Invitation til offentlig tur Statsligt vådområdeprojekt Flade Sø

24-06-2022

Naturstyrelsen Thy gennemfører i øjeblikket et større
anlægsarbejde ved Flade Sø.
Hovedformålet med projektet er genskabe sammenhæng
mellem Ørum og Flade Søer og herved forbedre
vandmiljøet i Limfjorden.
Derfor afholdes en offentlig tur for alle interesserede.
Tidspunkt: tirsdag den 28. juni 2022 - kl. 19:00.
Mødested: Ved byggepladsen ved Kastet Å, som er
beliggende øst for Aggervej 34, 7770 Vestervig.
Vel mødt.

Se annonce til Flade Off tur.pdf

 

Kontakter: Henrik Schjødt Kristensen 22221620 eller Per Kynde 22221610.