Naturstyrelsen
Vendsyssel

Naturstyrelsen i Vendsyssel forvalter statens skove og naturarealer i Vendsyssel – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning. Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt. 

Enheden administrerer noget af landets mest storslåede natur i Vendsyssel samt på Læsø og Hirsholmene i Kattegat. Skovene er hovedsageligt nåleskovsplantager, anlagt for at dæmpe sandflugten i forrige århundrede, men også både gamle og yngre løvskove kan man finde her.

Det kan du lave i naturen

 

Kontakt Naturstyrelsen Vendsyssel

E-mail: Obfuscated Email

Tlf. 72 54 36 53

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00

Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Vendsyssel
Sct. Laurentii Vej 148
9990 Skagen

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399546
EAN: 5798000860537

Find vej (Google maps)

 

Lokale medarbejdere

Jesper A. Blom Hansen

Skovrider
Chef for enheden

Tina Ellis Pedersen

Sekretær
Borgerhenvendelser og webbooking. Regnskab.

Christina Kjærby

Forstfuldmægtig
Økonomistyring. Ejendomsadministration (køb og salg), sommerhusgrunde og campingpladser. Klitsyn/sandflugt.

Bjarke Huus Jensen

Biolog
Naturpleje, monitering og biodiversitet. Bortforpagtning af græsningsarealer. LIFE-projekter.

Søren Møller Pedersen

Skovfoged
Personaleledelse. Maskindrift. Kreaturhold på Læsø. Store Vildmose.

Mogens Sonne Hansen

Skovfoged og vildtkonsulent
Skovdrift. Jagt og vildtforvaltning. Slotved Dyrehave.

Helene Overby

Skovfoged
Friluftsliv og faciliteter. Skovrejsning. Hirsholmene.

Helle Kold Jespersen

Projektleder
LIFE Råbjerg (WETHAB)

Bjarne Jørgensen

Skovløber - Ålbæk Plantage
Regnskab LIFE projekter.

Kristian Trier Nipper

Naturmedarbejder

Lene Kappelborg

Centerleder
Det Grå Fyr

Helle Lyngbak

Projektleder Naturnationalpark Tranum
Tranum naturnationalpark

Mike Lorenzen

Naturmedarbejder

Michael Olesen

Skovarbejder - Skagen Plantage, Råbjerg Mose og Hirsholmene

Lars Pedersen

Skovløber - Bunken Plantage, Råbjerg Plantage og Råbjerg Mile

Tina Dinesen

Skovløber - Tversted Plantage

Thomas Nielsen

Skovarbejder - Tversted Plantage, Tversted Rimmer og Skovrejsning ved Hjørring

Jørgen Jensen

Skovløber - Lilleheden Plantage, Tornby Plantage, Kærsgård Strand, Rubjerg Plantage og Kajholm

Niels Jørgen Pedersen

Skovløber - Slotved Dyrehave og Mosbjerg
Kreaturpasser - Store Vildmose

Jan Hartmann Hansen

Kreaturpasser - Store Vildmose

Brian Overbeck Hansen

Traktorfører - Store Vildmose

Flemming Henriksen

Skovløber - Blokhus Plantage. Hune Plantage. Nybæk Plantage og Lille Norge
Kreaturpasser - Store Vildmose

Martin Kristensen

Skovarbejder - Blokhus Plantage, Tranum Plantage, Sti 100, Grishøjgårds Krat, Lunken og Slettingen

Rasmus Frost Kristensen

Skovløber Tranum

Kristian Rafn

Skovarbejder - Læsø
Dyrehold

Kristina Sønderkjær Jensen

Studentermedhjælper
Det Grå Fyr

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne