Flyvestation Værløse - åbning for offentligheden til fods og på cykel

Det ca. 400 ha store naturområde på Flyvestation Værløse har, siden Forsvaret ophørte med sine aktiviteter for 8 år siden, ligget ubenyttet hen. Området er primært udlagt til Grøn Kile. Området skal åbnes for offentligheden som et rekreativt område.

Projektet skal gennem frahegning i 2012 af ca. 100 ha med bygninger og lettere forurenede områder sikre offentlighedens adgang til øvrig ca. 300 ha naturområde til fods og på cykel. Derved forbedres vilkårene for de manges friluftsliv og befolkningens naturforståelse.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Den 25. november 2012 blev Flyvestationen åbnet for gående og cyklister. Nedenfor ses et billede fra åbningsarrangementet, hvor 1.000 mennesker var mødt frem for at deltage i åbningen.

Foto: Jesper Prytz

 

Ansøger for projektet: Åbningsgruppen

Kontaktperson: Steen Prytz Jensen

Tidsperiode: Flyvestationen blev indviet i november 2012. Projektet blev endeligt afsluttet i juli 2015.

Deltagere i partnerskabet:

  • Åbningsgruppen (bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, og et medlem af Furesø Byråd)
  • Furesø Kommune
  • Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE)
  • Fonden Grantoftegaard

Projektets samlede udgifter: 1.234.101 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr.

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 375.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 339