Naturstyrelsen
Vendsyssel

Naturstyrelsen i Vendsyssel forvalter statens skove og naturarealer i Vendsyssel – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt. 

Ny skov ved Slotved Skov

Naturstyrelsen, Hjørring Kommune og en række lokale interessegrupper rejser ny skov.
Læs om projektet: Skovrejsning Slotved Skov

Skovbryn omkranser åbne, bakkede sletter

Enheden administrerer noget af landets mest storslåede natur i Vendsyssel samt på Læsø og Hirsholmene i Kattegat.
Skovene er hovedsageligt nåleskovsplantager, anlagt for at dæmpe sandflugten i forrige århundrede, men også både gamle og yngre løvskove kan man finde her.

Kalender

  Se alle...


  Det kan du lave i naturen

   

  Kontakt Naturstyrelsen Vendsyssel

  E-mail: 

  Tlf. 72 54 36 53

   

  Naturstyrelsen har åbent:

  Mandag-torsdag: 8.30-16.00

  Fredag: 8.30-15.00

  Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

  Naturstyrelsen Vendsyssel
  Sct. Laurentii Vej 148
  9990 Skagen

  CVR nr. 33157274
  P-nr. 1016399546
  EAN: 5798000860537

  Find vej (Google maps)

   

  Lokale medarbejdere

  Jesper A. Blom Hansen

  Skovrider
  Chef for enheden

  Tina Ellis Pedersen

  Sekretær
  Borgerhenvendelser og webbooking. Regnskab.

  Christina Kjærby

  Forstfuldmægtig
  Økonomistyring. Ejendomsadministration (køb og salg), sommerhusgrunde og campingpladser. Klitsyn/sandflugt.

  Bjarke Huus Jensen

  Biolog
  Naturpleje, monitering og biodiversitet. Bortforpagtning af græsningsarealer. LIFE-projekter.

  Søren Møller Pedersen

  Skovfoged
  Personaleledelse. Maskindrift. Kreaturhold på Læsø. Store Vildmose.

  Mogens Sonne Hansen

  Skovfoged og vildtkonsulent
  Skovdrift. Jagt og vildtforvaltning. Slotved Dyrehave.

  Helene Overby

  Skovfoged
  Friluftsliv og faciliteter. Skovrejsning. Hirsholmene.

  Helle Kold Jespersen

  Projektleder
  LIFE Råbjerg (WETHAB)

  Karsten Frisk

  Projektleder
  LIFE Hulsig (REWETDUNE). Bygninger.

  Bjarne Jørgensen

  Skovløber - Ålbæk Plantage
  Regnskab LIFE projekter.

  Lene Kappelborg

  Centerleder
  Det Grå Fyr

  Mikael Olesen

  Skovarbejder - Skagen Plantage og Råbjerg Mose

  Lars Pedersen

  Skovløber - Bunken Plantage, Råbjerg Plantage og Råbjerg Mile

  Thomas Nielsen

  Skovarbejder - Tversted Plantage, Tversted Rimmer og Skovrejsning ved Hjørring

  Tina Dinesen

  Skovarbejder - Tversted Plantage

  Karsten Birkebæk

  Skovløber - Uggerby Plantage og Tversted Klit

  Jørgen Jensen

  Skovløber - Lilleheden Plantage, Tornby Plantage, Kærsgård Strand, Rubjerg Plantage og Kajholm

  Niels Jørgen Pedersen

  Skovløber - Slotved Dyrehave og Mosbjerg
  Kreaturpasser - Store Vildmose

  Jan Hartmann Hansen

  Kreaturpasser - Store Vildmose

  Brian Overbeck Hansen

  Traktorfører - Store Vildmose

  Flemming Henriksen

  Skovløber - Blokhus Plantage. Hune Plantage. Nybæk Plantage og Lille Norge
  Kreaturpasser - Store Vildmose

  Martin Kristensen

  Skovarbejder - Blokhus Plantage, Tranum Plantage, Sti 100, Grishøjgårds Krat, Lunken og Slettingen

  Per Pedersen

  Skovløber - Læsø
  Dyrehold

  Kristian Rafn

  Skovarbejder - Læsø
  Dyrehold

  John Larsen

  Skovarbejder - Læsø

  Rasmus Frost Kristensen

  Skov- og naturteknikerelev

  Mike Lorenzen

  Skov- og landskabsingeniør praktikant

  Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

  Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

  Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

  Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne