Naturstyrelsen
Thy

Naturstyrelsen Thy forvalter statens skove og naturarealer i Thy, Hanherred og på Mors – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver om jagt- og vildtforvaltning. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Det må du lave i naturen


 

Kontakt Naturstyrelsen Thy

På e-mail: Obfuscated Email - bemærk at der kan forventes en svartid på op til en uge.

På telefon: 72 54 39 65

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00

Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Thy
Søholt
Søholtvej 6, Vester Vandet
7700 Thisted

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399570
EAN: 5798000860551

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Ole Noe

Skovrider
Ledelse

Claus Rasmussen

Chefkonsulent
Det Nationale Testcenter for Fremtidens Vindmøller

Tommy Hansen

Vildtkonsulent
Jagt og Vildtforvaltning

Morten Brown Stummann

Forstfuldmægtig
Økonomi, friluftsliv, partnerskaber

Henrik Olsen

Projektleder Naturnationalpark Hanstholm

Charlotte Røge Frost

Sekretær
Bogholderi, borgerbetjening

Cornelia Maj Christensen

Biolog
Naturpleje og Forvaltning

Per Kynde

Skovfoged/Personaleleder
Maskiner og redskaber

Tobias Thygesen Buur

Projektleder
Klima-lavbundsprojekter

Maibrit Brix Christensen

Sekretær
Bogholderi, borgerbetjening, jagtudleje, jagtprøve, It- og telefoni, journalisering, presse

Per Hyttel

Skovfoged
Personaleleder

Malthe Barnkob Lehrmann

Friluftsmedarbejder

Maria Michelsen

Naturforvalter

Sofie Ahlefeldt Gernow

Skov- og landskabsingeniør

Henrik Kjær Bak

Skovløber i Tved
webbooking, og koordinerende naturvejleder

Paul Anisimow

Skovløber i Kollerup Plantage
Traktorfører

Klaus David Jensen

Skovløber I Vandet, Vilsbøl og Nystrup
Naturvejleder

Jan Bagger Christensen

Skovløber I Lild Plantage
Naturvejleder

Jens Jørgen Sørensen

Skovløber i Nystrup, Vandet og Vilsbøl Plantage

Ebbe Frost

Skovarbejder
Traktorfører

Tonny Toftdal

Skovløber i Rønhede Plantage
Naturvejleder

Axel Stobberup

Skovløber i Stenbjerg Plantage

Finn Kobberø

Skovarbejder
Traktorfører

Kaj Svendsen Pedersen

Skovarbejder
Traktorfører

Ole Søndergaard

Skovløber i Hvidbjerg Plantage
Naturvejleder

Svend Erik G. Thomsen

Skovarbejder

Kent Nielsen

Skovarbejder

Karsten Petersen

Skovarbejder

Preben Røge

Skovarbejder
Mårhund

Jens Jakobsen Jensen

Skovarbejder

Ole Valente

Skovarbejder

Lea Jakobsen Hjortshøj

Skov-og Naturteknikerelev

Matti Swanson

Skov- og naturplejerelev

Listen viser medarbejdere på enheden. Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 72 54 39 65.

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne