Åbjerg Skov

Naturstyrelsen Vestjylland får i perioden september 2017 til september 2018 opsat et nyt hegn i engen mellem Flynder Å og Åbjerg Skov.

Projekttype Natura 2000 - Rydning og afgræsning
Periode September 2016 til september 2018
Projektareal 21,34 ha
Økonomi 70.577,50 Kr.

 

Projektbeskrivelse

For at kunne gøre det mere attraktivt og sikkert at få afgræsset engarealet ved Åbjerg Skov, søgte Naturstyrelsen midler ved Landbrugsstyrelsen til at kunne få etableret et nyt hegn, som kræver mindre vedligeholdelse og som med større sikkerhed kan holde kreaturerne inde på marken.

Projektforløb

Hen over foråret er der sat nyt hegn.

Hen over sommeren var opgaven sendt i udbud.

I midten af september blev der søgt om tilskud til hegnssætning ved Landbrugsstyrelsen.

I december kom der tilsagn til projektet fra Landbrugsstyrelsen.

Kort over projektområdet

Oversigtskort for området og hegningen.

Kontakt

Janni Egestad Kristiansen

Vestjylland