Links til relevante sider

På denne side kan du finde links til sider med emner af relevans for Åmoseprojektet.

Hvis du selv har kendskab til andre interessante sider, hører vi gerne om dette. Send en mail med webadressen til Obfuscated Email

Pleje

 • Praktisk guide for kogræsserforeninger: www.dn.dk/koguide
 • Sundby kogræsserforening (inklusive links til andre foreninger):
  www.sundbyko.dk
 • Landbrugsrådgivning Øst, hvor du kan finde en semesteropgave om kogræsserforeninger fra Masteruddannelsen i landdistriktsudvikling:
  http://www.sjfl.dk

Natur

 • Naturstyrelsens og Naturstyrelsens hjemmeside om Natura2000, inklusive en mængde links, som relaterer sig til emnet:
  www.blst.dk/Natura2000/
 • Verdens-rød-listen 2006. (2006 IUCN Red List of Threatened Species) www.redlist.org

Friluftsliv

 • Naturstyrelsens hjemmeside om jagt inklusive en mængde links, som relaterer sig til emnet:
  www.skovognatur.dk/Jagt/
 • Naturstyrelsens hjemmeside om friluftsliv inklusive en mængde links, som relaterer sig til emnet:
  www.skovognatur.dk/Ud/

Landskab

Arkæologi/kulturhistorie

 • Det Kulturhistoriske Centralregisters database over fund og fortidsminder:
  www.dkconline.dk

Forskelligt kortmateriale