03-10-2022

Godt 50 interesserede var mødt op, da Naturstyrelsen Thy torsdag fyraften inviterede indenfor på de 224 indhegnede hektar ved Klitmøller, hvor 10 konik-heste nu går året rundt, for at skabe bedre natur på området og give os ny viden om helårsgræsning på klithederne.

Hestene blev sat ud omkring 1. august, og efter de første to måneder kunne Naturstyrelsen fortælle, at projektet – der er et samarbejde mellem Thisted Kommune, Nationalpark Thy og Naturstyrelsen Thy – er kommet godt fra start.

Hestene trives, de bruger hele det store areal godt, og de æder både af græsser, hedelyng og rynket rose på arealerne.

deltagere på mødet (foto Nationalpark Thy)

Der har været rejst en del bekymringer på de sociale medier om hestenes ve og vel. To dyrlæger har netop tilset flokken, og de har konstateret, at alle dyr er ved godt huld. Hvilket de fremmødte selv kunne se, da den tobenede flok, efter Naturstyrelsen oplæg og svar på mange gode spørgsmål, beså den firbenende.

Derudover blev det understreget, at hestene bliver tilset hver dag af den private ejer, der vurderer hestenes stand og huld. Ved den mindste mistanke om mistrivsel eller mangel på føde vil der blive tilskudsfodret på arealet eller de berørte heste vil blive taget ud.

Hestene er nysgerrige, men holder afstand til os, hvis vi holder afstand til dem. Derfor er det ekstra vigtigt, at man ikke fordrer dyrene, når man besøger området. Bliver de vant til at forbinde mennesker med godbidder, kan de nemlig hurtigt blive for opsøgende. Derfor; nyd synet af hestene i landskabet på afstand.