Naturstyrelsen
Vadehavet

Naturstyrelsen i Vadehavet forvalter statens skove og naturarealer i
området omkring Vadehavet – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.
Vi behandler ansøgninger om regulering af skadevoldende vildt jf. vildtskadebekendtgørelsen, samt afholder jagt- og bueprøver m.m.
Enheden er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Det kan du lave i naturen

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

 

Kontakt Naturstyrelsen Vadehavet

E-mail: 
Telefon: +45 72 54 33 31
 

Åbningstider

Mandag-torsdag: 08.30-16.00
Fredag: 08.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Vadehavet
Skovridervej 3, Arnum
6510 Gram

Find vej (Google maps)

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399678
EAN: 5798000860667

 

Lokale medarbejdere

Bent Rasmussen

Skovrider
Arealdrift, friluftsliv, naturforvaltningsprojekter, jagt- og vildtforvaltning

Christian Brix Søndergaard

Skovfoged
Personaleskovfoged, skovdrift og certificering

Anders Hauge Rahbek

Skovfoged
Formidling, friluftsliv, faciliteter, webbooking og vildsvinehegn

Thomas Iversen Klindt

Vildtkonsulent
Naturstyrelsen Vadehavet

Martin Brink

Landskabsforvalter
Naturforvaltning, lavbundsprojekter og biodiversitet

Mads Østergaard Brun

Skovfoged
Naturforvaltning

Ditte Riis Hansen

Enhedssekretær
Administration, økonomi og IT

Merlin Hans

Skovfoged
Skovdrift og vildsvinehegn

Asger Thode Kristensen

Naturforvalter
Lavbundsprojekter og vandløb

Jens Hjerrild Hansen

Skovfoged
Orlov indtil maj 2021

Poul Erik Lange

Skovløber i Draved Skov
Naturvejledning

Giuke Dahl Kretzschmer

Skovløber ved Margrethe Kog

Per Petersen

Skovløber i Kirkeby Plantage
Rømø

Steen K. Pedersen

Skovarbejder
Naturvejledning

Jan Schmidt

Skovarbejder

Henning Ravn

Skovarbejder

John Nicolajsen

Skovarbejder
Skovarbejdere kontaktes via lokalenheden på tlf. 72 54 33 31

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne