4H Haver - Haver for alle

Projektet er landsdækkende etablering af 20 haveprojekter på tværs af sociale og kulturelle forskelle, og hvor deltagernes værdier og normer sætter dagsordenen for den fælles trivsel i haverne. Projekterne fremmer børns, unges og voksenes naturkendskab og giver dem læring og trivsel i naturen, samtidig med at projekterne er vejen til udnyttelse af lokale ressourcer, bæredygtighed og minimering af miljøbelastning

Haverne giver børnene og deres familier adgang til haver i deres nærmiljø, hvor de kan få praktiske erfaringer med de små ting de kan gøre i deres hverdag for at leve et bæredygtigt byliv i tættere kontakt med naturen.

 

UPDATE: Projektet er færdigt. I løbet af projektperioden blev der etableret i alt 35 haver. Nedenfor ses et par billeder fra projektet.

Børn i have

Der sættes kartofler

 

Ansøger for projektet: 4H

Kontaktperson: Jytte Brokholm  

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i januar 2018

Deltager i partnerskabet:

 •          4H
 •          Boligforeningen Århus Omegn
 •          Boligforeningen Bomidtvest
 •          Boligforeningen Ikast Andelsboligforening
 •          Brørup Bibliotek
 •          Roskilde Kommune
 •          Næstved 4H's familiehaver og Produktionsskolen NUCP
 •          Jerslev 4H's køkkenhaver og Brønderslev kommune
 •          Agro Food Consumer
 •          Fonden Vores Folkekøkken
 •          Børnenes haver i Pedersker og Sydbornholms Privatskole
 •          Jyderup og Jordløs 4H og Kalundborg kommune
 •          Vendsyssel 4H's haver og Hjørring kommune

Projektets samlede udgifter: 5.485.609 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 700.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 7.200