Jagtprøver, reguleringstilladelser, vildtreservater, Jagt

Jytte M. Rasmussen

Kontorfuldmægtig
Storstrøm

Elly Andersen

Projektleder
Friluftsprojekter, partnerskaber formidling

Torben Hviid

Biolog
Pleje af Holmegaards Mose, projektleder for LIFE projekt Holmegaards Mose, Pas På-kort

Marie Roland

Naturvejleder
Naturvejledning, legepladstilsyn, livstræer, aktiviteter, webbooking

Jørgen Sandby Nielsen

Specialkonsulent
Projektleder for naturgenopretnings- og biodiversitetsprojekter

HC Gravesen

Skovfoged
Friluftsliv partnerskaber beredskabplan Møns Klint

Ida Olsen Marquardtsen

Skovfoged
Naturpleje, græsningsaftaler, forpagtninger

Tania Lundberg Lykkegaard

Naturskoleleder
Avnø Naturskole

Jacob Korre Dissing

Projektmedarbejder
Friluftsliv, faciliteter, velkomstarealer, myndighedsansøgninger

Kasper Søby Eriksen

SLing - praktikant
Praktikant

Mads Borre

Skovløber
Tilsyn og drift af arealer på Lolland og Falster, tilsyn, vildtreservater

Helle Stuhr

Skovløber
Tilsyn og drift af Storstrøms arealer på Møn

Martin Bøgelund Petersen

Skovløber
Tilsyn og drift af Storstrøms arealer på Sjælland

Troels Olsen

Skovarbejder
Tilsyn og drift af Storstrøms arealer på Sjælland

Brian Truelsegaard

Serviceassistent
Tilsyn og drift, Lodshuset og Albuen

Johnny Guldhammer

Fårehyrde
Tilsyn Halskov Vænge

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne