Naturstyrelsen
Storstrøm

Naturstyrelsen Storstrøm forvalter statens skove og naturarealer på Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen


   

  Kontakt Naturstyrelsen Storstrøm

  På e-mail:  

  På telefon: 54 43 90 13

  Naturstyrelsen har åben:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00
  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Storstrøm
  Hannenovvej 22
  4800 Nykøbing F.

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399902
  EAN: 5798000860216

  Find vej (Google maps)

  Lokale medarbejdere

  Claus Jespersen

  Skovrider
  Chef for arealforvaltningen, vildtforvaltning og jagtprøver

  Helge Raakjær Frost

  Forstfuldmægtig
  Souschef, bygningsadministrator, økonomiansvarlig

  Mette Skat Buhr

  Personaleskovfoged, driftsskovfoged

  Lars Richter Nielsen

  Vildtkonsulent
  Jagtprøver, reguleringstilladelser, vildtreservater, Jagt

  Jytte

  Sekretær
  Storstrøm

  Elly Andersen

  Projektleder
  Friluftsprojekter, partnerskaber formidling

  Torben Hviid

  Biolog
  Pleje af Holmegaards Mose, projektleder for LIFE projekt Holmegaards Mose, Pas På-kort

  Marie Roland

  Naturvejleder
  Naturvejledning, legepladstilsyn, livstræer, aktiviteter, webbooking

  Jørgen Sandby Nielsen

  Specialkonsulent
  Projektleder for naturgenopretnings- og biodiversitetsprojekter

  HC Gravesen

  Skovfoged
  Friluftsliv partnerskaber beredskabplan Møns Klint

  Ida Olsen Marquardtsen

  Skovfoged
  Naturpleje, græsningsaftaler, forpagtninger

  Tania Lundberg Lykkegaard

  Naturskoleleder
  Avnø Naturskole

  Johnny Guldhammer

  Fårehyrde
  Tilsyn Halskov Vænge

  Mads Borre

  Skovløber
  Tilsyn og drift af arealer på Lolland og Falster, tilsyn, vildtreservater

  Helle Stuhr

  Skovløber
  Tilsyn og drift af Storstrøms arealer på Møn

  Kristian Graubæk

  Skovløber
  Tilsyn og drift af Storstrøms arealer på Møn

  Martin Bøgelund Petersen

  Skovløber
  Tilsyn og drift af Storstrøms arealer på Sjælland

  Troels Olsen

  Skovarbejder
  Tilsyn og drift af Storstrøms arealer på Sjælland

  Brian Truelsegaard

  Serviceassistent
  Tilsyn og drift, Lodshuset og Albuen

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

  Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne