Flyvestation Værløse - åbning for offentligheden til fods og på cykel

Det ca. 400 ha store naturområde på Flyvestation Værløse har siden Forsvaret ophørte med sine aktiviteter, for 8 år siden, ligget ubenyttet hen. Området er primært udlagt til Grøn Kile. Området skal åbnes for offentligheden som et rekreativt område.

Projektet skal gennem frahegning i 2012 af ca. 100 ha med bygninger og lettere forurenede områder sikre offentlighedens adgang til øvrig ca. 300 ha naturområde til fods og på cykel. Derved forbedres vilkårene for de manges friluftsliv og befolkningens naturforståelse.

colourbox

Ansøger for projektet: Åbningsgruppen

Kontaktperson: Steen Prytz Jensen

Tidsperiode: projektet forventes afsluttet senest 1. januar 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Åbningsgruppen (bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, og et medlem af Furesø Byråd)
  • Furesø Kommune
  • Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE)
  • Fonden Grantoftegaard

Projektets samlede udgifter: 1.400.000 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 400.000 kr

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet: 375.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 770