Lovstof

Se, hvilke love og bekendtgørelser Naturstyrelsen administrerer.

Lov om Skjern Å Naturprojekt

Lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten 

Lov om Domaineeiendommes Afhændelse

Lov om en saltvandssø i Margrethe Kog

Delegationsbekendtgørelsen

Lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser

 

Midlertidige bestemmelser

Tidsbegrænset forbud mod opsætning af droner indenfor dyrehavehegnet i Jægersborg Dyrehave

Læs mere om forbuddet i Jægersborg Dyrehave her

Se kort over dyrehavehegnet her

Tidsbegrænset forbud mod opsætning af droner på dele af Møns Klint af hensyn til ynglende vandrefalke

Læs mere om forbuddet på dele af Møns Klint her

 

 

Miljøstyrelsen er overordnet statslig myndighed på vand- og naturområdet, og Naturstyrelsen forvalter Miljøministeriets skov- og naturarealer og gennemfører projekter til gavn for biodiversitet og friluftsliv. 

Se hvilke love Miljøstyrelsen administrerer