Miljøstyrelsen er overordnet statslig myndighed på vand- og naturområdet, og Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets skov- og naturarealer og gennemfører projekter til gavn for biodiversitet og friluftsliv. 

Se hvilke love Miljøstyrelsen administrerer