Naturstyrelsen
Vestjylland

Naturstyrelsen i Vestjylland forvalter statens skove og naturarealer i Vestjylland – både i forhold til drift og pleje, friluftsliv og naturvejledning.

Vi rådgiver land- og skovbrug om særligt beskyttede arter, og dæmper problematisk sandflugt på strækningen fra Thyborøn til Sidselbjerg Strand ved Houvig.

Derudover yder vi hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi er projektleder for forvaltningsplanen for mink.

Enheden er desuden projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Det kan du lave i naturen


 

Kontakt Naturstyrelsen Vestjylland

På e-mail: Obfuscated Email

På telefon: 72 54 36 64

 

 

Naturstyrelsen har åbent:

Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00

Ved uopsættelige henvendelser uden for kontortid benyt kontakttelefonen.

Naturstyrelsen Vestjylland
Sønderby
Gl. Landevej 35
Fabjerg
7620 Lemvig

CVR nr. 33157274
P-nr. 1016399449
EAN: 5798000860605


Find vej (Google maps)

Lokale medarbejdere

Poul Ravnsbæk

Skovrider
Chef for Naturforvaltningsenheden

Jens Henrik Jakobsen

Vildtkonsulent

Henning Fjord Aaser

Biolog

Tina C. M. Pedersen

Biolog

Jens Peter Clausen

Skovfoged
Skovdrift, hugst og flisning

Janni Egestad Kristiansen

Landskabsforvalter

Anders Storgaard Rask

Fuldmægtig
Partnerskabsaftaler, kommunesamarbejder, friluftsliv

Anette Kuchartik

Sekretær
Regnskab, sekretær for Brugerrådet, booking af naturvejledning, "Ud i Naturen"

Paul Schmidt Andersen

Personaleleder
Publikumsfaciliteter, vedligeholdelse af veje, salg af pyntegrønt og mos

Søren Bay Højbjerg

Skovfoged
Foryngelse af skov, naturgenopretningshugst, arealdata

Lasse Hermansen

Naturmedarbejder

Kristian Havskov Jensen

Naturcenterleder

Stinna Susgaard Filsø

Projektleder

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Naturmedarbejder

Tanja Kirkeby Kaiser

Naturmedarbejder

Helle Ostenfeldt Kalkrup

Specialkonsulent

Brian Kjølhede Jensen

Skovløber, naturvejleder
Tjenestebolig i Husby Klitplantage

Bjarne Friis Christiansen

Håndværker

Karsten Lund Jensen

Skovløber, naturvejleder
Tjenestebolig i Klosterheden

Claes Bo Fiskbæk

Håndværker

Jens Martin Bøving

Skovløber
Tjenestebolig i Søby

Benny Lynggård

Skovløber
Tjenestebolig i Feldborg Nørreskov

Egon Christensen

Skovarbejder

Peter Stein Strüssmann

Skovarbejder

Jakob Rolighed

Skovarbejder

Jens Erik Bro

Skovløber
Tjenestebolig i Klosterheden

Niels Dragsdal Nielsen

Skovløber
Tjenestebolig i Skårmose Plantage

Tage Jensen

Skovløber
Tjenestebolig i Stråsø Plantage

Brian Dahl Buskbjerg

Skovarbejder

Anders Sigfred Hellemose

Skovløber
Tjenestebolig i Hoverdal Plantage

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Naturstyrelsen modtager tilskud fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskuddet går til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten. Naturstyrelsen modtager også Økologisk Arealtilskud. Tilskuddet går til at omlægge og drive landbrugsarealer økologisk for at opnå en række fordele for miljøet og biodiversiteten.

Endvidere modtages tilskud til etablering af naturlig hydrologi i Natura 2000-områder for at forbedre levevilkårene for arterne i udpegningsgrundlaget, samt tilskud til "Rydning og forberedelse til afgræsning" i Natura 2000-områder, som har til formål at rydde tilgroede arealer og/eller forberede til afgræsning.

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne