Fri teltning i Vestjylland

07-05-2020

Frem med telt, stormkøkken og pløkfedt - miljøminister Lea Wermelin udvider muligheden for overnatning i telt i statsskovene.

I Vestjylland er det nu muligt at overnatte flere steder end der hvor det tidligere var tilladt.

De nye skove er: to store områder i Klosterheden (øst og vest), i den sydlige del af Husby Klitplantage, en del af Fejsø Plantage og Torsted Plantage samt østenden af Hoverdal Plantage. 

Fra tidligere udpegninger har det været muligt af overnatte i mindre dele af Klosterheden, Skalstrup, Møborg, Åbjerg skove, en mindre del i nordenden af Husby Klitplantage, Lystbæk, Ormstrup, Skårmose, Ølgryde, Borbjerg plantager, Feldborg Nørreskov, Vinderup Skov, Haunstrup Brunkulsleje og Løvbakke Skov.

Så det er nu et betragteligt areal, der er åbent for fri teltning.

Se mere her - nederst kam man åbne et kort over telt-områderne fra Ud i naturen

Læs også nyheden her - hvor du også kan finde info om reglerne for fri teltning.

Flere oplysninger: skovrider Poul Ravnsbæk, 20 30 43 40 - eller skovfoged/vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen, 20 31 11 80