Har du set en sjælden eller truet art?

Hjælp Naturstyrelsen med at registrere og beskytte sjældne og truede arter på statens arealer mod unødig forstyrrelse og skader.

Naturstyrelsen registrerer nøglebiotoper (f.eks. grævlingegrave og redetræer) og sjældne eller truede arter, som har leve- eller ynglested på Naturstyrelsens arealer. Registreringen er vigtig, da den giver mulighed for at undgå forstyrrelse eller ødelæggelse af f.eks. redetræer eller sårbare plantesamfund i forbindelse med forvaltningen af arealerne.

Naturstyrelsen registrerer arter i trusselskategorierne CR (kritisk truet), EN (truet), VU (sårbar) og NT (næsten truet). Om arter kan betegnes som sjældne eller truede fremgår af den såkaldte rødliste, som Aarhus universitet udarbejder:

Besøg Aarhus Universitets hjemmeside for at se rødlisten

Naturstyrelsen har over 10.000 registreringer af sjældne eller truede arter, men kender langt fra alle forekomster. Giv Naturstyrelsen et tip, hvis du har set en sjælden eller truet art på et af statens naturområder:

Se de statslige naturområder på MiljøGIS-kort

Sortspætten er kategoriseret som sårbar (VU).
Foto: Sortspætten er kategoriseret som sårbar (VU).

Send en e-mail til den lokale enhed i området enten ved at klikke på kortfunktionen eller i oversigten: