Lovstof

Se, hvilke love og bekendtgørelser Naturstyrelsen administrerer.

Lov om Skjern Å Naturprojekt

Lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten 

Lov om Domaineeiendommes Afhændelse

Lov om en saltvandssø i Margrethe Kog

Delegationsbekendtgørelsen

Lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser