Naturstyrelsen
Trekantsområdet

Vi forvalter statens skove og naturarealer i Trekantsområdet i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Arealerne går fra Boller skovene i nord til stenderup halvøen i syd og fra Hastrup Plantage i vest til kysten i øst.

Vi rådgiver om særligt beskyttede arter og vi yder hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt.

Vi er ligeledes projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter, bl.a. Klima-lavbundsprojekter.

 

Det kan du lave i naturen


Kontakt Naturstyrelsen Trekantsområdet

På e-mail: Obfuscated Email

På telefon: 72 54 35 85

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00

Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Trekantsområdet
Gjøddinggård, Førstballevej 2
7183 Randbøl

CVR nr. 33157274
P-nr. 1022512982
EAN: 5798000860650

Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Inken Breum Larsen

Skovrider
Trekantsområdet

Andreas Bjerre Scheffel

Forstfuldmægtig

Gert Hougaard Rasmussen

Chefkonsulent, kulturhistoriker og naturvejleder
Friluftsliv og fortidsminder

Kim Klitsgaard

Skovfoged
Personaleleder, bygninger

Jørgen Møller Nissen

Skovfoged
Naturnær skovdrift

Simon Bo Sørensen

Skovfoged
Vildtforvaltning

Rasmus Christiansen

Skovfoged
Naturforvaltning, friluftsfaciliteter

Marc Hammer Holck

Biolog
Naturforvaltning og projekter

Kasper Kolbjørn Nielsen

Biolog
Projektleder naturprojekter

Morten Grathe

Skov- og landskabsingeniør

Conny Balsgård Thomsen

Kontorassistent
Journalmedarbejder, faktura, Webbooking

Else Marie Broch

Overassistent
Kontering, debitorer, abonnementer, ejendomsskatter

Marco Alexander Bojen Thomsen

Skov- og landskabsingeniør praktikant

Karoline Østergaard Simonsen

Natur- og Kulturformidler praktikant

Frederikke Nørbæk

Studentermedhjælper

Michael Carlsen

Skovløber

Peter Bülow Hansen

Skovløber
Mårhundebekæmpelse

Henrik Lundsberg

Skovløber

Jan Hansen

Skovløber
Holger Hansen

Holger Hansen

Skovløber og naturvejleder

Kasper David Kristoffersen

Skovløber

Kamilla Askholm Jørgensen

Skov- og Naturteknikerelev

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne