Naturstyrelsen
Thy

Naturstyrelsen Thy forvalter statens skove og naturarealer i Thy, Hanherred og på Mors – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver om jagt- og vildtforvaltning. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Det må du lave i naturen

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

 

Kontakt Naturstyrelsen Thy

På e-mail: 

På telefon: 72 54 39 65

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00

Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Thy
Søholt
Søholtvej 6, Vester Vandet
7700 Thisted

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399570
EAN: 5798000860551

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Claus Rasmussen

Konstitueret skovrider
Ledelse, Økonomi og Det Nationale Testcenter for Fremtidens Vindmøller

Tommy Hansen

Vildtkonsulent
Jagt og Vildtforvaltning, arealansvarlig for Hanstholmvildtreservat og Tved plantage mfl.

Morten Brown Stummann

Forstfuldmægtig
Partnerskaber, koordinerende naturvejleder, frivilligekoordinator, presseansvarlig

Charlotte Røge Frost

Sekretær
Bogholderi, borgerbetjening

Cornelia Maj Christensen

Biolog
Naturmedarbejder

Per Kynde

Skovfoged/Personaleleder
Arealansvar Agger Tange, Lodbjerg-, Rønhede- og Hvidbjerg Plantager, Personaleledelse Thy Vest, Maskiner og redskaber

Maibritt Brix Christensen

Sekretær
Bogholderi, borgerbetjening, jagtudleje, jagtprøve, It- og telefoniansvarlig

Per Hyttel

Skovfoged

Henrik Schjødt Kristensen

Skovfoged
Klitplantør, naturpleje, invasive arter

Thomas Wessel Fyhn

Skovfoged
Faciliteter

Jacob Alstrup Aalborg

Skovfoged
Skovning, kultur, udbud og indkøb

René Rottbøll Poulsen

Skov- og landskabsingeniør praktikant

Paul Anisimow

Skovløber
Skovløber i Kollerup Plantage, traktorfører

Klaus David Jensen

Skovløber
Skovløber i Svinkløv Plantage, naturvejleder

Jan Bagger Christensen

Skovløber
Skovløber i Lild Plantage, naturvejleder

Jens Jørgen Sørensen

Skovarbejder

Ebbe Frost

Skovarbejder
Traktorfører

Tonny Toftdal

Skovløber
Skovløber i Rønhede Plantage, naturvejleder

Axel Stobberup

Skovløber
Skovløber i Stenbjerg Plantage

Henrik Kjær Bak

Skovløber
Skovløber i Tved Plantage, naturvejleder

Finn Kobberø

Skovarbejder
Traktorfører

Ole Søndergaard

Skovløber
Skovløver i Hvidbjerg Plantage, Naturvejleder

Kaj Svendsen Pedersen

Skovarbejder
Traktorfører

Kent Nielsen

Skovarbejder

Svend Erik G. Thomsen

Skovarbejder

Karsten Petersen

Skovarbejder

Preben Røge

Skovarbejder

Jens Jakobsen Jensen

Skovarbejder

Ole Valente

Skovarbejder

Laura Sprogø Brinkmann

Skov- og naturtekniker elev

Freja Nordmark Eriksen

Skov- og naturtekniker elev

Listen viser medarbejdere på enheden. Skovarbejdere kontaktes via lokalkontoret på tlf 72 54 39 65.

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne